Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14. oktober 2021

Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre har på byrådsmødet den 11. oktober 2021 vedtaget budgettet for 2022-2025. Liberal Alliance er kommet med partiets egne budgetforslag.

Budgettet tager afsæt i byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, og de syv pejlemærker, der skal bringe visionen til live. Budgettet hviler på fundamentet af, at der skal være orden og balance i økonomien, og budgetaftalen står samtidig på skuldrene af Budgetaftale 2021, der ligeledes blev vedtaget af et stort flertal i byrådet.


Budgetaftalen for 2022-2025 sikrer et godt grundlag for Solrød Kommunes vækst og udvikling i årene fremover, hvor der bl.a. kommer mange nye borgere til kommunen samtidig med, at der også bliver flere ældre, som kommunen skal tage sig godt af.

”Jeg er super glad for, at det er lykkedes at samle et bredt flertal om årets budgetaftale. Den sikrer stabilitet og udvikling, og at Solrød Kommune kan fortsætte udviklingen med at være et dejligt sted at leve og bo, og at vi kan sikre tryghed, sundhed og værdighed for borgere i alle aldre. Sammen har vi vedtaget et både ambitiøst, ansvarligt og realistisk budget inden for de givne rammer til glæde for både borgere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød Kommune,” siger borgmester Niels Hörup.

Budgettet indeholder bl.a. følgende initiativer:

 • Klippekortsordningen for ældre forbliver som tilbud.
 • Børne- og Ungetopmøder skal også finde sted de kommende år.
 • Ungebasen fortsætter frem til ultimo juni 2022, og der skal fremlægges en analyse af, hvilke fremtidige tilbud inden for den kommunale indsats der skal være til de 15-25 årige. Analysen kan ændre aftaleparternes beslutning.
 • Der afsættes 34,6 mio. kr. til en ny integreret daginstitution i strandområdet.
 • Der etableres en skaterbane ved Solrød Gl. Skole.
 • Der etableres en indvendig elevator i Havdrup Idrætscenter

Følgende initiativer er særlige politiske fokusområder i 2022:

 • En analyse skal undersøge, hvordan overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave kan ændres fra 2 år og 10 måneder til 3 år, og hvordan ændringen kan indfases i 2023 og 2024, da de fysiske rammer ikke kan rumme det allerede i 2022.
 • Administrationen skal undersøge, hvordan der kan etableres flere pladser i Naturbørnehaven ved at udbygge de eksisterende bygninger. Det skal skaffe de ekstra pladser, som gør en senere overgang fra vuggestue/dagpleje mulig, og det er intentionen, at de ekstra pladser kan tages i brug i 2023. Muligheden for at etablere en egentlig skovbørnehave og en institution for 0-6 årige børn skal også undersøges.
 • Konsekvenserne ved at indføre deltidspladser i Solrød Kommunes dagpasningstilbud skal undersøges både i forhold til fysisk kapacitet og økonomi.
 • Som et supplement til udvidelsen af Plejecenter Christians Have skal muligheden for at opføre et friplejehjem i Havdrup undersøges nærmere.
 • Der skal fremlægges et forslag til et nyt koncept for byggesagsbehandling senest i 2022, hvor hensynet til ejendomsejeren og myndighedsbehandlingen balancerer.
 • Der øremærkes 75.000 kr. til at afholde flere musikarrangementer i Solrød Bibliotek og Kulturhus og i bibliotekshaven. Forsøget evalueres efter et år.
 • Der skal ses på, om en anderledes fordeling mellem offentlig åbningstid og foreningslivet kan skabe mere aktivitet og bedre rammer for flere besøgende i Solrød Svømmehal.
 • Der udarbejdes en rapport om, hvordan kommunens administration, institutioner, skoler osv. arbejder med FN’s 17 verdensmål, og hvordan verdensmålene afspejles i byrådets vision og de syv pejlemærker.
 • Området ved ”kælkebakken” i Jersie Strand forbliver et grønt område.
 • Muligheden for stikrydsning over jernbanen ved Havdrup Station undersøges i samarbejde med DSB og BaneDanmark.

Hele budgetaftalen kan læses her.

Liberal Alliance er ikke en del af budgetforliget
Liberal Alliance stemte ikke for flertallets budgetaftale, og partiet er kommet med sine egne ændringsforslag.

"Liberal Alliances budgetforslag viser, at det er muligt at hæve den borgernære velfærd og holde skatten i ro, hvis man er villig til at prioritere. Vi ønsker blandt andet at afsætte penge til en ny institution i 2022 samt 30 mio. kr. til bedre trafiksikkerhed og 500 kr. ekstra pr. folkeskoleelev. Sidst men ikke mindst er vi ambitiøse for Havdrup og ønsker at omdanne Fakta-bygningen til et medborgerhus, samt give mulighed for et friplejehjem ved Tykmosevej," siger Emil Blücher fra Liberal Alliance.

Ændringsforslagene fra Liberal Alliance kan læses her

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.

Traneholmvej spærret for gennemkørsel

11-10-2021
Vejdirektoratet spærrer Traneholmvej fra mandag d. 11. oktober klokken 17.30 - torsdag d. 14. oktober.

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget

07-10-2021
Fra tirsdag den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021 kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget.

Her kan du se kandidater, kandidatlister og valgforbund til kommunal- og regionalvalget 2021

04-10-2021
Den 16. november 2021 er der kommunal- og regionalvalg.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online