De sjællandske politikredse står sammen mod ulovligt gaderæs

1. april 2021

Når motorentusiaster mødes og kører ulovligt gaderæs, er det til stor gene og fare for borgerne. De sjællandske politikredse står sammen i en fælles målrettet indsats for at skride ind over for den farlige og støjende kørsel.

Foråret er kommet, og det betyder erfaringsmæssigt også, at motorentusiaster mødes rundt på hele Sjælland til bil- og motorcykeltræf, hvor der bliver kørt gaderæs. Politikredsene på Sjælland har iværksat et stærkt samarbejde for at få stoppet det ulovlige gaderæs.

Scenen til ulovligt gaderæs bliver typisk sat i industriområder eller på større veje på weekendaftener, hvor op imod flere hundrede biler og motorcykler mødes. Mange er derfor ude at se på biler, men der er også nogen, som kører hasarderet, gasser op eller laver hjulspin og dækafbrænding til stor irritation for omkringboende. Enkelte er der for at køre om kap i ulovligt gaderæs, hvilket kan være yderst farligt for både deltagere og tilskuere.
Koordineret indsats mellem kredsene

Optoget af køretøjer flytter sig ofte fra sted til sted. En koordineret indsats mellem politikredsene giver bedre mulighed for at finde frem til de steder, hvor køretøjerne samles, så væddeløbskørslen kan stoppes, og politiet kan lave en færdselskontrol af de tilstedeværende køretøjer. Samarbejdet vil betyde en fælles styrket operativ indsats og tæt kontakt imellem politikredsenes vagtcentraler.

Politiet følger med i, hvor arrangementer forventes afviklet, men vil også være klar til at skride ind over for pludseligt opståede træf. Der vil være synligt politi, der på forskellige måder vil foretage kontroller i de områder, hvor deltagerne mødes, men også mindre synlige hastighedskontroller.

”Politiet har stort fokus på biltræf og de gener, det medfører for borgerne. Samarbejdet mellem kredsene giver os bedre muligheder for at skride ind. Gaderæs med høje hastigheder og menneskeliv som indsats er en adfærd, som vi på ingen måde vil acceptere” siger politikommissær Henrik Fobian fra Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi som tovholder på samarbejdet mellem politikredsene. 

Han fortsætter: ”Vi vil bruge de juridiske midler, vi har for at stoppe dem og tage deres kørekort og køretøjer, når det er muligt” 

Dialog og samarbejde er vigtigt

Politiet laver derudover en forebyggende indsats både i form af samarbejde med kommunerne, men også ved at forsøge at række ud til de deltagere, som overholder loven og bare gerne vil have lov til at dyrke deres interesse for biler. 

”Vi forstærker dialogen med de gode kræfter blandt motorentusiasterne, som gerne vil finde en lovlig måde at dyrke deres passion for biler og motorcykler. For at finde en mulig løsning herpå inddrages kommunerne derfor også i dialogen” slutter politikommissær Henrik Fobian.


Højere straffe for vanvidskørsel

Folketinget har netop vedtaget en strafskærpelse for vanvidskørsel med ikrafttræden i dag onsdag den 31. marts 2021.
 
Straffen på området er blevet markant højere, således at f.eks. sager om overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om kap- og væddekørsel skal straffes med frihedsstraf. 

Vanvidskørsel kan både medføre hårde straffe og koste kørekortet, men det kan også koste menneskeliv. For høj fart er skyld i 4 ud af 10 dødsulykker i trafikken og kan både være årsag til, at uheldet sker, men også til, at ulykken bliver mere alvorlig. 

Politiet vil i mange tilfælde også kunne beslaglægge et køretøj med henblik på senere konfiskation.

 

 

Vanvidskørsel defineres som:

 Kørsel, der resulterer i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. 
 Kørsel, der uagtsomt forvolder betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.
 Kørsel, der forsætligt forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. 
 Særlig hensynsløs kørsel – herunder f.eks. kap- og væddekørsel
 Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km/t.
 Kørsel med mindst 200 km/t uanset hastighedsgrænsen.
 Spirituskørsel med en promille over 2,00.


Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi


Flere artikler

Fire unge mænd dømt for mange bedragerier over for ældre borgere på Sjælland

15-04-2021
Fire unge mænd i alderen 18-23 år blev ved en tilståelsessag i Retten i Roskilde idømt fængselsstraffe op til 1½ års fængsel for 56 bedrageriforhold over for især ældre borgere i sager, hvor den tilsigtede vinding var ca. 770.000 kr. ved at få adgang til ofrenes netbankoplysninger eller at franarre dem deres betalingskort.

Fodgænger på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Solrød

12-04-2021
Kl. 11:40 fik politiet en anmeldelse om, at en ældre kvinde gik på motorvejen i nærheden af Solrød Syd af- og -tilkørslen til motorvejen.

Gode råd til at undgå indbrud i private boliger

08-04-2021
Midt- og Vestsjællands Politi har kigget nærmere på seneste indbrud i private boliger i især Greve og Solrød kommuner, hvor der i løbet af påskedagene blev anmeldt flere indbrud.

Musik til ulempe – Skolevej, Havdrup

01-04-2021
Kl. 01:09 rykkede politiet til området bag hallen, hvor der ifølge en lokal borger var forsamlet en del unge.

Narkobilist uden førerret – Motelvej, Karlstrup

01-04-2021
Kl. 21:48 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 27-årig mand uden fast bopæl for kørsel uden førerret og for kørsel i en personbil i narkotikapåvirket tilstand.

Lastbilchaufførers manipulation og overtrædelser afsløret af politiet

29-03-2021
Tungvognscenter Øst hos Midt- og Vestsjællands Politi har på tre dage afsløret udenlandske lastbiler, hvor der var manipuleret med køretøjernes forureningsbegrænsende AdBlue-system. Derudover konstaterede politiet også overtrædelser af f.eks. køre-/hviletidsbestemmelserne samt kørsel trods manglende betaling af vejbenyttelsesafgift og udløbet chaufføruddannelsesbevis.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Østre Grænsevej, Solrød Strand

29-03-2021
Kl. 21:05 fik politiet en anmeldelse om, at en muligt spirituspåvirket kvinde som fører af en beskadiget bil var kørt ind på en tankstation på Solrød Strandvej.

Hurtige bilister på Køge Bugt Motorvejen – Solrød Strand / Karlslunde

29-03-2021
Kl. 20:25 bemærkede en patrulje et par biler, der kørte med meget høj hastighed ad Køge Bugt Motorvejen i nordlig retning. De to biler blev flere gange bremset ned på grund af andre trafikanters kørsel på motorvejen, men efterfølgende øgedes hastigheden gevaldigt igen.

Fart, førerret og forfalskning – Københavnsvej/Cordozavej, Køge/Solrød

25-03-2021
Kl. 19:42 var politiets færdselsafdeling på patrulje med videobilen på Københavnsvej i Køge, da betjenten startede en hastighedsmåling af en alt for hurtig bilist, som kørte i retning mod Solrød.

Påvirket bilist med kørselsforbud i turbofart – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

25-03-2021
:l. 12:02 blev en bilist i turbofart fanget på politiets videobils kameralinse, da bilen kørte med en hastighed op imod 200 km/t ad Køge Bugt Motorvejen mod syd, hvor det er tilladt at køre 110 km/t.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online