1 + 1 = 2 biler = Mere støj

11. november 2021

Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Eksplosion i trafikken

VoresSolrød opstod blandt andet i protest mod opførsel af et enormt transportcenter. Centret vil medføre massiv trafik i boligområder og belaste kommunens infrastruktur. Det påstås, at motorvejen overdøver al ny trafik. Men det accepterer vi ikke. Det er i sig selv en falliterklæring over for de støjgener som i stigende grad rammer Solrøds borgere. Som overskriften indikerer, bidrager hver eneste bil til det øgede støjniveau. Alle, der har oplevet motorvejens udvikling, erfarer, at den i dag larmer mere end for 10 og 20 år siden. Den énkelte lastbil høres ikke, men det gør den samlede støj. Det nye byråd må tage ansvar for at nedbringe og forebygge et helbredsskadende støj.


Støjplan fra 2005 skal fornyes

VoresSolrød vil arbejde for en opdatering af en forældet støjplan fra 2005. Vi skal lære af nabokommunerne, der allerede har initiativer som støjpuljer i gang.
Solrød Kommunes indflydelse på motorvejen er begrænset, da det er en statsvej. VoresSolrød foreslår derfor medlemskab af organisationen Silent City. Her kan vi sammen med andre kommuner påvirke trafikmyndighederne.

Tværkommunalt kan nye løsninger for støjreduktion testes i samarbejde med firmaer, der arbejder med støjdæmpning. Solrød skal deltage aktivt i innovativ støjbekæmpelse.

Aktiv og respektfuld borgerinddragelse

Solrød har Danmarks mest befærdede motorvej og ekstraordinært hele 3 jernbaner! VoresSolrød vil have en klar politik for, at vi ikke inviterer mere trafik til vores kommune. Ved projekter som Transportcenteret og Solrød Biogas, skal der sikres mindst mulig trafik på skoleveje og lignende. Her kan borgergrupper involveres i udarbejdelse af løsningsmodeller. Borgernes bekymringer skal tages alvorligt.

VoresSolrød vil arbejde for mindre trafik og støj.

Jacob Kock Plinius 

Kandidat for VoresSolrød


Flere artikler

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

22-11-2021
Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

15-11-2021
Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

15-11-2021
Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

11-11-2021
Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

Ældrepleje i topform

08-11-2021
Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.

Solrød skal tage klimaansvar

25-10-2021
Stranden, kalkgraven, Natura 2000 områderne og de øvrige naturperler som findes i vores lille kommune skal bevares og udvikles.

Henrik Boye GENOPSTILLER

18-10-2021
Henrik Boye fra Liberal Alliance genopstiller
56-årige Henrik Boye har valgt at stille op igen efter

Rød-Grøn fremtid i Solrød

11-10-2021
SF Solrød er stolte af, at vi er et rødt og et grønt parti. Det grønne element repræsenterer for os den grønne omstilling, hvor vi først og fremmest tænker på vores miljø, men det indebærer også den mentale omstilling til et samfund, hvor vækst i sig selv ikke er målet.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online