Solrød tilbyder det laveste kvalitetsniveau for m2 i daginstitutioner

16. august 2021

Solrøds normeringer er lave og de fysiske rammer på laveste niveau. Hvad ønsker vores nuværende og kommende byråd for vores børn?

Vi skylder børnene - såvel som familierne og det pædagogiske personale - politisk bevidsthed om og ambitioner for rammerne om børnenes hverdag i de mest afgørende år af deres liv.


Fra administrativ side opereres der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i institutioner. Solrød Kommunes daginstitutioner ligger på laveste niveau C, svarende til 3 m2 pr. barn i vuggestuen og 2 m2 pr. barn i børnehaven. Niveauet afspejler minimumskrav fra bygningsreglementet for de første institutioner i 1920. 


I dag anbefaler Den Europæiske Konvention 6 m2 og 4 m2 for børn i hhv. vuggestue og børnehave. Kan vi være det halve bekendt i Solrød, hvor vi har økonomi til at gøre det meget bedre?I Solrøds Kommune tilbyder 2m2 pr. børnehavebarn. Skraverede felt symboliserer den plads barnet mister ved overbelægning i spidsbelastningsperioden på over 5 måneder pr år. Sko symboliserer gangarealer, toiletrulle symboliserer toiletarealer. Tallerken symboliserer spise- og køkkenarealer.

Prognoser viser, at børneantallet vil stige i Solrød både på den korte bane og den længere bane. Det til trods, er der ingen planer om at bygge nye institutioner eller at udvide de eksisterende. I kontrast hertil, er der afsat 1. mio.kr. til at “optimere”, så der kan presses endnu flere børn ind på de nuværende m2. Denne løsning er særlig kritisk i vinterhalvåret under den såkaldte spidsbelastningsperiode, der i 2021 er besluttet forlænget. Spidsbelastningsperioden er i forvejen 5 måneder om året fra november til og med marts.

Plads og tid til leg og dannelse af relationer er afgørende for børns udvikling. For få kvadratmeter betyder afbrydelser i leg og aktiviteter med tilhørende flere konflikter. Mindsket mulighed for ro skader børnenes evne til fordybelse. De snævre rammer begrænser børnenes frie udfoldelse, og der må bruges flere personaleressourcer til konfliktløsning samt planlægning for brug af rummet. De onde cirkler kan kun brydes med den nødvendige plads og en anstændig normering.

Øges kvalitetsniveauet fra 2 m2 til 3 m2 pr. børnehavebarn vil antallet af sygedage falde med 9,8%, med indvirken på sygefraværet blandt personale og forældre. Der er tale om en prioritering, der skaber mangefoldig gevinst.

Vi skal investere i vores børn ved at give dem de bedste betingelser for at udvikle sig – og Solrød Kommune har økonomien til at forbedre de fysiske rammer.


En faktaboks:

I Statens Byggeforskningsinstituts anvisning til bygningsreglementet baseret på brandsikkerhed opereres der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i daginstitutioner:

  • Kvalitetsniveau C = Vuggestue: min. 3 m2 pr. barn / Børnehave: min. 2 m2 pr. barn
  • Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m2 pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m2 pr. barn
  • Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum

Hvorerderenvoksen Solrød


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

03-03-2022
Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

03-03-2022
Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

22-11-2021
Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

15-11-2021
Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

15-11-2021
Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

11-11-2021
Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

11-11-2021
Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

08-11-2021
Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online