Solrøds børn og forældre spørger stadig: #HvorErDerEnVoksenSolrød?

3. juni 2021

Svar til Kim Sunesens udtalelser i artiklen "Minimumsnormering i lokale daginstitutioner" Lokalavisen d. 18/5 2021.

I Lokalavisen udtaler Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, at Solrød Kommune er tæt på at leve op til loven om minimumsnormeringer - 1:3 og 1:6 i henholdsvis vuggestuer og børnehaver. Men dette er skrivebordets   papirnormeringer, for virkeligheden er en helt anden, når man regner på, hvor meget tid børnene reelt tildeles med pædagogisk personale. De reelle normeringer i Solrød er på skræmmende 1:5,98 og 1:11,3 baseret på tal fra en lokal institution og personalekvotienten indsat en mere virkelighedsnær beregningsmodel kaldet Omsættertabellen. Tabellen er udarbejdet i et samarbejde mellem en nordsjællandsk kommune, BUPL og den landsdækkende forældrebevægelse #hvorerderenvoksen. Tabellens værdier er baseret på en rapport fra Rambøll og Qvartz bestilt af den tidligere regning. Modellen er med til at give gennemsigtighed, uden fysisk at observere hverdagen institutionerne.Den store forskel på papirnormeringerne og reelle normeringer er, at den administrative tid væk fra børnene er fraregnet, hvilket danner et billede af de faktiske forhold i institutionerne: Papirnormeringerne er halveret! Det er ikke god omsorg og ikke en ordentlig ramme at byde Solrøds mindste borgere. Det er heller ikke en ordentlige ramme for personalet, der skal løfte den vigtige samfundsopgave, at ”fremme børns trivsel, udvikling og læring”, som det hedder i Dagtilbudsloven.

Vi håber, at ovenstående er en øjenåbner for Kim Sunesen og resten af byrådet, så vi kan få gennemsigtighed og dialog om de reelle normeringer og økonomiske prioriteringer Solrød Kommune.

Kim Sunesen mener endvidere, at forældrene i Solrød er meget tilfredse med kommunens dagtilbud, baseret på brugertilfredshedsundersøgelsen 2020. Igen skal virkeligheden nuanceres. Spørgeskemaet er udarbejdet således, at det er umuligt at svare fyldestgørende og virkelighedsnært.

Børn og forældre mærker hver dag, at det pædagogiske personale yder en kæmpe indsats! Men vilkårene de arbejder under er uacceptable – der er ikke tid og plads nok til det enkelte barn! Flere forældre har forgæves skrevet og påpeget overfor byrådet, at undersøgelsen undlader at spørge ind til tilfredsheden – eller snarere utilfredsheden med de økonomiske og politisk styrede rammer. Vi spørger derfor fortsat: HvorErDerEnVoksenSolrød?

#HvorerderenvoksenSolrød vil op til kommunalvalget opfordre partier og lister til at indføre retvisende minimumsnormeringer og konkrete bud på, hvordan partierne ønsker at prioritere børnene fremover.

Venlig hilsen #HvorErDerEnVoksenSolrød


Flere artikler

Flygtningecenter i Solrød

03-03-2022
Vi kan mere, også for flygtninge!!

Ny idrætshal på vej ved Solrød Idrætscenter

03-03-2022
Der har meget længe været et berettiget ønske fra Solrød Kommunes mange idrætsforeninger om at få bygget en ny og moderne idrætshal. Kapaciteten er voldsomt presset, og idrætsorganisationerne har været inddraget i en omfattende proces, der skulle kortlægge, hvordan en ny hal skulle se ud.

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

22-11-2021
Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

15-11-2021
Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

15-11-2021
Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

11-11-2021
Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

11-11-2021
Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

08-11-2021
Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online