Byråd med appel til transportminister: Hjælp vores støjplagede borgere

13. maj 2021

Støjen fra Køge Bugt Motorvejen generer beboere i knapt 3.000 boliger i Solrød Kommune. En problematik, som kommunen i flere år uden held har prøvet at få Vejdirektoratet som ansvarlig myndighed til at reagere på. Solrød Byråd sender derfor en indtrængende appel til transportministeren om at huske Solrød Kommunes støjplagede borgere i den kommende aftale om infrastruktur.

Tusindvis af bilister kører hver dag frem og tilbage på Køge Bugt Motorvejen, der med sine 8 spor er Danmarks mest trafikerede motorvej. Det betyder, at der i Solrød Kommune er knap 3.000 boliger, som på grund af støj fra Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej er påvirket af et støjniveau over Miljøstyrelsens grænseværdi for acceptabel vejstøj.  

Det er et problem, som Solrød Byråd nu i et brev til transportminister Benny Engelbrecht samt transportordførerne på Christiansborg beder om hjælp til at løse ved, at problematikken tages med i de igangværende forhandlinger om regeringens infrastrukturplan, hvor netop støjreduktion er et emne. 


”Borgerne i Solrød Kommune bliver på grund af de statsanlagte veje hver dag udsat for støj, der overgår, hvad Miljøstyrelsen anbefaler. Det betyder, at de risikerer, at støjen kan påvirke både deres helbred og livskvalitet negativt. Det er et faktum og en problematik, som byrådet indtrængende beder transportministeren om at tage med i forhandlingerne om den kommende aftale om infrastruktur,” siger borgmester Niels Hörup.

Har gjort opmærksom på støjudfordringen i årevis
Støjproblematikken er langt fra ny i Solrød Kommune, og gennem årene har kommunen da også løbende været i dialog med Vejdirektoratet om støjreducerende tiltag. 

Det er nemlig Vejdirektoratet, der er myndighed på alle klager over støj fra motorvejen, lige som det også er Vejdirektoratet, der skal betale udgifter til støjskærme fra motorvejen. Solrød Kommune har gennem årene gjort, hvad der inden for kommunens råderum var muligt, herunder forhøjet en række af de støjvolde, som er Vejdirektoratets ansvar.

Men nye støjdæmpende indsatser i Solrød Kommune er desværre ikke blandt de indsatser, som er prioriteret højest i Vejdirektoratets støjhandlingsplan. Samtidig er det med en udgift i omegnen af 100-120 mio. kr. til opsætning af støjskærme langs den statslig anlagte Køge Bugt Motorvej ikke muligt for Solrød Kommune at påbegynde etableringen af støjskærme.

”Som kommune vil vi selvfølgelig fortsætte med at arbejde for en løsning på støjproblematikken de steder, hvor vi kan, men vi må samtidig også understrege, at da motorvejen er en statslig vej, så er det først og fremmest også en statslig opgave at tage hånd om den meget støj. I kommunerne er pengene naturligvis prioriteret til kommunale udgifter, og fx etableringen af støjskærme til op imod 120 mio. kr. er ikke en opgave, vi som kommune rent økonomisk kan løfte set i forhold til vores andel af anlægsrammen i de årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og KL,” siger borgmester Niels Hörup.

Byrådet bidrager gerne til dialog
I brevet til transportminister Benny Engelbrecht stiller byrådet sig til rådighed for en dialog om, hvilke tiltag der konkret kan overvejes langs Solrød Kommunes del af Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej. Fx foreslår byrådet i appellen til transportministeren, at hastigheden på Køge Bugt Motorvejen kan nedsættes til 80 km/timen, eventuelt som en forsøgsordning, da der i forhold til vejstøj er en sammenhæng mellem hastighed og støj.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

15 nye naturambassadører er klædt på til at fremme biodiversitet i Solrød Kommune

10-06-2021
15 engagerede borgere i Solrød Kommune er blevet uddannet naturambassadører og med bagagen fuld af viden om biodiversitet og konkrete værktøjer til at støtte naturen, er de nu klar til at skabe mere liv og blomstring på egne og fælles arealer.

Asfaltering på Strandvejen

03-06-2021
Søndag den 6. juni 2021 starter asfaltering af Strandvejen og cykelstien ved rundkørslen ved Cementvej og Gl. Køgevej.

Musa Akin træder ind i byrådet som midlertidig stedfortræder for Peter Klokker

03-06-2021
På grund af sygdom overtager Musa Akin (V) midlertidigt byrådsmedlem Peter Klokkers (V) plads i Solrød Byråd.

Til sommer får Solrød Kommune en endnu grønnere affaldsordning

03-06-2021
Byrådet har nu godkendt et nyt regulativ for husholdningsaffald, som betyder, at Solrød Kommune er klar til at imødekomme regeringen og et bredt flertal i Folketingets krav til en udvidet og grønnere affaldsordning, hvor borgerne også skal sortere fødevarekartoner og tekstiler.

Fra januar 2022 kan du se byrådsmøderne direkte hjemmefra

03-06-2021
Byrådet har besluttet at sætte penge af til, at byrådsmøderne fra næste valgperiode skal videotransmitteres, så borgerne hjemmefra kan følge direkte med i byrådets beslutninger.

Ny forpagter søges til Strandløven ved Solrøds smukke strand

31-05-2021
Går du med en lille drøm om at drive dit eget sted? Så er der en alletiders mulighed lige nu.

Solrød Kommunes første naturambassadører er klar!

31-05-2021
Første hold af borgere har gennemført uddannelsen til Naturambassadører.

Har du en byrådskandidat i maven?

31-05-2021
Solrød Kommune afholder informationsmøde for borgere, der overvejer at stille op som kandidat til byrådet onsdag den 16. juni 2021.

Byrådsmødet den 31. maj afholdes i Aktivitets- og Frivilligcenteret

24-05-2021
Byrådsmødet begynder kl. 19, og før det ordinære møde er der spørgetid kl. 18.45-19.

Bekymrende nye smittetal: Solrød Kommune i fare for automatisk nedlukning af hele kommunen

24-05-2021
De nyeste smittetal, der er offentliggjort fredag eftermiddag, viser, at hele Solrød Kommune er i fare for at blive lukket ned, da kommunen nu har en testjusteret incidens på 211. En nedlukning vil have store konsekvenser for borgere, erhvervsliv og foreningsliv, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bryde smittekæderne, lyder opfordringen fra borgmester Niels Hörup.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online