Cementvej bliver forskønnet og parkeringspladsen nedlægges

3. november 2021

I løbet af vinteren og foråret bliver en del af strækningen af Cementvej forskønnet og samtidig nedlægges parkeringspladsen.

Cementvej har i årenes løb udviklet sig fra at være en decideret trafikvej til at være en adgangsvej beliggende i et boligområde. Da der samtidig er et forskønnelsesprojekt til en del af vejen, som snart udføres, giver det god mening at nedlægge parkeringspladsen.

Parkeringspladsen bliver nedlagt fra den 21. november, hvor der bliver sat nye granitkantsten på strækningen, så det ikke bliver muligt at køre ind og holde i området.

I løbet af vinteren bliver selvsåede træer og buske fjernet, og der vil i stedet blive plantet mellem 25-30 nye træer af forskellig slags. For at fremme biodiversiteten vil der til foråret blive sået en blanding af forskellige vilde blomster, som kan blomstre år efter år til stor gavn for de mange insekter.

Der er skiltet på pladsen fra den 1. november 2021 om, at parkeringspladsen nedlægges.


Kilde: Solrød KommuneANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online