PARTIFORMAND JAKOB ELLEMANN-JENSEN BESØGER SOLRØD

12. oktober 2021

I morgen, onsdag den 13. oktober, gæster Venstres formand Jakob Ellemann-
Jensen Solrød

Det bliver en stor dag - og en vigtig markering i arbejdet med den grønne omstilling frem mod 2030 - når borgmester Niels Hörup samt driftschef i Solrød Bioenergi, Erik Lundsgaard i morgen tager imod partiformand Jakob Ellemann-Jensen i forbindelse med gennemførslen af 1. spadestik til udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg på Åmarken 6 i Lille Skensved.Det nye biogasanlæg er ejet af Solrød Bioenergi ApS og ligger på nabogrunden syd for Solrød Biogas A/S, som er 100% ejet af Solrød Kommune.
”Inden 2030 skal Danmark reducere CO2-udledningen med 70% for at imødegå klimaforandringerne. Solrød kan jo ikke redde hele verden, men vi skal selvfølgelig give vores helt nødvendige bidrag”, siger Niels Hörup.

Allerede nu har det eksisterende biogasanlæg reduceret udledningen med 67.470 tons i 2020 og produceret biogas (vedvarende energi) til grøn el-produktion svarende til, at 85% af husstandene i Solrød Kommune allerede nu bliver forsynet med grøn strøm fra det nuværende biogasanlæg og grøn varme svarende til 41%.
”Den udvikling ønsker vi at fortsætte, og derfor har vi sat vores eget lokale CO2 reduktionsmål til 100% i 2030 – superambitiøst, men helt nødvendigt”, fortsætter borgmesteren.

Et andet fokus på dagen vil desuden være vigtigheden af biogas som et væsentligt virkemiddel i realiseringen af målsætningerne i den nyligt indgåede aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug”. Den afgassede biomasse kan nemlig anvendes som gødning på markerne, fortrænges kunstgødning og reducere udvaskning af kvælstof og fosfor til vandløb.

”Solrød Kommunes klimaprofil skal også i fremtiden være grøn og innovativ. Vi vil fortsætte med at have fokus på energiomstilling og energirenoveringer til gavn for borgere, virksomheder, miljøet – og ikke mindst økonomien. Kort sagt: Vedvarende energi med omtanke”, siger borgmester Niels Hörup.

Udover borgmester Niels Hörup og driftschef Erik Lundsgaard vil også Solrød Biogas A/S’ bestyrelse, byrådets medlemmer, Venstre i Solrøds kandidathold, Venstre i Solrøds bestyrelse samt Greve/Solrød kredsens folketingskandidat deltage i arrangementet, som afrundes i mødelokalet på anlægget, hvor der bliver serveret en let anretning.

Med venlig hilsen
Venstre i SolrødANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online