Lastbilchaufførers manipulation og overtrædelser afsløret af politiet

29. marts 2021

Tungvognscenter Øst hos Midt- og Vestsjællands Politi har på tre dage afsløret udenlandske lastbiler, hvor der var manipuleret med køretøjernes forureningsbegrænsende AdBlue-system. Derudover konstaterede politiet også overtrædelser af f.eks. køre-/hviletidsbestemmelserne samt kørsel trods manglende betaling af vejbenyttelsesafgift og udløbet chaufføruddannelsesbevis.

Tungvognscenter Øst hos Midt- og Vestsjællands Politi var i den forgangne weekend ude på vejene for at kontrollere nogle af de tunge køretøjer, der kørte rundt på Sjælland.

Lørdag den 20. marts 2021 ved middagstid kontrollerede politiet en lettisk lastbil på Karlslunde Rasteplads på Køge Bugt Motorvejen. Ved gennemgang af lastbilen konstaterede politiet, at det forureningsbegrænsende AdBlue-system var uvirksomt og defekt. Det viste sig, at softwaren i motorstyringen var blevet omprogrammeret, så advarselslamper blev deaktiverede, og fejlmeddelelser om det uvirksomme AdBlue-system ikke fremkom. 
Søndag aften standsede en patrulje fra Tungvognscenter Øst også en lettisk lastbil på Holbækmotorvejen ved Torkilstrup, da lastbilen larmede uforholdsmæssigt meget. Udstødningen var ombygget og lyddæmperen fjernet, hvilket var årsag til afgivelse af unødig støj under kørslen. Det viste sig endvidere, at der var tale om et ulovligt sammenkoblet modulvogntog, fordi den trækkende og ældre lastbil ikke var udstyret med det korrekte bremsesystem. Ved nærmere kontrol af de analoge køreskiver konstaterede politiet, at skrivestiften bøjet, så den optegnede hastighed ikke var i overensstemmelse med virkeligheden. Desuden var kontrolapparatet udstyret med en kontakt, så den kunne registrere hviletid i stedet for køretid, og endvidere var lastbilens hastighedsbegrænser sat helt ud af drift.

 

Efterlyst af politiet
Chaufføren i denne lastbil var en 58-årig vognmand, der viste sig at være efterlyst af Østjyllands Politi til forkyndelse af et anklageskrift. I november 2017 forårsagede han som fører af en lastbil på Østjyske Motorvej et færdselsuheld ved påkørsel af en bilist bagfra på grund af for ringe afstand til den forankørende, således at der også skete personskade som følge af påkørslen. 

Også en bulgarsk lastbil havde fået foretaget manipulationer med det forureningsbegrænsende AdBlue-system, da politiet kontrollerede lastbilen mandag den 22. marts 2021 om formiddagen ved Transportcenter Høje Taastrup. Derudover konstaterede politiet, at kun den ene af de to chauffører i lastbilen brugte et førerkort, og at der heller ikke var betalt den fornødne vejbenyttelsesafgift for køretøjet. 

”Vi ser efterhånden mange forskellige måder hos lastbilchauffører og vognmænd til at omgå de regler, der dybest set er indført for at beskytte både øvrige trafikanter og højne færdselssikkerheden, men også for at skåne miljøet,” siger politikommissær Henrik Fobian, leder af tungvognskontrollen i Tungvogncenter Øst.

 

Eksperter og nationalt samarbejde

Henrik Fobian understreger desuden, at den store faglighed hos medarbejderne og det gode samarbejde nationalt gør det sværere at snyde med de regler, der er lavet for at sikre trafiksikkerheden og skåne miljøet. 

"Der er en meget stor faglighed blandt medarbejderne i Tungvognscenter Øst. Vi har eksperter som primært har manipulation af køretøjer som arbejdsområde, og samtidig udveksler vi erfaringer med politiets to øvrige tungvognscentre i vest, så det bliver sværere og sværere for chauffører og vognmænd at omgå reglerne trods de snedige forsøg", siger politikommissæren.

