Så er det nu!

Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.


Vi skal have en ny politisk ledelse for at ændre på Solrøds fremtid. En ledelse som favner og samarbejder.

Socialdemokratiet vil mere dialog og udvidet borgerinddragelse. I den kommende periode vil vi arbejde for større gennemsigtighed i udviklingen af vores lille smørhul. Løsningerne i Havdrup, landsbyerne eller strandområdet skal findes i virkeligheden og i en sammenhæng med lokale forhold. 

Socialdemokratiet vil mere. Vi skal have små faste teams i hjemmeplejen, som giver mere omsorg for den ældre og lavere sygefravær hos medarbejderne. Vi vil have flere seniorboliger. Vi skal indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Vi skal have ambitiøse klimamålsætninger, herunder en solcellepark og skolerne og skolebestyrelserne skal have mere frihed og en bedre økonomi. Blot for at tage et par enkelte forslag.

Efter otte år i byrådet og fire år i regionen har jeg fortsat lyst og vilje til at kæmpe for at udvikle Solrød.

Tredje gang er lykkens gang – jeg tror på et politisk skifte med din hjælp.

Godt valg!

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Kandidat til det kommende byrådFlere artikler

Flygtningecenter i Solrød

Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

VoresSolrød - Seniorpolitik

Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online