Modige beslutninger

7. juni 2021

Solrød Kommune går i front og forsøger at ændre kulturen

Organisationer er vanedyr ligesom mennesker. Vaner og nedarvede kulturer er utrolig svære at ændre og kræver store påvirkninger, for at kunne forandre.

Coronapandemien har tvunget mange organisationer til at finde nye og uudforskede veje at arbejde og eksistere i. Der har været mange udfordringer for at komme op i gear med både gode og dårlige erfaringer.

Mange organisationer har oplevet faldende sygefravær, højere produktion og færre konflikter.

Fleksibiliteten og balancen mellem fritid og arbejde er også blevet markant bedre.

De gode erfaringer skal for så vidt muligt fastholdes, hvilket kun kan ske gennem aktive beslutninger. Hvis der ikke tages beslutninger som sigter på at fastholde de gode erfaringer, så sker der absolut intet og vi gør alt som vi gjorde før Coronapandemiens start.

I øjeblikket er der overvejelser om, hvordan man kan fastholde de positive erfaringer fra Corona-tiden.

Solrød Kommune forsøger aktivt at gå i front og høste gevinsterne med introduktionen af ”Flexi-fredag”. Målet er bedre borgerservice, mere fleksibilitet for medarbejdere og bedre mulighed for rekruttering.

Arbejdsplads version 2.0 sker ikke af sig selv, men kræver modige beslutninger.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for SocialdemokratietFlere artikler

Flygtningecenter i Solrød

03-03-2022
Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

03-03-2022
Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

22-11-2021
Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

15-11-2021
Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

15-11-2021
Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

11-11-2021
Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

11-11-2021
Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

08-11-2021
Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online