Fra januar 2022 kan du se byrådsmøderne direkte hjemmefra

3. juni 2021

Byrådet har besluttet at sætte penge af til, at byrådsmøderne fra næste valgperiode skal videotransmitteres, så borgerne hjemmefra kan følge direkte med i byrådets beslutninger.

Det har altid været muligt at overvære de åbne byrådsmøder i Solrød Kommune, og under coronapandemien, hvor byrådsmøderne er blevet afholdt digitalt, er møderne blevet optaget og lagt på www.solrod.dk. Men fremover skal det være endnu nemmere at holde sig hurtigt orienteret om, hvad byrådet beslutter på byrådsmøderne. Det mener partierne bag budgetforliget for 2021-2024.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten og Venstre stillede derfor på byrådsmødet den 31. maj 2021 et forslag om at videotransmissere åbne byrådsmøder fra den 1. januar 2022.


Forslaget blev godkendt af hele byrådet, som har vedtaget, at der skal afsættes 200.000 kr. om året til den direkte transmission af byrådsmøderne.

Baggrunden for forslaget er, at corona-pandemien på mange måder har sat en ny dagsorden for hverdags- og arbejdslivet - også i Solrød Kommune. Pandemien har også haft betydning for politiske møder, hvor offentlige møder i Solrød Byråd har været gennemført digitalt og er blevet videooptaget og publiceret på Solrød Kommunes hjemmeside dagen efter mødet sammen med referatet fra mødet. 

Partierne bag medlemsforslaget understreger, at de vælger at vente med at indføre direkte transmission af byrådsmøderne til næste valgperiode, så det nye byråd får erfaring og tryghed med kombinationen mellem fysiske møder og videotransmission. På den måde bliver de direkte transmissioner en naturlig del af det nye byråds arbejde.

Samtidig understreger parterne bag medlemsforslaget, at byrådet fortsat gerne vil afholde fysiske byrådsmøder rundt om i kommunen nogle gange om året, og at der kun skal sendes direkte fra de møder, hvis det er teknisk og økonomisk muligt.

Ordningen bliver evalueret efter det første år med henblik på at beslutte en permanent løsning.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Kom med til modigt Børne- og Ungetopmøde i Solrød Kommune

02-08-2021
Solrød Kommune afholder Børne- og Ungetopmøde i Solrød Idrætscenter torsdag den 16. september 2021 kl. 16-20.15, og du er inviteret med til en aften i modets tegn. Børne- og Ungetopmødet er gratis, og alle er velkomne.

Badning frarådes ved Solrød Strandpark

15-07-2021
Den seneste analyse viser, at badevandet ved Solrød Strandpark ikke lever op til kvalitetskravet.

På nippet til de 100 år: Erfaren elektriker-virksomhed inviterede borgmesteren på kaffe og rundtur

15-07-2021
Gennem snart 100 år har Havdrup-virksomheden W. Johansen Havdrup A/S løst elektrikeropgaver og været med til at uddanne nye generationer af elektrikere. Forleden inviterede virksomheden borgmester Niels Hörup indenfor til en rundtur og en snak om virksomhedens udvikling gennem tiden.

Kom med til modigt Børne- og Ungetopmøde i Solrød Kommune

08-07-2021
Solrød Kommune afholder Børne- og Ungetopmøde i Solrød Idrætscenter torsdag den 16. september 2021 kl. 16:00-20:15, og du er inviteret med til en aften i modets tegn.

Mangel på ferieafløsere skaber mangel på hænder i hjemmeplejen og på Plejecenter Christians Have

08-07-2021
Det er ikke lykkedes at skaffe nok ferieafløsere til Den Kommunale Hjemmepleje og Plejecenter Christians Have - sandsynligvis fordi mange studerende og ledige nu arbejder i test- eller vaccinationscentrene. Det betyder, at der i en periode vil være nogle opgaver, som plejepersonalet ikke har mulighed for at nå.

Etablering af fjernvarme fra Solrød Biogas til Havdrup

01-07-2021
Solrød Fjernvarme arbejder i rundkørslen fra 5. juli 2021 til og med den 8. august 2021.

Arbejde på Gammel Køgevej

01-07-2021
KLAR forsyning renoverer alle spildevandsledninger ind til huse med adresse på Gammel Køgevej.

Asfaltering af Solrød Strandvej

01-07-2021
Solrød Strandvej asfalteres i perioden fra den 8.- 23. juli 2021. Der arbejdes på strækningen mellem Duevej og Solrød Byvej. De 3 rundkørsler asfalteres også.

Ny tilbudsfrist - Er du den nye forpagter af Sportscaféen i Solrød Idrætscenter?

01-07-2021
Solrød Kommune søger en forpagter til caféen i Solrød Idrætscenter fra 16. august 2021 for de næste 5 år.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online