Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14. oktober 2021

Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Den grønne omstilling er i gang, og Solrød Kommune er med. Derfor har byrådet på byrådsmødet den 11. oktober 2021 godkendt en helt ny strategi for el-ladestandere i Solrød Kommune.

Strategien er lavet på baggrund af Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030, som byrådet vedtog i december 2020, hvor der netop er en målsætning om, at der skal etableres offentligt tilgængelige el-ladestandere, der understøtter Klimarådets mål om udbredelse af elbiler i Danmark og i Solrød Kommune. Samtidig er den nye el-ladestanderstrategi også med til at hjælpe Solrød Kommunes overordnede mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent inden 2030 godt på vej.


Transportsektoren er nemlig en af de store bidragsydere til udledningen af drivhusgasser og dermed også til klimaforandringerne. I Solrød Kommune står transporten for over 40 procent af den samlede drivhusgasudledning, og størstedelen kommer fra personbilerne.

”Den grønne omstilling er vores tids største udfordring. Derfor har byrådet også vedtaget en ambitiøs klimaplan med en bred vifte af grønne indsatsområder, der hjælper os med at sikre reelle, grønne og økonomisk bæredygtige alternativer til vores borgere og virksomheder, når vi vinker farvel til de fossile brændstoffer. Strategien for el-ladestandere er et af de initiativer, der skal være med til at gøre det lettere at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Det er også vedtaget, at Solrød Kommunes biler løbende skal skiftes ud, så alle kommunens biler er fossilfri inden 2030.”

Fokus på offentlige ladestandere
Strategien fokuserer primært på ladestandere i det offentlige rum, der er lette at komme til for bilisterne. Bor man i et parcelhus, vil man typisk selv sætte sin egen ladestander op i forbindelse med, at man køber en elbil. Så er bilen altid klar til at køre om morgenen. En analyse viser, at langt størstedelen af borgerne i Solrød Kommune vil kunne gøre dette - det er derfor ikke nødvendigt med et stort fokus på ladestandere ved borgernes private hjem. 

Ifølge lovgivningen på området må kommunerne i dag hverken etablere eller drive offentligt tilgængelige el-ladestandere eller tilgodese bestemte grupper af personer som fx ansatte. Det er derfor ikke muligt, at Solrød Kommune selv sætter ladestandere op over hele kommunen, så for at understøtte omstillingen til elbiler har Solrød Kommune derfor udpeget mulige placeringer for offentligt tilgængelige el-ladestandere, der kan etableres, ejes og drives af private virksomheder.

Solrød Kommune vil derfor gå i dialog med private aktører, der ønsker at stille offentligt tilgængelige el-ladestandere op i kommunen, for at oplyse om mulighederne. 

Nye krav til store virksomheder og byggeprojekter
Med statens ladestanderbekendtgørelse fra 2020 er der også kommet krav til, at der etableres ladestandere hos store virksomheder og ved byggeriet af nye boliger og erhverv. Solrød Kommune skal som en stor, offentlig virksomhed sætte ladestandere op ved egne kommunale bygninger, hvor der er flere end 20 p-pladser. Det skal ske inden 2025. Ladestandere etableret af kommunen må ifølge lovgivningen kun anvendes af kommunens egne elbiler, der anvendes til f.eks. hjemmehjælp og drift af skoler.

”Der sker i disse år en rivende udvikling inden for området med elbiler og ladestandere, og det er nødvendigt, at lovgivningen ændrer sig. Vi forventer derfor, at strategien senere skal evalueres i lyset af udviklingen, men for nu tager byrådet udgangspunkt i, hvordan forhold og lovgivning er lige nu,” siger Niels Hörup.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.

Traneholmvej spærret for gennemkørsel

11-10-2021
Vejdirektoratet spærrer Traneholmvej fra mandag d. 11. oktober klokken 17.30 - torsdag d. 14. oktober.

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget

07-10-2021
Fra tirsdag den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021 kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget.

Her kan du se kandidater, kandidatlister og valgforbund til kommunal- og regionalvalget 2021

04-10-2021
Den 16. november 2021 er der kommunal- og regionalvalg.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online