Hvorfor ødelægge en i forvejen hårdt ramt flygtningefamilie?

20. september 2021

I Solrød Kommune har vi en syrisk flygtningefamilie, som nu er i stor fare for at blive ødelagt af vore umenneskelige regler om udsendelse af flygtninge til Damaskusområdet i Syrien.

Regler der ser ud til at fungere efter en tabel eller et regneark, uden hensyntagen til at det er mennesker af kød og blod fuldstændig magen til os selv, det handler om.


Ingen sætter sig ned og ser dem i øjnene og taler med dem, før der dømmes.


Og dømmes bliver der, udfaldet af skema og regneark kan ende med en afgørelse man ellers kun idømmer kriminelle lovovertrædere.


Familien består af en mor og en far, 3 voksne børn (over 18 år), en dreng på 12 år og en pige på 4 år.


De er nu i den situation, hvor de 3 voksne børn har fået forlænget deres opholdstilladelse med 2 år, faderen har ikke fået forlænget den, hans sag er påklaget til Flygtningenævnet.


Moderen har på grund af at faderens manglende forlængelse af opholdstilladelse fået besked om at være ude af landet senest den 25. september, altså om få dage!!


De 2 mindreårige børn er der intet skrevet om, så familien ved ikke noget.


Selvom der ikke vil blive sendt Syriske flygtninge tilbage, bringer det familien i en forfærdelig situation, og de har på nuværende tidspunkt ikke fået nogen afklaring om hvad der sker efter den 25. september. Kun har de fået besked om, at kontanthjælpen til moderen bortfalder fra denne dato, såfremt der ikke kommer anden besked om moderens forhold inden da. 


Kontanthjælpen er p.t. grundlaget for at de kan betale den bolig de fik anvist af kommunen da de flyttede fra de midlertidige boliger.


Skal moderen flyttes til et udrejsecenter?, skal børnene og faderen også? Kan de blive boende indtil faderens sag er behandlet Flygtningenævnet?


Hvordan tror i det påvirker en familie som har været hele den forfærdelige tur igennem en flugt fra deres hjemland, og vidende om at faderen er i stor fare for at blive fængslet eller det der er værre ved en tilbagekomst til Syrien?


De får mange meldinger om grusomheder i det område af Damaskus som de er flygtet fra, så ikke kun faderen, men også moderen og ikke engang børnene kan vide sig sikre.


Faderen og moderen er lige nu også ramt af psykisk og fysisk sygdom, som gør at de ikke er i stand til at arbejde, men har brug for hjælp for at komme i gang.


De har begge tidligere haft job eller været i jobprøvning her i Danmark.


De har et stort ønske om at kunne arbejde, så de kan klare sig selv, og bidrage til det Danske samfund.


Alle børnene klarer sig fantastisk godt, og er godt integreret.


De 3 voksne børn er under uddannelse, og en af dem vil være færdiguddannet som bygningsingeniør om kun et år. De 2 andre går på HF.


Samtidig har de op til flere jobs.


Den 12-årige dreng klarer sig godt i skolen, og er meget vellidt blandt sine mange venner, både i skolen og i den lokale fodboldklub, som er Havdrup Fodbold.


Flere trænere fra fodboldklubben har skrevet flotte støtteerklæringer til både den 12-årige dreng og hans voksne storebror, som også spiller fodbold i Havdrup.


Alt i alt er det en familie, som gerne vil bidrage til det Danske samfund hvis de får lov til det og hjælp til det.


I Solrød kommune er der flere syriske flygtningefamilier, men ingen har hørt at der skulle være andre i Kommunen i samme situation.


Vore relationer til familien er at vi er venner, og har kendt dem siden de kom til Havdrup for 5 år siden.
Bedste hilsener

Benedikte Okkels Knudsen og

Egon Petersen

Skolevej 38

4622 Havdrup

Mail: egon@berta.dk

Tlf.:  40456321 


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

03-03-2022
Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

03-03-2022
Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

22-11-2021
Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

15-11-2021
Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

15-11-2021
Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

11-11-2021
Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

11-11-2021
Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online