Solrøds børn og forældre spørger stadig: #HvorErDerEnVoksenSolrød?

3. juni 2021

Svar til Kim Sunesens udtalelser i artiklen "Minimumsnormering i lokale daginstitutioner" Lokalavisen d. 18/5 2021.

I Lokalavisen udtaler Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, at Solrød Kommune er tæt på at leve op til loven om minimumsnormeringer - 1:3 og 1:6 i henholdsvis vuggestuer og børnehaver. Men dette er skrivebordets   papirnormeringer, for virkeligheden er en helt anden, når man regner på, hvor meget tid børnene reelt tildeles med pædagogisk personale. De reelle normeringer i Solrød er på skræmmende 1:5,98 og 1:11,3 baseret på tal fra en lokal institution og personalekvotienten indsat en mere virkelighedsnær beregningsmodel kaldet Omsættertabellen. Tabellen er udarbejdet i et samarbejde mellem en nordsjællandsk kommune, BUPL og den landsdækkende forældrebevægelse #hvorerderenvoksen. Tabellens værdier er baseret på en rapport fra Rambøll og Qvartz bestilt af den tidligere regning. Modellen er med til at give gennemsigtighed, uden fysisk at observere hverdagen institutionerne.Den store forskel på papirnormeringerne og reelle normeringer er, at den administrative tid væk fra børnene er fraregnet, hvilket danner et billede af de faktiske forhold i institutionerne: Papirnormeringerne er halveret! Det er ikke god omsorg og ikke en ordentlig ramme at byde Solrøds mindste borgere. Det er heller ikke en ordentlige ramme for personalet, der skal løfte den vigtige samfundsopgave, at ”fremme børns trivsel, udvikling og læring”, som det hedder i Dagtilbudsloven.

Vi håber, at ovenstående er en øjenåbner for Kim Sunesen og resten af byrådet, så vi kan få gennemsigtighed og dialog om de reelle normeringer og økonomiske prioriteringer Solrød Kommune.

Kim Sunesen mener endvidere, at forældrene i Solrød er meget tilfredse med kommunens dagtilbud, baseret på brugertilfredshedsundersøgelsen 2020. Igen skal virkeligheden nuanceres. Spørgeskemaet er udarbejdet således, at det er umuligt at svare fyldestgørende og virkelighedsnært.

Børn og forældre mærker hver dag, at det pædagogiske personale yder en kæmpe indsats! Men vilkårene de arbejder under er uacceptable – der er ikke tid og plads nok til det enkelte barn! Flere forældre har forgæves skrevet og påpeget overfor byrådet, at undersøgelsen undlader at spørge ind til tilfredsheden – eller snarere utilfredsheden med de økonomiske og politisk styrede rammer. Vi spørger derfor fortsat: HvorErDerEnVoksenSolrød?

#HvorerderenvoksenSolrød vil op til kommunalvalget opfordre partier og lister til at indføre retvisende minimumsnormeringer og konkrete bud på, hvordan partierne ønsker at prioritere børnene fremover.

Venlig hilsen #HvorErDerEnVoksenSolrød


Flere artikler

Nye tider

19-07-2021

# Me too

05-07-2021

Vi gør, hvad vi kan

21-06-2021
Sygeplejerskernes igangværende strejke vil betyde aflyste operationer...

EM i skyggen

14-06-2021
Hvilken forfærdelig start på vores EM-turnering

Modige beslutninger

07-06-2021
Solrød Kommune går i front og forsøger at ændre kulturen

Sorteper

31-05-2021


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online