Deltag i workshops, møder og fokusgrupper om Borgernes Hus

26. august 2021

Solrød Kommune inviterer i efteråret 2021 til en række workshops, møder og fokusgrupper om, hvilke funktioner et muligt Borgernes Hus kan rumme.

I perioden frem til, at byrået skal tage den endelige beslutning om et Borgernes Hus i 2022 skal der  gennemføres en bred inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv. Målet er at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at kommer med ønsker og idéer til et muligt Borgernes Hus.

Solrød Kommune inviterer i efteråret 2021 til en række dialogmøder, workshops og interviews om, hvilke funktioner et muligt Borgernes Hus skal rumme - se datoerne herunder. 

 

Informations- og borgermøder

Du skal tilmelde dig informations- og borgermøder på Borgerneshus@solrod.dk senest 24 timer før det pågældende møde. 

19. august kl. 17-18.30: Informationsmøde i Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85 - Se slides fra mødet her

28. august kl. 10-14: Hør om Borgernes Hus til Fritid i Solrød, Stationspladsen ved Solrød Center

31. august kl. 13-15: Åbent informationsmøde med udgangspunkt i ældre borgeres behov. Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85

1. september kl. 17.30-19: Dialogmøde: Hvordan udvikler vi Solrød Bymidte med et Borgernes Hus? Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85

Workshops

Til workshops arbejder vi i mindre grupper og drøfter, hvilke funktioner der mangler i Solrød Kommune, og hvordan et Borgernes Hus kan opfylde borgere, foreningers og erhverslivets behov.

Alle workshops holdes i Mødelokale 25 på 1. sal i Solrød Bibliotek og Kulturhus, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand. Du skal tilmelde dig på Borgerneshus@solrod.dk eller i dialogvognen ved Solrød Center i dialogvognens åbningstid. Tilmelding skal ske senest 24 timer før det pågældende møde. 

7. september kl. 17-18.30: Hvordan skaber vi et aktivt byrum ved stationspladsen?

8. september kl. 17-18.30: Åben workshop: hvordan kan Borgernes Hus understøtte foreningslivet?

14. september kl. 16.30-18: Åben workshop: hvad skal Borgernes Hus rumme?

15. september kl. 16 -18: Åben workshop: Giv dine input

21. september kl. 16-18: Åben workshop for unge

22. september kl. 16.30-18: Åben workshop for alle

23. september kl. 17-18.30: Åben workshop for børnefamilier

Dialogvogn ved Stationspladsen i Solrød Center

I perioden den 18. august 2021 til 30. september 2021 opsætter Solrød Kommune en dialogvogn ved Stationspladsen i Solrød, hvor du kan kigge forbi og fortælle nærmere om, hvilke funktioner og rammer du ser i et muligt Borgernes Hus, eller få besvaret spørgsmål, du har til projektet.

Mød Solrød Kommune ved Stationspladsen i Solrød Center i tidsrummet:

Mandag kl. 12.30-16.30

Tirsdag kl. 8.30-11

Onsdag kl. 12-15

Torsdag kl. 15-18

Møder med enkeltgrupper: Skal vi mødes med din forening?

Har du en forening eller klub, der vil give jeres input til, hvad Borgernes Hus skal rumme? Skriv til borgerneshus@solrod.dk for at aftale møde, hvor I kan give jeres input. 

Fokusgrupper

Vil du være med til at arbejde videre med de forslag, som kommer på workshops og i dialogstanden på stationspladsen? Så tilmeld dig fokusgrupperne og vær med til at gøre anbefalingerne til byrådet mere konkrete. Møderne i fokusgrupperne finder sted i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

Du skal tilmelde dig fokusgrupper på borgerneshus@solrod.dk eller i dialogvognen på Stationspladsen i Solrød Center. Tilmelding skal ske senest 24 timer før det pågældende møde

4. oktober kl. 17 -19

7. oktober kl. 16-19

11. oktober kl. 18-19.30

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Hjælp – spillet tager mit barn

14-10-2021
Foredrag - Jan Kjær sætte fokus på børns spilvaner

Barselscafé: Babymotorik

14-10-2021
Barselscafeen i Solrød Bibliotek og Kulturhus byder på babymotorik for babyer og deres forældre

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021

14-10-2021
Der skal vælges 7 medlemmer og op til 7 suppleanter til Solrød Kommunes Ældreråd.

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

14-10-2021
Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

Stort flertal har vedtaget budgettet for 2022-2025

14-10-2021
Syv ud af Solrød Byråds otte partier, der repræsenterer 18 ud af 19 byrådsmedlemmer, har vedtaget budgettet for 2022-2025, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et dejligt og trygt sted at leve og bo.

Næste skridt i støjbekæmpelse: Analyse skal finde realistiske løsninger på motorvejs-støj

14-10-2021
Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Solrød Kommune gør klar til flere elbiler: Ny strategi for el-ladestandere

14-10-2021
Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Flere penge til ekstra aktiviteter for ældre og handicappede og til efteruddannelse af plejepersonale

14-10-2021
Der er ekstra mange gode oplevelser på vej til både beboere på Plejecenter Christians Have, sårbare ældre og personer med handicap, der har været ramt af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Samtidig har Solrød Kommune også fået statslige midler til at efteruddanne ufaglært personale i ældreplejen.

Traneholmvej spærret for gennemkørsel

11-10-2021
Vejdirektoratet spærrer Traneholmvej fra mandag d. 11. oktober klokken 17.30 - torsdag d. 14. oktober.

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget

07-10-2021
Fra tirsdag den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021 kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online