Økonomistyringen på det SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE kalder på forklaring - og måske også på forbedringer?

20. september 2021

I BARNDOMMENS VÆRDIGFULDE ÅR lægges kimen til mentalt helbred og trivsel gennem livet. Desværre ser vi i stigende grad mentale mistrivsel blandt børn og unge. Jeg mener, det er en etisk forpligtelse politisk - nationalt såvel som kommunalt, at afhjælpe og forebygge disse problemer.

FORSKNING VISER at tidlig indsats resulterer i den bedste hjælp for barnet - og familien. At flytte penge fra almenområdet til specialområdet, vil på længere sigt kun skabe flere af de samme problemer.

Af budgetopfølgningen april 2021 fremgår det, at på særligt ét område har Solrød Kommune brugt væsentligt flere penge end forventet: “Der er således brugt mere end 14 mio. kr. ekstra på det specialiserede børne- og ungeområde.” (solrod.dk).

Men er det rimeligt at lade almenområdet trække for? Det sker netop nu, hvor forældre har fået brev om, at der proppes flere børn ind i de nuværende rammer og endda med det halve økonomiske beløb pr. ekstra barn året ud.

Samtidig ses en STIGNING I DET SAMLEDE ANTAL AF SKOLEBØRN. Solrød forudser en stigning på 258 elever svarende til en stigning på 10,1% fra 2021 til 2025. Men som det fremgår af uddraget fra budgetforslaget 2022-2025 herunder, øges antallet af pladserne i specialklasserne ikke tilsvarende. Regner man med, at udbudet af pladser i 2025 procentvis skal svare til udbudet i 2021, hvor knap 5% gik i specialklasse, vil der skulle budgetteres med 135 pladser - ALTSÅ KOMMER minimum 13 ELEVER TIL AT MANGLE EN PLADS.

Dertil kommer, at der er bred enighed om, at flere børn- og unge, desværre, får brug for ekstra støtte. Rettidig og målrettet indsats til denne målgruppe er lovsikret. Findes der i Solrød, udarbejdet prognoser for, hvor stor en efterspørgsel, der kan forventes på de forskellige typer tilbud på det specialiserede børneområde?

Måske er det nu indlysende, hvorfor budgettet på dette område overskrides år efter år - og nok også bliver det i fremtiden.Solrød Kommune må kunne drives mere kompetent på dette område. Bliver jeg valgt ind i byrådet, vil jeg kæmpe for, at vi sætter BARNETS TRIVSEL ØVERST og overholder vores forpligtelse - både lovmæssigt og etisk, for at tilbyde barnet den nødvendige indsats rettidigt.Her ses en messenger-besked jeg modtog fra en frustreret forældre i Solrød. Hun beskriver stor tilfredhed med det pædagogiske arbejde men også stor bekymring for den manglende kommunalpolitiske og økonomiske prioritering af området. Bragt anonymt efter aftale.


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

03-03-2022
Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

03-03-2022
Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

22-11-2021
Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

15-11-2021
Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

15-11-2021
Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

11-11-2021
Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

11-11-2021
Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online