Præcisering af høring vedr. Solrød Erhvervskile

29. april 2021

Projektet Solrød Erhvervskile har ikke ændret størrelse, og intet er ændret i forhold til den godkendte lokalplan og kommuneplan.

Byggeriet af Solrød Erhvervskile er godt i gang, og den private bygherre vil derfor gerne gå i gang med næste og sidste fase af byggeriet – fase 2, som dækker over området nord for Åsvej.

Før fase 2 kan gå i gang skal bygherre udarbejde en miljøkonsekvensrapport (som tidligere hed en VVM-redegørelse), derfor har Solrød Kommune lavet et såkaldt afgrænsningsnotat, som skal beskrive de emner, som miljøkonsekvensrapporten skal behandle.

For at indhente idéer og input fra borgere, berørte myndigheder og andre parter, har Solrød Kommune derfor sendt det afgrænsningsnotat, som kommunen har udarbejdet, i høring. På den måde bliver Solrød Kommune bedst muligt opmærksom på, hvad bygherre skal undersøge i forbindelse med, at bygherre skal lave miljøkonsekvensrapporten.


Høringen og det e-boksbrev, kommune har sendt ud, har dog skabt noget forvirringen omkring, om erhvervskileprojektet bliver større end planlagt. Det gør det ikke. Rammerne for projektet er stadig de samme, som et flertal i byrådet har vedtaget i forbindelse med lokalplanen for området og kommuneplanen.

Det vil sige, at der hverken er givet tilladelse til, at der fx kan bygges mere eller højere.

Høringen går udelukkende ud på at finde frem til relevante forhold i området, som skal undersøges i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten. Du kan læse mere om høringen og afgrænsningsnotatet her.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Tåstrupvej spærres for gennemkørsel i tre måneder

13-05-2021
Mandag den 17. maj 2021 går arbejdet i gang med at sikre Tåstrupvej mod oversvømmelse.

Fjernvarmearbejde i Havdrup

13-05-2021
Som en del af den grønne klimaplan skal Solrød Fjernvarme grave nye ledninger ned i Havdrup for at udbrede overskudsvarme.

Sangerinde optager musikvideo på stranden lørdag

13-05-2021
Ca. 60 personer samles lørdag den 15. maj 2021 to steder på stranden for at optage en musikvideo.

Byråd med appel til transportminister: Hjælp vores støjplagede borgere

13-05-2021
Støjen fra Køge Bugt Motorvejen generer beboere i knapt 3.000 boliger i Solrød Kommune. En problematik, som kommunen i flere år uden held har prøvet at få Vejdirektoratet som ansvarlig myndighed til at reagere på. Solrød Byråd sender derfor en indtrængende appel til transportministeren om at huske Solrød Kommunes støjplagede borgere i den kommende aftale om infrastruktur.

Borgmesteren kiggede forbi virksomheden On Sight Vision

13-05-2021
Borgmester Niels Hörup besøgte forleden som en del af kommunens virksomhedsindsats den lokale virksomhed On Sight Vision, hvor socialt ansvar og udvikling går hånd i hånd.

Regionens testcenter rykker ud af Aktivitets og Frivilligcenteret

10-05-2021
Fra onsdag den 19. maj kan borgere blive PCR-testet i en pavillon på parkeringspladsen ved siden af Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Er du den nye forpagter af Sportscaféen i Solrød Idrætscenter?

10-05-2021
Solrød Kommune søger en forpagter til caféen i Solrød Idrætscenter fra 16. august 2021 for de næste 5 år.

Begrænsninger for besøg på Plejecenter Christians Have fjernes

10-05-2021
Beboerrådet på Plejecenter Christians Have har besluttet, at der ikke længere er behov for begrænsninger for besøg.

Ny erfaren sundhedschef til Solrød Kommune

10-05-2021
Den 1. juni 2021 kan Solrød Kommune byde velkommen til 58-årige Ulrikka Klarskov Kjær som kommunens nye sundhedschef.

Solrød Rådhus er lukket

06-05-2021
Solrød Rådhus er lukket for personlige henvendelser til og med 21. maj 2021 som følge af myndighedernes COVID-19-restriktioner.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online