Alle tre lastbiler blev i medfør af færdselslovens regler beslaglagt af politiet som sikkerhed for betaling af de opkrævede bøder. I to af de tre sager er bøderne betalt, så de pågældende chauffører kan nu få udleveret deres køretøjer, når de er blevet lovliggjorte på et værksted. Den 58-åriges lastbil er p.t. fortsat beslaglagt på grund af manglende betaling af bøden.

I sager, hvor der er manipuleret ved en lastbils udstyr, er der et lovkrav om, at lastbilen skal lovliggøres, før fortsat kørsel kan ske. Ud over bøden for de konstaterede lovovertrædelser vil reparationsomkostningerne også ofte udgøre et betragteligt beløb.


Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi


Flere artikler

Fire unge mænd dømt for mange bedragerier over for ældre borgere på Sjælland

15-04-2021
Fire unge mænd i alderen 18-23 år blev ved en tilståelsessag i Retten i Roskilde idømt fængselsstraffe op til 1½ års fængsel for 56 bedrageriforhold over for især ældre borgere i sager, hvor den tilsigtede vinding var ca. 770.000 kr. ved at få adgang til ofrenes netbankoplysninger eller at franarre dem deres betalingskort.

Fodgænger på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Solrød

12-04-2021
Kl. 11:40 fik politiet en anmeldelse om, at en ældre kvinde gik på motorvejen i nærheden af Solrød Syd af- og -tilkørslen til motorvejen.

Gode råd til at undgå indbrud i private boliger

08-04-2021
Midt- og Vestsjællands Politi har kigget nærmere på seneste indbrud i private boliger i især Greve og Solrød kommuner, hvor der i løbet af påskedagene blev anmeldt flere indbrud.

De sjællandske politikredse står sammen mod ulovligt gaderæs

01-04-2021
Når motorentusiaster mødes og kører ulovligt gaderæs, er det til stor gene og fare for borgerne. De sjællandske politikredse står sammen i en fælles målrettet indsats for at skride ind over for den farlige og støjende kørsel.

Musik til ulempe – Skolevej, Havdrup

01-04-2021
Kl. 01:09 rykkede politiet til området bag hallen, hvor der ifølge en lokal borger var forsamlet en del unge.

Narkobilist uden førerret – Motelvej, Karlstrup

01-04-2021
Kl. 21:48 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 27-årig mand uden fast bopæl for kørsel uden førerret og for kørsel i en personbil i narkotikapåvirket tilstand.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Østre Grænsevej, Solrød Strand

29-03-2021
Kl. 21:05 fik politiet en anmeldelse om, at en muligt spirituspåvirket kvinde som fører af en beskadiget bil var kørt ind på en tankstation på Solrød Strandvej.

Hurtige bilister på Køge Bugt Motorvejen – Solrød Strand / Karlslunde

29-03-2021
Kl. 20:25 bemærkede en patrulje et par biler, der kørte med meget høj hastighed ad Køge Bugt Motorvejen i nordlig retning. De to biler blev flere gange bremset ned på grund af andre trafikanters kørsel på motorvejen, men efterfølgende øgedes hastigheden gevaldigt igen.

Fart, førerret og forfalskning – Københavnsvej/Cordozavej, Køge/Solrød

25-03-2021
Kl. 19:42 var politiets færdselsafdeling på patrulje med videobilen på Københavnsvej i Køge, da betjenten startede en hastighedsmåling af en alt for hurtig bilist, som kørte i retning mod Solrød.

Påvirket bilist med kørselsforbud i turbofart – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

25-03-2021
:l. 12:02 blev en bilist i turbofart fanget på politiets videobils kameralinse, da bilen kørte med en hastighed op imod 200 km/t ad Køge Bugt Motorvejen mod syd, hvor det er tilladt at køre 110 km/t.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online