Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14. oktober 2021

Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

For at kunne bygge den kunstige halvø Lynetteholmen ud for Refshaleøen i København skal der fjernes enorme mængder af slam, som efter planen skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt, men Køge Bugt-borgmestrene er bekymrede for, at konsekvenserne af den handling ikke er undersøgt godt nok.

Det var et af de budskaber, som Køge Bugt-borgmestrene tirsdag afleverede til transportminister Benny Engelbrecht, da de var inviteret til møde med ministeren om netop Lynetteholmen.

På mødet deltog borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup, borgmester i Stevns Kommune Anette Mortensen, borgmester i Greve Kommune Pernille Beckmann og 2. viceborgmester i Køge Kommune Mette Jorsøe.


Borgmestrene rejste bl.a. bekymring over, hvordan dumpningen af de planlagte 2,5 mio. kubikmeter slam vil komme til at påvirke havmiljøet og dyrelivet i Køge Bugt og Østersøen samt strandene, turismen, fritidsfiskeriet og erhvervsfiskeriet i området.

”Der er ingen tvivl om, at Lynetteholmen er et stort udviklingsprojekt, som kan medføre meget positivt og bl.a. sikre København mod oversvømmelser, men i en tid, hvor biodiversiteten er så stærkt under pres, er det ekstra nødvendigt, at vi er opmærksomme på, hvordan udviklingen påvirker vores miljø. Man løser ikke et miljøproblem ved at flytte problemet til et andet sted. Det skaber blot et andet miljøproblem,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”I kommunerne arbejder vi med at reducere kvælstofudledning og på anden vis reducere miljøpåvirkninger, så vi kan passe godt på vores miljø. Derfor er vi naturligvis også bekymrede over de konsekvenser, dumpningen af så store mængder slam nær Køge Bugt kan få for vandmiljøet i Køge Bugt, som i forvejen er sårbart,” siger borgmester Niels Hörup.

Opfordringen til ministeren lød bl.a. på at undersøge andre muligheder for håndtering af de enorme mængder af slam og til at holde stram snor i, hvordan man sikrer sig, at lovgivningen bliver overholdt, og at der bliver taget hensyn til og taget godt hånd om miljøet.   

Mangelfuld information
Under mødet bekræftede Benny Engelbrecht, at beslutningen om at dumpe slam nær Køge Bugt hviler på forligskredsen på Christiansborg, og ministeren fortalte samtidig, at Køge Bugt kommunerne ikke har været informeret tids nok om det omfangsrige projekt. Køge Bugt kommunerne fik derfor tilbud om et fælles informationsmøde mellem ministeriet og de fire byråd.

Ministeriet vil desuden besvare en række af de spørgsmål, der ikke blev drøftet på mødet, skriftligt.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.

Traneholmvej spærret for gennemkørsel

11-10-2021
Vejdirektoratet spærrer Traneholmvej fra mandag d. 11. oktober klokken 17.30 - torsdag d. 14. oktober.

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget

07-10-2021
Fra tirsdag den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021 kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget.

Her kan du se kandidater, kandidatlister og valgforbund til kommunal- og regionalvalget 2021

04-10-2021
Den 16. november 2021 er der kommunal- og regionalvalg.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online