Afslut et godt samarbejde med en fratrædelsesaftale

13. september 2021

En fratrædelsesaftale giver mulighed for at afslutte et godt samarbejde på en mere værdig måde

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem en medarbejder og dennes arbejdsgiver om, at medarbejderen fratræder på nærmere aftalte vilkår. Det giver således mulighed for en mere fleksibel ordning, hvor parterne selv aftaler, hvordan medarbejderens fratrædelse skal ske.

En fratrædelsesaftale giver derfor mulighed for at afslutte et godt samarbejde på en mere værdig måde.

Derfor er en fratrædelsesaftale et godt alternativ til en opsigelse, når der ønskes at stille medarbejderen bedre end ved en opsigelse. Fratrædelsesaftalen kan nemlig bestemme vilkår, såsom hvor lang tid opsigelsesperioden skal vare, om medarbejderen skal fritstilles, og hvorvidt medarbejderen skal have en fratrædelsesgodtgørelse.Alternativ til en opsigelse
Da en fratrædelsesaftale giver mulighed for at afslutte et ansættelsesforhold fredeligt og værdigt, kan det sommetider være det mest hensigtsmæssige i forbindelse med en opsigelse eller bortvisning.

Som arbejdsgiver kan du måske være i tvivl om opsigelsens saglighed. I sådan situation kan det være fordelagtigt at indgå en frivillig fratrædelsesaftale med medarbejderen, så I opnår enighed om afslutningen på ansættelsesforholdet.

Som medarbejder kan det være gunstigt at indgå en fratrædelsesaftale med din arbejdsgiver, der stiller dig bedre end en opsigelse, hvis du forventer at blive afskediget.

Hvis der er afskedigelsesrunder på arbejdspladsen, kan det være en god idé at overveje, om der skal indgås en frivillig fratrædelsesordning. Det sikrer således, at medarbejdere, der alligevel har i sinde at skifte job, kan indgå en gunstig fratrædelsesaftale, hvilket bevirker, at antallet af afskedigelser af medarbejdere, som stadig ønsker at være på arbejdspladsen, nedbringes.

En fratrædelsesaftale i forbindelse med sygdom
Hvis en medarbejder er syg, f.eks. på grund af stress, kan det være hensigtsmæssigt for både medarbejder og arbejdsgiver at blive enige om, hvordan ansættelsesforholdet skal ophøre. På denne måde kan man sikre sig, at ansættelsesforholdet afsluttes værdigt.

Retten til dagpenge
Medarbejders ret til dagpenge i forbindelse med en fratrædelsesaftale afhænger af, hvorvidt fratrædelsen skyldes medarbejderens eller arbejdsgiverens forhold.

Skyldes fratrædelsen medarbejderens forhold, vil det som regel bevirke, at medarbejderen bliver underlagt en karantæneperiode hos sin a-kasse på 3 uger. Karantæneperiode medfører, at medarbejderen ikke er berettiget til dagpenge i denne periode.

Som medarbejder er det derfor vigtigt, at hvis fratrædelsesaftalen skyldes en afskedigelsesrunde, skal det fremgå af fratrædelsesaftalen. På denne måde sikrer man sig som medarbejder, at betingelserne for uforskyldt ledighed er opfyldt, og at man således er berettiget til dagpenge.

Økonomiske goder i form af f.eks. økonomisk godtgørelse eller tilskud til uddannelsesforløb, der kan aftales i en fratrædelsesaftale, spiller ingen rolle i forhold til medarbejderens ret til dagpenge. Derimod bliver fratrædelsesgodtgørelse, der træder i stedet for løn, fratrukket medarbejderens dagpenge.
Erstatning for en usaglig opsigelse vil aldrig få indflydelse på medarbejderens dagpenge.

Juridisk bistand til en fratrædelsesaftale
Der følger mange følelser med ved en fratrædelse. Det kan derfor være en god idé at få hjælp fra en ekstern, erfaren advokat til at udfærdige en fratrædelsesaftale, der passer til de individuelle behov, der måtte være.Flere artikler

Guide: Her er den nye iPhone 13

14-09-2021
Er du en af dem, der i længere tid utålmodigt har ventet på, at Apple ville lancere deres nyeste iPhone 13, er ventetiden nu ovre.

Sjov på hjul for alle aldersgrupper

08-09-2021
Uanset om du har en drøm om at lære at skate, eller du har været i sporten i mange år, så er det altid rart at have udstyr, der er helt up to date

Du kan nemt få hjælp til bogføring uanset mængden af arbejde

02-09-2021
Uanset behovet i din virksomhed kan du nemt finde en ny medarbejde til regnskab, som er klar til at træde til med kort varsel

Fire fordele ved at lease brugt bil til hverdagen

26-08-2021
Når du leaser en bil, så får du en smart og nem løsning i hverdagen, som gør, at du har mindst mulige problemer

Gør det legende let at holde udstyret rent

18-08-2021
Mange tablets er ikke glade for at blive gjort rent i tide og utide og risikerer at tage skade af de skrappe rengøringsmidler

Øg din kulturelle intelligens gennem workshops

17-08-2021
Ved Living Institute udbydes der en række forskellige kurser og webinarer, der har til hensigt at styrke den kulturelle intelligens blandt medarbejderne i en virksomhed

Sådan får du flere kunder til at vælge din virksomhed

17-08-2021
Flere kunder er lig med øget salg, hvilket betyder større succes for din virksomhed

Gør virtuelle events professionelle

17-08-2021
Der er ingen grænser for, hvilken type indhold, der kan vises med et remotestudie

Guide: Sådan vælger du den rette vognvasker til lastbilvask

16-08-2021
Her kan du blive klogere på, hvordan du vælger den rette vognvasker til vask af erhvervskøretøjer


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online