Rutineret og lokalkendt seniorpolitiker stiller op for Konservative

18. oktober 2021

Steen Knuppert-Hansen (70 år) stiller igen i år op som byrådskandidat i Solrød kommune for Det Konservative Folkeparti, hvor han også af flere omgange siden 1985 har været bestyrelsesmedlem.

Steen har været formand for Ældre Sagen i Solrød og er aktivt medlem i Solrød Ældreråd samt har været medlem af Seniornetværket, som er paraplyorganisation for det 60+ frivillige-foreningslivet i Solrød Kommune.

Baggrunden for at stille op igen som kandidat til byrådet for Det Konservative Folkeparti er askabe bedre forhold for de ældre. Det er vigtigt, at alle ældre får tilbud og muligheder for en værdig alderdom.

Af Steens mærkesager kan følgende listes for ældreområdet:

Opførelse af senioregnede boliger i Solrød Kommune.

Der er ikke tilstrækkelige senioregnede boliger i Solrød kommune, og der skal sættes fokus på, at der nu opføres seniorboliger og -bofællesskaber i kommunen. På den måde kan vi sikre, at de ældre kan flytte fra deres store huse og ind i noget mindre, og dermed stadig blive boende tæt på familie, venner og fortsætte deres dagligdag i kendte omgivelser.

Der bliver stadig flere seniorer i fremtiden i takt med at levealderen stiger, og behovet for egnede boliger til seniorer tilsvarende, hvilket stiller nye krav til alternative boligformer til seniorer. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov i alderdommen og fremme det gode seniorliv. 


Vi skal fremover satse på mindre og fleksible senioregnede boliger, og mindre på klassiske parcelhuse med ufleksible rammer og meget jord omkring. Fremtidens boliger kan have mange forskellige udtryk, men der skal under alle omstændigheder også være plads til dem, der ønsker den helt lille og fleksible bolig. 

God og tryg hjemmepleje og et højt serviceniveau, der sikrer at vore ældre får en værdig alderdom.

Vore ældre har bidraget til vort samfund igennem hele deres liv, og flere af dem har boet i årtier her i Solrød kommune.  De skal ikke bekymre sig om pleje i deres hjem eller på plejehjem, og plejen skal ske indenfor de rammer og omgivelser de ældre er vant til. Ældreplejen er en hjertesag, og det handler om at sikre, at alle ældre kan få opfyldt deres individuelle behov. 

Ledelse og medarbejdere i ældreplejen foreslås i et pilotprojekt at de gives mulighed for at afprøve systemer, der radikalt reducerer registrering og kontrol, og giver dem mere tid til at fokusere på de ældre og deres behov for pleje fremfor tidskrævende registreringer i kommunale systemer.

Der skal ikke foretages nedskæringer i ældreplejen, men derimod investeres mere i området, og i arbejdsforholdene for sundheds- og plejepersonale.  Der skal tilføres ressourcer og opbygges teams der besøger ældre i lokalområder, så de ældre undgår at uforholdsvis mange forskellige besøg i hjemmet og skaber utryghed.

Fokus på at aktivere de ældre og skabes rammer for det frivillige 60+ foreningsliv.

Der skal fokus på at aktivere de ældre og gives tilbud om motion ved gymnastik mv. – Det er vigtigt at fremme det aktive og sunde seniorliv, skabe fællesskaber og bidrage til ældres trivsel og tryghed.

Flere tider i Solrød svømmehal for pensionister, og adgang skal være gratis på bestemte tider.

De ældre skal engageres i udviklingen af Solrød kommune, og de skal inddrages i planerne om udviklingen af flere og gerne bedre rekreative muligheder.

Der skal skabes tryghed for kommunens borgere, og gadebelysning skal tændes igen om natten på alle vore veje  også på hverdage.

Bemærk:  De af Det Konservative Folkeparti opstillede kandidater er ligestillede, og det vil sige, at dem der får flest stemmer bliver valgt ind i Byrådet.

