Bliver det nye biogasanlæg bygget på et naturbeskyttet § 3-område?

12. april 2021

I forbindelse med det kommende biogasbyggeri i Solrød har kommunen undladt at undersøge byggearealets naturstatus som helt særligt § 3 naturbeskyttet område. Foreningen Bevar Naturen i Solrød har derfor indklaget Solrød Kommunes miljøgodkendelse af Solrød Bioenergi ApS til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Arealet, hvor Solrød Kommune har tilladt biogasbyggeriet, er formentlig en § 3 beskyttet kultureng. Når et område er § 3 beskyttet, vurderes området som værdifuldt i forhold til dyre- og plantelivet og er derfor fuldstændigt beskyttet mod alle former for byggeri m.v. Dette forhold ønsker foreningen derfor undersøgt af en uvildig instans, nemlig Miljø- og Fødevareklagenævnet, idet Solrød Kommune via samarbejdet mellem Solrød Biogas og Solrød Bioenergi/Bigadan har en interesse i udbygningen.


Hvad er en kultureng ?
En kultureng er en lysåben naturtype, der fungerer som levested for planter og dyr. Kulturenge er således med til, at vi sikrer biodiversiteten og en mangfoldighed af arter i vores natur i Danmark. En kultureng kan for eksempel opstå, når et lysåbent lavtliggende græsareal ligger urørt i en længere periode på 7-10 år, hvor der ikke pløjes, men kun afgræsses af kreaturer.  Derved får området den fornødne ro til, at dyre- og planteliv får mulighed for at udvikle sig. Sådan et område har vi formentlig i Solrød, og det skal vi selvfølgelig passe godt på.

På baggrund af de oplysninger foreningen har indsamlet om arealets driftshistorie, jordbundsforhold, kortdata og fotos, kan der være rigtig god grund til at tro, at projektområdet, som kommunen netop har miljøgodkendt til et nyt stort industrielt biogasanlæg, kan være omfattet af naturbeskyttelsesloven. Arealet har siden 1990’erne været udlagt som græsareal til afgræsning af kreaturer. Arealet har kun været pløjet én gang siden starten af 90’erne, og med sikkerhed ikke siden 2009, altså for 12 år siden.


Manglende feltundersøgelser
Foreningen har derfor søgt aktindsigt hos Solrød Kommune. Her fandt vi ud af, at hverken bygherre, Solrød Kommune eller kommunens rådgivere, som en del af forarbejderne til miljøgodkendelsen, har foretaget feltbesigtigelser på selve projektområdet med henblik på at afklare arealets § 3-status. Dette er yderst bekymrende. Det fremgår endda direkte af miljøkonsekvensrapporten, at der ikke er foretaget egentlige undersøgelser i projektområdet. Der er for år tilbage foretaget feltundersøgelser af andre arealer i forbindelse med etablering af jernbane og motorvej, men det fremgår af de nationale databaser, at der ikke er foretaget naturregistreringer på det nye projektområde, og tiden har gjort, at det nu har ligget urørt længe nok til at kunne være beskyttet.

En kommune er pålagt at redegøre for de aktuelle naturforhold inden for et projektområde, og i den forbindelse er det ikke tilstrækkeligt at inddrage viden indsamlet under andre forudsætninger på andre tidspunkter og til brug for andre projekter end det foreliggende biogasprojekt.

I klagen fra foreningen indgår desuden flere andre væsentlige forhold, for eksempel manglende undersøgelse af sjældne dyre- og plantearter, mulig inhabilitet i forbindelse med sagsbehandlingen samt hvilke konsekvenser pumpning af grundvand fra området vil have for vandstanden i Jersie Mose.

Såfremt Miljø- og Fødevareklagenævnet giver medhold i klagen, kan der ikke bygges på arealet, idet der ikke må foretages tilstandsændringer på en § 3 naturbeskyttet kultureng.

Foreningen Bevar naturen i Solrød ser frem til Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering af sagen.

Kilde: Bevar Naturen i Solrød


Flere artikler

Årets bedste nyhed – Cirkus Baldoni kører atter på de danske landeveje og vi glæder os

13-05-2021
20. års jubilæums show. Det for vildt! Cirkus Baldoni gæster traditionen tro Jersie Strand, Havdrup og Mosede Fort. Den 26/5 kl. 17.00 gæster de Jersie Strand, teltet rejses på Parkvej, overfor Aldi. Den 27/5 kl. 17.00 gæster de Havdrup, teltet rejses ved Hallen. Den 5+6/6 begge dage kl. 15.00 gæster de Mosede Fort, Teltet rejses på Mosede Strandvej 87.

Luksuspølser, Champagne og Grassolin i Solrød Center

13-05-2021
Grassolin spiller bonderøven ud af bukserne, når de leverer Gasolins sange i råsvingende ‘folk-udgaver´ lørdag 26. juni kl. 11–14 i Solrød Center.

Superhelte på stribe

13-05-2021
Jeg indrømmer det – jeg æder alt der har med superhelte at gøre råt. Jeg ELSKER det. Om det er Marvel, DC eller et tredje mere ukendt univers, er jeg solgt.

Bliv fantasy-forfatter med UngSolrød

10-05-2021
Bliver du også draget af de fantastiske verdener og karakterer i tidens fantasy, både i bøger og tv-serier? På holdet fantasyforfatter hjælper vi hinanden med at skrive fantastisk, designe karakterer og udvikle det der hedder plot.

Ny interviewbog om spædbarnsdød

10-05-2021
I min bog, ´Da mit barn fløj til Himmels´, har jeg interviewet 20 forældre, om tabet af deres barn under graviditeten, i forbindelse med fødslen eller umiddelbart efter fødslen. De fortæller hver deres personlige historie, med vægt på det, der har gjort mest indtryk på dem.

Livet med en alkoholisk far - og sorgen ved tabet

10-05-2021
Marie Brixtofte fortæller om, hvordan det var at vokse op med en far, der drikker.

Nu kan du komme i kulturhuset igen

10-05-2021
Vi åbner nemlig for selvbetjening mellem 08-10. Du skal fortsat vise Coronapas.

SUPER GODT ARBEJDE AF VORES SKOLER

06-05-2021
Det går godt på Solrød kommunes 3 folkeskoler – Havdrup skole, Uglegårdsskolen og Munkekærskolen.

2020 HAR VÆRET ET GODT ÅR

06-05-2021
2020 har været endnu et godt år for Solrød Kommune, hvor der trods coronapandemien har været fokus på fremgang og vækst.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online