Pressemeddelelse: Borgerinddragelse og demokratiudvikling

9. september 2021

Pressemeddelelse fra SF Solrød

Pressemeddelelse: Borgerinddragelse og demokratiudvikling
Udviklingen af det lokale demokrati er et emne, der optager SF Solrød.

Vores bevægelsesfrihed på området er dog i høj grad reguleret af centrale fastlagte retningslinjer.
Fingerplaner, trafikkorridorer, regionsplanlægning og boligudbygningsplaner/ by og land giver med hver deres ret nogle begrænsninger for den kommunale selvbestemmelse.
Det er et vilkår!

Men, hvordan bruger vi så de muligheder, vi har, på lokal indflydelse?

Det kan gøres bedre. Vores politiske struktur med tre udvalg passede godt for over tyve år siden.

Men i dag med øget globalisering og et samfund indeholdende en hyperkompleksitet, er det slet ikke sikkert, at vores nuværende opgavefordeling er optimal. Derfor vil SF Solrød stille forslag om, at den nuværende udvalgsstruktur kigges igennem i sømmene.

SF Solrød vil derfor arbejde for, at
  • Der oprettes et selvstændigt Klima-, natur- og miljøudvalg
  • Sikre fagudvalgenes selvforvaltning og større mulighed for inddragelse af relevante aktører
  • Der udvikles en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi
  • Byrådet ændrer navn til Kommunalbestyrelsen
SF Solrød mener, at der er behov for at oprette et selvstændigt Klima-, natur og miljøudvalg for at støtte op om den grønne omstilling. Desuden mener vi, at flere områder skal styrkes ved at flytte en større del af sagsbehandlingen fra Økonomiudvalget over i de relevante udvalg.

I SF Solrød ønsker vi ligeledes at udfordre den nuværende struktur i den kommunale politikudvikling og er åbne for en langt mere eksperimenterende kultur med borgerinddragelse, lokalråd/ landsbyråd og en bred forståelse af interessenter - også i enkelte sager.

SF Solrød vil arbejde for en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi, hvor netop samarbejdet mellem lokale interesseorganisationer, borgere og kommunen danner grobund for de mest innovative ideer og optimale løsninger til glæde for borgerne.

Endelig vil SF Solrød stille forslag om, at Byrådet ændrer navn til Kommunalbestyrelsen. “Byrådet” er gammeldags og signalerer ikke, at de folkevalgte er hele kommunens valgte og derfor skal varetage den samlede kommunes interesse - altså en borgerbestyrelse.

Claus Redder Madsen, 1. viceborgmester og medlem af byrådet for SF


Flere artikler

Vi skal være fælles om at udvikle Solrød

16-09-2021
PRESSEMEDDELELSE FRA SF SOLRØD

Derfor vil Konservative have en ny daginstitution i Solrød Kommune

16-09-2021
Vi ønsker en helt ny, integreret daginstitution

BARNETS STEMME I BYRÅDET

16-09-2021
Lil Lyrstrand på 35 år er kandidat til kommunalvalget 2021 for lokallisten VoresSolrød.

Svømmehallen er åben i efterårsferien

16-09-2021
Solrød Svømmehal er åben for vandglade gæster i uge 42.

Ny krimiserie fra svenske Kristina Ohlsson

16-09-2021
Bestseller Kristina Ohlsson er ude med Strindbergserien: en ny nordisk krimiserie, der foregår ved den svenske vestkyst.

Lokalplanforslag sætter rammerne for ny hal ved SIC og muligt nyt klubhus

16-09-2021
Lokalplanforslaget, der skal gøre det muligt at bygge en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter, som skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed, er nu i høring. Lokalplanforslaget gør det også muligt for Solrød FC at etablere et nyt klubhus.

Succes med dannelsesstrategier kræver reelle normeringer

13-09-2021
Solrød Kommune har lanceret en dannelsesstrategi. Børns dannelse kræver nærværende voksne, men Solrød Kommune foretager igen nedskæringer på børneområdet – Hvordan hænger det sammen?

September: Top 10 reserveringer

13-09-2021
Se Solrød Biblioteks mest populære voksenbøger her.

Oktoberfest i Solrød Center

13-09-2021
Find din indre tyroler frem og kom til Oktoberfest i Solrød Center! Sussi & Leo og DJ Tyrol garanterer den ultimative tyrolerfest.Vi gentager succesen fra sidste år. Giv den fuld gas med lederhosen, dirnl-kleid, tyrolerhat og øl i kander.

UNIKKE NATURPERLER I SOLRØD

13-09-2021
Solrød er begunstiget med en stor kyststrækning, og stranden bruges hver dag af mange Solrødborgere til rekreative formål. Det samme gør sig gældende for Kalkgraven og Staunings ø mv. I Venstre er vi optaget af, at flest mulig borgere har gode adgange til naturen.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online