Sydkystens Hundeskole

Sydkystens Hundeskole er etableret af en gruppe personer, som synes der manglede træningsmuligheder i Solrød.

Sydkystens Hundeskole er etableret af en gruppe personer, som synes der manglede træningsmuligheder i Solrød. Undervisningen står Camilla Dinesen, Katrine Søegaard, Mette Andreassen og Paul Lysholdt Rasmussen for. De er professionelt uddannede instruktører fra anerkendte adfærdsbehandlere, trænere og uddannelsesinstitutioner.

Vi tilbyder undervisning for alle hunde: hvalpe, unghunde, hverdagslydighed, konkurrencelydighed og rallylydighed. Sidstnævnte er en ny, sjov og meget populær sport, hvor fører og hund skal gennemgå en bane, hvor der er skilte, der viser hvad man skal gøre.

Det skal være sjovt at træne hund, både for hund og fører. Derfor arbejder vi med positive metoder og belønner hundens eget initiativ og al ønsket adfærd. Vores mål er at vores kursister får en række gode værktøjer til at arbejde med deres hunde, således at de kan opnå de resultater som de ønsker. Al træning tager udgangspunkt i den enkelte hunds niveau og førerens ambitioner. I forbindelse med etableringen af Sydkystens Hundeskole udtaler formanden Paul Lysholdt Rasmussen bl.a. ”I en tid, hvor fokus i den off entlige debat er på kamphunde, ønsker vi at fokusere på, at alle hunde og førere – gennem moderne, positive træningsmetoder – kan lære en masse. Lige fra grundlæggende øvelser, som at komme, når der kaldes og gå pænt i snor, til komplekse øvelser der indgår i konkurrencelydighed. Sydkystens Hundeskole er for alle, der vil arbejde med deres hunde, til glæde for både sig selv og hunden.”

Du kan læse mere om Sydkystens Hundeskole på www.sydkystenshundeskole. dk.ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online