Steen Knuppert-Hansen

  • 70 år – gift med Birgit og far til 2 voksne børn.
  • Flyttede til Solrød Strand i 1965.
  • Medlem af Den Konservative vælgerforening siden 1985.
  • Pensionist og tidligere direktør i flere internationale virksomheder.
  • Aktivt medlem i Solrød Ældreråd.


Flere artikler

Nyt netværk for forældre til børn og unge med særlige behov i Solrød

29-11-2021
Frivillige forældre i Solrød har opstartet et netværk for forældre til børn og unge med særlige behov, såsom fysisk og psykisk sygdom eller ordblindhed eller mistrivsel. Netværket er etableret som et uforpligtende og fortroligt rum, hvor forældre kan dele det, der fylder hos dem og i deres hverdag.

Luciaoptog i Solrød Center

29-11-2021
Kom og se det flotte Luciaoptog, når byens børn går gennem centergaden mandag den 13. december kl. 16.00.

31 danmarksmester-titler til Solrød

25-11-2021
I weekenden d. 13. -14. november 2021 løb DM i sport stacking af stablen. Sport stacking er en individuel- og teamsport, hvor du skal stable plastkopper i bestemte sekvenser/pyramider.

Antallet af ansøgere til Dansk Folkehjælps Julehjælp sætter ny Danmarksrekord

25-11-2021
Den 1. november åbnede Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet op for ansøgninger til dette års Julehjælp, som fattige og udsatte familier kan søge hele måneden ud, og allerede nu, en uge inden december, har ansøgertallet sat en trist rekord. Indtil videre har 15.093 familier søgt om Julehjælp, hvilket er mere end sidste år, hvor i alt lidt over 15.000 udsatte havde brug for hjælp til at klare julen. Ifølge generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, vidner stigningen om et langt mere permanent fattigdomsproblem i Danmark i ly af coronakrisen. Samtidig frygter organisationen, hvilken konsekvens de stigende forbrugsomkostninger vil have for de mest udsatte børnefamilier i Danmark op til jul.

Black Night Market

25-11-2021
Her kan du se programmet til Black Night Market og Black Days i Solrød Center.

Åbent hus 2022 på Solrød Gymnasium

25-11-2021
Den 18. januar 2022 slår vi dørene op til en spændende og informativ oplevelse på Solrød Gymnasium. Her får du som grundskoleelev et grundigt indtryk af skolens mange faciliteter.

Galleriet i december - billed- og æskemageri på Solrød Bibliotek og Kulturhus

25-11-2021
Billedmager Jennifer Mary Lehm og æskemager Minna Andersen er december måneds kunstnere på Solrød Bibliotek og Kulturhus. Her viser de nye facetter fra kunstens verden.

Længere svar tid på e-mail

25-11-2021
Solrød Bibliotek og Kulturhus oplever i øjeblikket vanskeligheder med vores mail-server, hvilket kan betyde længere svartider.

Christina læser: Solrøds populæreste bog

25-11-2021
Så er vi nået til førstepladsen på listen over Solrødborgernes yndlingsbøger. Sara Blædels roman "Bedemandens datter" (2016) er blevet udlånt hele 715 gange gennem de seneste fem år, og i denne artikel kan du læse om de træk ved bogen, der efter min mening har gjort den til en sand udlånsfavorit.

Ny konstitueringsaftale på plads i Solrød: De borgerlige samles om ny LA-borgmester

22-11-2021
Der har været sagt og skrevet meget om valget i Solrød Kommune, og en kort overgang så socialdemokraten Jonas Ring Madsen ud til at løbe med borgmestertitlen, men hen over weekenden har de borgerlige partier fundet hinanden, og det betyder, at Liberal Alliances Emil Blücher bliver ny borgmester i en borgerlig aftale, der også inkluderer tværpolitiske HavdrupListen.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online