Byrådet har godkendt planen for beskæftigelsesområdet i 2022

23. december 2021

Den plan, der skal hjælpe Solrød Kommunes borgere i arbejde og samtidig sikre, at Solrød Kommune bliver ved med at ligge helt i top på beskæftigelsesområdet, er nu godkendt af byrådet.

Det går godt med at hjælpe de ledige borgere i Solrød Kommune i arbejde. Faktisk så godt, at ledigheden nu igen er tilbage på niveau med før coronapandemien med en ledighedsprocent på 2,1. Det placerer Solrød Kommune blandt de kommuner i landet med den aller laveste ledighed og den laveste ledighed i Region Sjælland og planen for, hvordan den succes skal fortsætte, er nu godkendt.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 20. december 2021 godkendt Beskæftigelsesplan 2022, som tager afsæt i byrådets vision og pejlemærker og sætter retningen for kommunens stærke arbejde på beskæftigelsesfronten. 


”Takket være en målrettet indsats og aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar, klarer vi os i Solrød Kommune rigtig flot på beskæftigelsesområdet. Det skyldes bl.a., at vi har en tradition for at fokusere på den enkelte borger og hans eller hendes ressourcer. På den måde undgår vi, at borgeren bliver begrænset i sine muligheder, og det betyder også, at alle borgere bliver mødt med en tro på, at de kan komme i job eller uddannelse. Derfor er der også nogle forventninger og krav til borgerne – vi forventer kort sagt, at de, der kan arbejde, de skal arbejde,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Beskæftigelsesplanen indeholder bl.a. en række konkrete fokusområder og nogle fastsatte ministermål, der skal være med til at sætte ind over for de landsdækkende udfordringer. Ud over de landsdækkende mål har Solrød Kommune også sat sine egne, lokale beskæftigelsesmål for, hvor der skal sættes endnu mere ind i 2022. Målene er:

  • Flere unge skal støttes til og fastholdes i uddannelse.
  • En tidlig og arbejdsmarkedsrettet opfølgning på sygedagpenge.
  • Borgere med andre problemer end ledighed skal i beskæftigelse

Hele Beskæftigelsesplan 2022 kommer til at kunne læses på Solrød Kommunes hjemmeside under fanen ’Politik’ og ’Planer og politikker’. 

Fakta
Landets kommuner er forpligtet til hvert år at udarbejde en beskæftigelsesplan, som skal skabe overblik over indsatsområder og vise retningen for kommunernes samlede beskæftigelsesindsats. Solrød Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 er udarbejdet med afsæt i byrådets pejlemærker og har et særligt fokus på pejlemærkerne: ’aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar’, ’åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv’, ’læring og udvikling hele livet’, ’Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre’ og ’orden i økonomien’.

Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online