Mangel på ferieafløsere skaber mangel på hænder i hjemmeplejen og på Plejecenter Christians Have

8. juli 2021

Det er ikke lykkedes at skaffe nok ferieafløsere til Den Kommunale Hjemmepleje og Plejecenter Christians Have - sandsynligvis fordi mange studerende og ledige nu arbejder i test- eller vaccinationscentrene. Det betyder, at der i en periode vil være nogle opgaver, som plejepersonalet ikke har mulighed for at nå.

Som flere andre kommuner er det heller ikke lykkedes Solrød Kommune at skaffe de nødvendige hænder til at være ferieafløsere på ældreområdet hen over sommeren. Det betyder, at der i sommerferieperioden desværre vil komme til at mangle medarbejdere i Den Kommunale Hjemmepleje og på Plejecenter Christians Have.

”Vi har aldrig stået i en lignende situation før. Det har været enormt svært at rekruttere blandt de grupper af fx studerende og ledige ufaglærte, som vi plejer at have som ferieafløsere. Det, vi hører, er, at de i stedet for nu arbejder på test- eller vaccinationscentrene,” siger Dorte Saabye direktør i Solrød Kommune, som fortæller, at der nogle dage vil komme til at mangle op imod 20 medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecenteret, og fortsætter: 

”Det betyder, at vi kommer til at køre med en form for nødberedskab, hvor der er nogle opgaver, vi er nødsaget til at geare ned på for at få hænder nok til de vigtigste opgaver. Det er på ingen måde en rar situation, men jeg ved, at alle vores medarbejdere vil gøre deres allerbedste for fortsat at skabe en tryg og velkendt hverdag for de borgere, vi er i kontakt med.”


Borgerne kan fx opleve, at der ikke bliver redt seng eller gjort rent så ofte, eller at der er færre besøg fra hjemmeplejen, som også kan besøge borgerne på nye tidspunkter. Samtidig kan omsorgsbesøg blive erstattet af telefonopkald, og på Plejecenter Christians Have vil der i perioder blive købt mad udefra i stedet for, at personalet skal bruge tid på at kokkerere hjemmelavet mad.

”Vi rækker også ud til vores korps af frivillige borgere, som er tilknyttet Plejecenter Christians Have, for at få dem til at hjælpe med aktiviteter som fx bus- og gåture, så personalet kan frigøres til andre opgaver. Samtidig håber vi, at man som pårørende har mulighed for et ekstra kaffebesøg eller to, og at man måske kan ringe lidt oftere end sædvanligt til sine ældre familiemedlemmer,” siger Dorte Saabye, som også sender en generel appel ud til kommunens borgere:

”Hvis der sidder nogle pensionister eller efterlønnere, som gerne vil melde sig som ferieafløsere, så vil vi meget gerne høre fra dem.”

Solrød Kommunes ældrechef Bente Gaardhøj Johansen kan kontaktes frem til den 23. juli 2021 på mail bgj@solrod.dk eller via tlf. 56182000.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Asfaltering af Traneholmvej & Østre Åsvej

16-09-2021
Nu asfalteres den omlagte vej, Traneholmvej ved Erhvervskilen.

Nedskårne træer på Strandvejen

16-09-2021
Her kan du læse om, hvorfor træerne langs Strandvejen er skåret ned.

Lokalplanforslag baner vejen for flere nye boliger i Havdrup Vest

16-09-2021
Der kan være op imod 100 nye boliger på vej til den attraktive bydel Havdrup Vest. Lokalplanforslaget for området er i høring fra den 9. september til den 4. november 2021, og der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 4. oktober 2021.

Byrådet sender forslag til budget 2022-2025 til andenbehandling

16-09-2021
I budgetforslaget for 2022-2025 er der sat penge af til den befolkningsmæssige udvikling i Solrød Kommune de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Trods corona-passagernedgang: Samme gode bus-muligheder til næste år

16-09-2021
Det faldende antal buspassagerer i 2020 kommer ikke til at påvirke busbestillingen for 2022, som samtidig bliver grønnere, da to af busruterne udbydes med krav om elbus.

Kystsikring: Spillereglerne for det fælles klitlaug er nu vedtaget

16-09-2021
Rammerne for det klitlaug, som skal nedsættes i forbindelse med etableringen af kystsikring af område A øst for Strandvejen, ligger nu fast, og et midlertidigt klitlaug er udpeget.

Få budgetforslaget forklaret på video

13-09-2021
Via fire forskellige videoer og en video af orienteringsmødet om budgetforslag 2022-2025 kan du få en gennemgang af hovedpunkterne i budgetforslaget.

Den mobile politistation kommer til Solrød Kommune

09-09-2021
Den mobile politistation fra Midt- og Vestsjællands Politi kommer tre gange inden for de næste uger til Solrød Kommune i anledning af samarbejdet mellem politiet, Solrød Kommune og Bo Trygt om at nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden i kommunen.

Plejehjemsbeboere og børnehavebørn afsted på royalt løb

09-09-2021
I anledningen af Kronprinsens Royal Run, der løber af stablen på søndag, havde Plejecenter Christians Have stablet en lokal udgave af løbet på benene, så beboerne på plejecenteret var torsdag formiddag afsted på deres helt egen royale løbefest.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online