Lokalplanforslag sætter rammerne for ny hal ved SIC og muligt nyt klubhus

13. september 2021Lokalplanforslaget, der skal gøre det muligt at bygge en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter, som skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed, er nu i høring. Lokalplanforslaget gør det også muligt for Solrød FC at etablere et nyt klubhus.

Solrød Idrætscenter skal være et aktivt og levende idrætscenter med gode muligheder for fællesskaber, samhørighed og fleksible og attraktive rammer. Sådan lød konklusionen, da foreninger og brugere i 2018 satte ord på deres drømme og forventninger til Solrød Idrætscenter. På ønskelisten stod også muligheden for en ny idrætshal, og for at den del af drømmen kan bringes til live, skal lokalplanen for området ændres.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har derfor på udvalgets møde den 6. september 2021 behandlet og godkendt det lokalplanforslag, som gør det muligt at bygge en ny idrætshal, hvor brugernes drømme kan folde sig ud. Samtidig gør lokalplanforslaget det også muligt at opfylde et stort ønske hos den lokale fodboldklub Solrød FC – et klubhus. Lokalplanforslaget åbner nemlig også op for, at klubben kan etablere et klubhus med omklædningsmuligheder mellem den nuværende opvisningsbane og kunststofbanerne.

”I Solrød Kommune er vi beriget med et meget aktivt foreningsliv, og vi har generelt også nogle rigtig gode og fleksible rammer, som støtter op om vores aktive foreningsliv. Det er naturligvis rigtig dejligt, når vi i byrådet har muligheden for at gøre de rammer endnu bedre med en ny hal, der vil komme til at summe af aktiviteter. Samtidig ved vi, at et nyt klubhus har stået meget højt på Solrød FC’s ønskeliste i mange år, og de planer bliver også mulige at bringe til live med det nye lokalplanforslag,” siger Niels Hörup, formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester.

Lokalplanforslaget gør det desuden muligt at udvide Børnenes Idrætshus, hvis der skulle opstå et behov for det i fremtiden. I planen er der også udlagt et areal i områdets vestlige del til en eventuel fremtidig hal i området mellem tennisbanerne og boligområdet Litorinaparken – der er dog ingen planer om en hal i det område på nuværende tidspunkt.

Borgermøde den 27. september 2021
Lokalplanforslaget er i høring frem til den 4. november 2021, og der vil blive afholdt et borgermøde om lokalplanforslaget den 27. september 2021 i Hjerterummet i Solrød Idrætscenter kl. 19-20.30.

Fakta:
I budgetaftalen for 2019 satte aftaleparterne midler af til en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter, og byrådet besluttede på sit møde i december 2020, at arbejde videre med etableringen af den nye hal. Opførelsen af en ny hal kan ikke ske inden for rammerne af den gældende lokalplan, og derfor er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag, som er i høring frem til den 4. november 2021.


Solrød KommuneFlere artikler

Asfaltering af Traneholmvej & Østre Åsvej

16-09-2021
Nu asfalteres den omlagte vej, Traneholmvej ved Erhvervskilen.

Nedskårne træer på Strandvejen

16-09-2021
Her kan du læse om, hvorfor træerne langs Strandvejen er skåret ned.

Lokalplanforslag baner vejen for flere nye boliger i Havdrup Vest

16-09-2021
Der kan være op imod 100 nye boliger på vej til den attraktive bydel Havdrup Vest. Lokalplanforslaget for området er i høring fra den 9. september til den 4. november 2021, og der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 4. oktober 2021.

Byrådet sender forslag til budget 2022-2025 til andenbehandling

16-09-2021
I budgetforslaget for 2022-2025 er der sat penge af til den befolkningsmæssige udvikling i Solrød Kommune de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Trods corona-passagernedgang: Samme gode bus-muligheder til næste år

16-09-2021
Det faldende antal buspassagerer i 2020 kommer ikke til at påvirke busbestillingen for 2022, som samtidig bliver grønnere, da to af busruterne udbydes med krav om elbus.

Kystsikring: Spillereglerne for det fælles klitlaug er nu vedtaget

16-09-2021
Rammerne for det klitlaug, som skal nedsættes i forbindelse med etableringen af kystsikring af område A øst for Strandvejen, ligger nu fast, og et midlertidigt klitlaug er udpeget.

Få budgetforslaget forklaret på video

13-09-2021
Via fire forskellige videoer og en video af orienteringsmødet om budgetforslag 2022-2025 kan du få en gennemgang af hovedpunkterne i budgetforslaget.

Den mobile politistation kommer til Solrød Kommune

09-09-2021
Den mobile politistation fra Midt- og Vestsjællands Politi kommer tre gange inden for de næste uger til Solrød Kommune i anledning af samarbejdet mellem politiet, Solrød Kommune og Bo Trygt om at nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden i kommunen.

Plejehjemsbeboere og børnehavebørn afsted på royalt løb

09-09-2021
I anledningen af Kronprinsens Royal Run, der løber af stablen på søndag, havde Plejecenter Christians Have stablet en lokal udgave af løbet på benene, så beboerne på plejecenteret var torsdag formiddag afsted på deres helt egen royale løbefest.

Solrød Kommune sender budget i høring

09-09-2021
Vækst, stigende udgifter til børn og voksne med udfordringer og ekstra udligningsudgifter til andre kommuner påvirker Solrød Kommunes budget for 2022-2025 negativt.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online