Ny partnerskabsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium er nu underskrevet

15. april 2021

Parløbet mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium har altid været stærkt og tæt, og nu har parterne underskrevet en ny, dynamisk partnerskabsaftale, der har grobund i kommunens dannelsesstrategi.

Lige siden Solrød Gymnasium blev opført i 1978 har der været et stærkt og nært samarbejde mellem gymnasiet og Solrød Kommune. Derfor var det også med store smil og visheden om et fortsat frugtbart samarbejde, da borgmester Niels Hörup sammen med rektor på Solrød Gymnasium, Bjarne Thams, torsdag den 15. april 2021 underskrev en ny partnerskabsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium.

Seancen fandt sted på borgmesterkontoret ved et coronavenligt arrangement med Niels Hörup, Bjarne Thams, vicerektor Jeppe Struve Larsen og direktør Jesper Reming Tangbæk, som alle fire var meget tilfredse med den nye partnerskabsaftale.


”Det at have en stor uddannelsesinstitution i kommunen har en stor betydning for Solrød Kommune, og kommunen har i mere end 40 år haft et tæt og rigtig godt parløb med Solrød Gymnasium. Det kan også tydeligt ses i vores nye partnerskabsaftale, som både er nytænkende, og som samtidig hviler på fundamentet af vores tidligere gode erfaringer. Det betyder, at det er lykkedes os at lave en dynamisk aftale med mange gode konkrete initiativer, som støtter flot op om Solrød Kommunes dannelsesstrategi, der skal ruste vores børn og unge til at klare sig godt i livet,” siger borgmester Niels Hörup, der suppleres af en glad rektor:

”Efter en spændende og konstruktiv proces er jeg glad for, at vi kan lande en rigtig god aftale. En aftale, der flytter kommunens og gymnasiets altid gode samarbejde op i et endnu højere gear. Jeg er sikker på, at vi med denne partnerskabsaftale baner vejen for ikke bare et frugtbart samarbejde mellem kommune og gymnasium, men også for en fælles indsats, der muliggør projekter til gavn for børn og unges dannelse, uddannelse og fremtid i Solrød Kommune,” siger Bjarne Thams.

Partnerskabsaftalen skal bl.a. sikre en styrket indsats i forbindelse med overgangen fra folkeskole til gymnasium fx via konkrete initiativer og snitfladere som en stærk sparring mellem lærere fra gymnasiet, folkeskolerne og 10Solrød, brobygningsforløb og talenthold for de store folkeskoleelever.

Aftalen skal også sikre, at kommunens børn og unge har et godt kendskab til, hvad gymnasiet som uddannelsesinstitution er for en størrelse lige så vel som, at kommunens børn og unge får viden om mulighederne med en erhvervsuddannelse via kommunens samarbejde med Tektanken. Samtidig slår aftalen også fast, der fx skal udarbejdes en fælles strategi for musik- og kulturlivet på tværs af børne- og ungeområdet, gymnasiet og kultur- og fritidsområdet, og den indeholder desuden også en række specifikationer i forhold til fx gymnasiets brug af kommunale lokaler og faciliteter.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Tåstrupvej spærres for gennemkørsel i tre måneder

13-05-2021
Mandag den 17. maj 2021 går arbejdet i gang med at sikre Tåstrupvej mod oversvømmelse.

Fjernvarmearbejde i Havdrup

13-05-2021
Som en del af den grønne klimaplan skal Solrød Fjernvarme grave nye ledninger ned i Havdrup for at udbrede overskudsvarme.

Sangerinde optager musikvideo på stranden lørdag

13-05-2021
Ca. 60 personer samles lørdag den 15. maj 2021 to steder på stranden for at optage en musikvideo.

Byråd med appel til transportminister: Hjælp vores støjplagede borgere

13-05-2021
Støjen fra Køge Bugt Motorvejen generer beboere i knapt 3.000 boliger i Solrød Kommune. En problematik, som kommunen i flere år uden held har prøvet at få Vejdirektoratet som ansvarlig myndighed til at reagere på. Solrød Byråd sender derfor en indtrængende appel til transportministeren om at huske Solrød Kommunes støjplagede borgere i den kommende aftale om infrastruktur.

Borgmesteren kiggede forbi virksomheden On Sight Vision

13-05-2021
Borgmester Niels Hörup besøgte forleden som en del af kommunens virksomhedsindsats den lokale virksomhed On Sight Vision, hvor socialt ansvar og udvikling går hånd i hånd.

Regionens testcenter rykker ud af Aktivitets og Frivilligcenteret

10-05-2021
Fra onsdag den 19. maj kan borgere blive PCR-testet i en pavillon på parkeringspladsen ved siden af Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Er du den nye forpagter af Sportscaféen i Solrød Idrætscenter?

10-05-2021
Solrød Kommune søger en forpagter til caféen i Solrød Idrætscenter fra 16. august 2021 for de næste 5 år.

Begrænsninger for besøg på Plejecenter Christians Have fjernes

10-05-2021
Beboerrådet på Plejecenter Christians Have har besluttet, at der ikke længere er behov for begrænsninger for besøg.

Ny erfaren sundhedschef til Solrød Kommune

10-05-2021
Den 1. juni 2021 kan Solrød Kommune byde velkommen til 58-årige Ulrikka Klarskov Kjær som kommunens nye sundhedschef.

Solrød Rådhus er lukket

06-05-2021
Solrød Rådhus er lukket for personlige henvendelser til og med 21. maj 2021 som følge af myndighedernes COVID-19-restriktioner.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online