Solrød Kommune sender budget i høring

9. september 2021

Vækst, stigende udgifter til børn og voksne med udfordringer og ekstra udligningsudgifter til andre kommuner påvirker Solrød Kommunes budget for 2022-2025 negativt.

Solrød er en kommune i vækst. Der kommer mange nye borgere samtidig med, at der kommer flere ældre, som kommunen skal tage godt hånd om. Derfor er der reserveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år i det budgetforslag for 2022-2025, som Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i Solrød Kommune onsdag den 8. september 2021 sender i høring, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

I budgetforslaget fremgår det også, at stigende udgifter til børn og unge med udfordringer og ekstra udligningsudgifter til andre kommuner og påvirker Solrød Kommunes budget – i alt løber de to udgifter op i ca. 28 mio. kr. i 2022.

Alt i alt er indtægterne fra skatter og tilskud for lave til, at budgettet i 2022 kan gå op.


”Det er naturligvis glædeligt, at vi er en kommune i vækst, men det gør, at vi skal være ekstra skarpe på at prioritere. Vores indtægter har svært ved at følge med udgifterne – særligt, når vi også skal betale ekstra i udligning til andre kommuner. Det betyder, at vi må tage nogle skånsomme greb for at få budgettet til at balancere til næste år,” siger borgmester Niels Hörup.

I budgetforslaget for 2022-2025 er der forslag til en række initiativer, der skal sikre, at budgettet går op. Blandt andet lægges der op til effektiviseringer internt i kommunen for ca. 17 mio. kr. Samtidig lægger budgetforslaget op til, at der findes ekstra penge ved fx i samarbejde med forældrebestyrelser at ændre lidt på åbningstider i dagtilbud og SFO’er og at fjerne klippekortordningen i Den Kommunale Hjemmepleje og på Plejecenter Christians Have.

Samtidig viser budgetforslaget, at der i 2022 skal tages ca. 32 mio. kr. op af kassen, som sammen med penge fra driften skal finansiere nødvendige anlægsinvesteringer som fx den planlagte udvidelse af Plejecenter Christians Have, nye tage på Munkekærskolen og Havdrup Skole, ombygning af daginstitutionerne Tryllehytten og Parkbo til de ekstra børn i strandområdet samt en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter.

”Vi har bevidst valgt en strategi omkring, at vi anvender vores salgsindtægter fra det jord, vi har solgt de senere år, til at finansiere en del af kommunens anlægsinvesteringer. Det kommer derfor ikke som en overraskelse, at vi skal have penge op af kassen,” siger borgmester Niels Hörup.

Budgetforslaget for 2022-2025 indeholder også en lille skattestigning over de kommende tre år, der delvist kan dække udgiften i forbindelse med de penge, som Solrød Kommune som følge af udligningsreformen sender til andre kommuner. I 2022 er skattestigningen på 0,10 procent, og som en af de få kommuner i Danmark har Solrød Kommune fået lov til at indfase den lille skattestigning uden sanktioner fra staten.

Der lægges i budgetforslaget op til at fastholde den nuværende ejendomsskat samt fortsat at friholde erhvervslivet fra den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften.

Byrådet i Solrød Kommune skal førstebehandle budgetforslaget på byrådsmødet den 13. september 2021. Den endelige vedtagelse af budgettet sker på byrådsmødet den 11. oktober 2021.

Hele budgetforslaget for 2022-2025 kan ses på www.solrod.dk/politik/budget 

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.

Traneholmvej spærret for gennemkørsel

11-10-2021
Vejdirektoratet spærrer Traneholmvej fra mandag d. 11. oktober klokken 17.30 - torsdag d. 14. oktober.

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget

07-10-2021
Fra tirsdag den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021 kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online