Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14. oktober 2021

Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.

Tivoliture med alt betalt, gratis ture for ensomme ældre og et handicap-arrangement i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Det er blot nogle få af de aktiviteter, der allerede er planlagt for de ekstra statslige midler, som byrådet på byrådsmødet den 11. oktober 2021 har godkendt, at Solrød Kommune kan modtage.

I alt godkendte byrådet samlet set statslige tilskud på næsten 1 mio. kr. til ekstra aktiviteter og næsten 6 mio. kr. til uddannelse af ufaglært personale i ældreplejen, som skal skaffe flere hænder og højne kvaliteten i ældreplejen i Danmark. 


”Der er ingen tvivl om, at corona-pandemien har været en hård omgang for vores ældre borgere og for borgere med særlige udfordringer som fx handicap eller ensomhed, og mange af dem har følt sig ekstra isolerede. Vi har heldigvis allerede nogle meget dygtige medarbejdere, som har gjort deres bedste for at opretholde en tryg og god hverdag for vores borgere, men nu er der mulighed for at give nogle ekstra oplevelser i hverdagen, og det er absolut en rigtig god idé,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget og fortsætter:

”Samtidig får vi mulighed for efteruddanne vores ufaglærte personale, fordi vi får midler til at ansætte erstatningspersonale. Det er super godt.”

De ekstra penge til Solrød Kommune er resultatet af tre forskellige statslige aftaler – en, der målrettet aktiviteter for sårbare ældre og personer med handicap, som har været ramt af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 pandemien, en, der er målrettet aktiviteter til borgere på plejecentre, og endelig en aftale, der skal sikre, at flere ufaglærte i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Sidstnævnte betyder, at Solrød Kommune får et tilskud på næsten 6 mio. kr. fordelt over 2021-2024, og Solrød Kommune forventer at kunne sende i alt 20 ufaglærte personer på i uddannelse. Tilskuddet fra staten skal primært bruges på at ansætte erstatningspersonale, mens det faste personale er under uddannelse. En del af midlerne kan også bruges til efteruddannelse af eksisterende personale.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Grusplads får anden belægning

21-10-2021
Den lille plads med grusbelægning i den vestlige ende af Centergaden får klinkebelægning i stedet for det nuværende grus.

Kom og oplev kommunalvalget helt tæt på

21-10-2021
Har du lyst til at komme backstage til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 og opleve demokratiet udfolde sig på allernærmeste hold? Så skal du melde dig som tilforordnet.

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Traneholmvej spærret for gennemkørsel

11-10-2021
Vejdirektoratet spærrer Traneholmvej fra mandag d. 11. oktober klokken 17.30 - torsdag d. 14. oktober.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online