Her er de konservative ønsker til Solrød Kommunes budget

6. september 2021

De årlige forhandlinger om Solrød Kommunes budget for det kommende år er gået i gang i disse uger, og i løbet af den næste måneds tid skal et flertal blandt byrådets 19 medlemmer blive enige om et budget for 2022.

Langt den største del af budgettet ligger selvfølgelig fast, for vi skal fortsat have dagtilbud, folkeskoler, ældrepleje og mange andre ting - men der er også mulighed for at få sat andre konkrete ting på dagsordenen og forsøge at skaffe sig flertal for dem.

Vi lægger nu fra konservativ side frem, hvad vi går til forhandlingerne med. Noget af det kan vi måske finde flertal for, og noget af det kan vi ikke finde flertal for. Sådan er politik. Og når vi i sidste ende gør regnestykket op og ser på, hvor langt i vores retning vi kan komme, så vurderer vi, om vi kan støtte den samlede aftale eller ej. Igen: Sådan er politik.

Foto: Jeff Duckett

Her er af nogle konkrete ønsker fra konservativ side:

  • Vi ønsker at tilbageføre overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave fra to år og ti måneder til tre år. Dog med den fleksibilitet, at der skal kigges på hvert enkelt barns behov frem for alene på alderen.
  • Vi ønsker en helt ny, integreret daginstitution - altså både vuggestue og dagpleje - og gerne en slags strandbørnehave eller naturbørnehave. Det bliver der ikke råd til allerede til næste år, men vi vil have det lagt i budgettet i overslagsårene, så vi kan begynde at indtænke den for de kommende år.
  • Vi ønsker et friplejehjem i Havdrup. Et friplejehjem er et privatejet plejehjem, men plejen på stedet er omfattet af de samme regler som de kommunale plejehjem, og også her kræver det visitation fra kommunen at få tildelt en bolig.
  • Vi vil indføre deltidspladser i vores dagtilbud. Vi går nemlig ind for valgfrihed for familierne. Vores forslag betyder, at hvis du arbejder på deltid, arbejder meget hjemme eller af andre årsager har mulighed for det, så skal du kunne vælge en deltidplads til dit barn – og dermed både spare penge og få mere frihed til dig og familien.
  • Vi ønsker en bedre svømmehal - og med længere åbningstider. Vi vil gerne både øge pladsen og kapaciteten, og vi vil også gerne have opdateret faciliteterne. Vi har ikke et endegyldigt svar på, hvordan det helt konkret skal se ud, men det vil vi drøfte videre med de andre partier, hvis der er stemning for det.

Vi tager altid gerne imod både ris og ros, og synes du, der er mere, som vi bør overveje at tage med i budgetforhandlingerne, må du altid gerne stille forslag til os.

Af: Jan Færch og Morten Scheelsbeck, Den konservative byrådsgruppe i Solrød Kommune


Flere artikler

Rød-Grøn fremtid i Solrød

11-10-2021
SF Solrød er stolte af, at vi er et rødt og et grønt parti. Det grønne element repræsenterer for os den grønne omstilling, hvor vi først og fremmest tænker på vores miljø, men det indebærer også den mentale omstilling til et samfund, hvor vækst i sig selv ikke er målet.

Rød-Grøn fremtid

11-10-2021
Da centrum-venstre vandt flertal i Folketinget i 2019 var det med et tydeligt klima- og velfærdsmandat i ryggen. SF gik til valg på at genopbygge og udvikle velfærden efter mange år med borgerlig økonomisk politik. Og SF gik til valg på, at lave et visionært og nødvendigt rødt-grønt systemskifte efter årtier uden den nødvendige handling.

Sydkysten bliver grønnere

11-10-2021
Regionsrådet søger konstant efter muligheder hvor regionen kan blive grønnere.

Radikale Venstre ønsker løft til skoleområdet

06-10-2021
Ny lille folkeskole til Solrød og stop for besparelser på skoleområdet

Der er så meget vi skal passe på og værne om i Solrød kommune

30-09-2021
Jeg er Helle Zelasny. Jeg er en fighter på 51 år med hjerte for dem, der har brug for en ekstra hånd. Jeg stiller op for Dansk Folkeparti til kommunevalget i Solrød Kommune.

Farvel Mutti

27-09-2021
Læserbrev af John Wennerwald, Regions- oag byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Hvorfor ødelægge en i forvejen hårdt ramt flygtningefamilie?

20-09-2021
I Solrød Kommune har vi en syrisk flygtningefamilie, som nu er i stor fare for at blive ødelagt af vore umenneskelige regler om udsendelse af flygtninge til Damaskusområdet i Syrien.

Klar til valget

20-09-2021
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, De Radikale og Dansk Folkeparti har haft samlet kærnetropperne til årsmøder i weekenden.

Økonomistyringen på det SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE kalder på forklaring - og måske også på forbedringer?

20-09-2021
I BARNDOMMENS VÆRDIGFULDE ÅR lægges kimen til mentalt helbred og trivsel gennem livet. Desværre ser vi i stigende grad mentale mistrivsel blandt børn og unge. Jeg mener, det er en etisk forpligtelse politisk - nationalt såvel som kommunalt, at afhjælpe og forebygge disse problemer.

Derfor vil Konservative have en ny daginstitution i Solrød Kommune

13-09-2021
Af Jan Færch og Morten Scheelsbeck, konservative byrådsmedlemmer i Solrød Kommune


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online