Kom med til modigt Børne- og Ungetopmøde i Solrød Kommune

8. juli 2021

Solrød Kommune afholder Børne- og Ungetopmøde i Solrød Idrætscenter torsdag den 16. september 2021 kl. 16:00-20:15, og du er inviteret med til en aften i modets tegn.

Børne- og Ungetopmødet tager udgangspunkt i kommunens Dannelsesstrategi, som skal ruste børn og unge til et liv som ansvarlige, demokratiske samfundsborgere, der aktivt deltager i deres egen tilværelse og i fællesskaber. Dannelsesstrategien tager afsæt i de fire karaktertræk nysgerrighed, mod, menneskelighed og robusthed, som hele 0-18 års området arbejder med for at styrke børn og unges dannelse. Børne og Ungetopmødet vil have særligt fokus på karaktertrækket mod, der vil blive omdrejningspunktet for hele topmødet.


På Børne- og Ungetopmødet kan du høre foredragsholder Chris MacDonald og socialpsykolog og lektor ved Roskilde Universitet Allan Westerling, som begge vil give deres betragtninger på, hvilke foranderlige betingelser, som nutidens unge og deres familier skal navigere i. Samtidig kan du under topmødet besøge temastande, hvor du kan blive klogere på og se konkrete eksempler på, hvordan Solrød Kommunes skoler, daginstitutioner og tilknyttede organisationer arbejder for børn og unges dannelse.

”Mange af fremtidens jobs, som børn og unge skal uddannes til, kender vi slet ikke i dag. Men jeg er ikke i tvivl om, at mod vil være en egenskab, som der bliver udpræget brug for - både nu og i fremtiden. Vi kan alle sammen helt sikkert være lidt mere modige i vores hverdag, og på topmødet tager vi netop fat på mod og dykker ned i det sammen med super inspirerende mennesker. Mod kommer i mange former og indpakninger, så tag dine forældre eller børn med under armen og bliv inspireret til, hvad du måske kunne gøre for at være mere modig,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Ungetopmødet er gratis og alle er velkomne. Vær dog opmærksom på at tilmelde dig på forhånd. Tilmeldingen åbner den 1. august 2021, og der vil være link til tilmeldingen på www.solrod.dk. Du kan tilmelde dig frem til den 1. september 2021. Der vil blive serveret mad og forfriskninger på dagen.

Du kan se hele programmet for Børne- og Ungetopmødet her. 

Solrød Kommune følger corona-situationen nøje og vurderer løbende, om Børne- og Ungetopmødet kan finde sted, som planlagt.

Der er plads til 1.000 deltagere til arrangementet. Tilmelding vil foregå via først til mølle princippet.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Asfaltering af Traneholmvej & Østre Åsvej

16-09-2021
Nu asfalteres den omlagte vej, Traneholmvej ved Erhvervskilen.

Nedskårne træer på Strandvejen

16-09-2021
Her kan du læse om, hvorfor træerne langs Strandvejen er skåret ned.

Lokalplanforslag baner vejen for flere nye boliger i Havdrup Vest

16-09-2021
Der kan være op imod 100 nye boliger på vej til den attraktive bydel Havdrup Vest. Lokalplanforslaget for området er i høring fra den 9. september til den 4. november 2021, og der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 4. oktober 2021.

Byrådet sender forslag til budget 2022-2025 til andenbehandling

16-09-2021
I budgetforslaget for 2022-2025 er der sat penge af til den befolkningsmæssige udvikling i Solrød Kommune de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Trods corona-passagernedgang: Samme gode bus-muligheder til næste år

16-09-2021
Det faldende antal buspassagerer i 2020 kommer ikke til at påvirke busbestillingen for 2022, som samtidig bliver grønnere, da to af busruterne udbydes med krav om elbus.

Kystsikring: Spillereglerne for det fælles klitlaug er nu vedtaget

16-09-2021
Rammerne for det klitlaug, som skal nedsættes i forbindelse med etableringen af kystsikring af område A øst for Strandvejen, ligger nu fast, og et midlertidigt klitlaug er udpeget.

Få budgetforslaget forklaret på video

13-09-2021
Via fire forskellige videoer og en video af orienteringsmødet om budgetforslag 2022-2025 kan du få en gennemgang af hovedpunkterne i budgetforslaget.

Den mobile politistation kommer til Solrød Kommune

09-09-2021
Den mobile politistation fra Midt- og Vestsjællands Politi kommer tre gange inden for de næste uger til Solrød Kommune i anledning af samarbejdet mellem politiet, Solrød Kommune og Bo Trygt om at nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden i kommunen.

Plejehjemsbeboere og børnehavebørn afsted på royalt løb

09-09-2021
I anledningen af Kronprinsens Royal Run, der løber af stablen på søndag, havde Plejecenter Christians Have stablet en lokal udgave af løbet på benene, så beboerne på plejecenteret var torsdag formiddag afsted på deres helt egen royale løbefest.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online