Byrådet sender forslag til budget 2022-2025 til andenbehandling

16. september 2021

I budgetforslaget for 2022-2025 er der sat penge af til den befolkningsmæssige udvikling i Solrød Kommune de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Der skal tages godt hånd om borgerne, som bliver både flere og ældre, og der skal være orden i økonomien. Det er to af hovedfokusområderne i det budgetforslag, som byrådet på byrådsmødet den 13. september 2021 sendte til andenbehandling.

Budgetforslaget viser bl.a., at der er sat penge af til ekstra hænder, som kan sikre tryghed, sundhed og værdighed til det stigende antal borgere og til de ældre, som der også bliver flere af i Solrød Kommune i årene frem.

For at få budgettet til at gå op bliver der i budgetforslaget lagt op til en række initiativer, der skal sikre, at indtægter fra skatter og tilskud kan dække udgifterne til en god service til borgerne. Blandt andet lægges der op til effektiviseringer internt i kommunen for ca. 17 mio. kr. Samtidig lægger budgetforslaget op til, at der findes ekstra penge ved fx i samarbejde med forældrebestyrelser at ændre lidt på åbningstider i dagtilbud og SFO’er og at fjerne klippekortordningen i Den Kommunale Hjemmepleje og på Plejecenter Christians Have.


Budgetforslaget for 2022-2025 indeholder også en lille skattestigning over de kommende tre år, der kan dække en del af udgiften i forbindelse med de penge, som Solrød Kommune som følge af udligningsreformen sender til andre kommuner. I 2022 er skattestigningen på 0,10 procent, og som en af de få kommuner i Danmark har Solrød Kommune fået lov til at indfase den lille skattestigning uden sanktioner fra staten.

I budgetaftalen lægges der også op til at fastholde den nuværende ejendomsskat samt fortsat at friholde erhvervslivet fra den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften.

Byrådet andenbehandler og vedtager budgettet for 2020-2025 på byrådsmødet den 11. oktober 2021, og forud for det venter nu en proces med høring og forhandlinger byrådsmedlemmerne imellem og en periode, hvor byrådet skal tage stilling til en række konkrete punkter, der har betydning for Solrød Kommunes fremtid.

”Som byrådsmedlemmer er vi valgt på forskelligt grundlag, og vi har forskellige prioriteringer og opfattelser, men vi arbejder alle for, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. I byrådssalen er vi ofte gode til at finde frem til løsninger, som mange kan stå inde for, og det samme plejer at gøre sig gældende, når det handler om at aftale et budget, som kan sætte nogle gode rammer for vores borgere, virksomheder, foreninger og kommunens ansatte. Selvom det er valgår, har jeg en grundlæggende tro på, at mange byrådsmedlemmer kan samles om en budgetaftale igen i år, da vi står på en tradition med et samarbejdende byråd,” siger borgmester Niels Hörup.

Budgettet er i høring frem til den 22. september 2021 kl. 9, og det vedtages endeligt på byrådsmødet den 11. oktober 2021.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.

Traneholmvej spærret for gennemkørsel

11-10-2021
Vejdirektoratet spærrer Traneholmvej fra mandag d. 11. oktober klokken 17.30 - torsdag d. 14. oktober.

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget

07-10-2021
Fra tirsdag den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021 kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online