Nyt samarbejde skal øge trygheden i Solrød Kommune

1. marts 2021

Solrød Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Bo Trygt har indgået et partnerskab, der skal være med til at reducere antallet af indbrud, styrke nabofællesskabet og øge trygheden.

Borgmesteren i Solrød Kommune, Niels Hörup, politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi, Lene Sørensen, og programchef i Bo Trygt, Britt Wendelboe, har den 1. marts 2021 underskrevet en partnerskabserklæring, der har som mål at nedbringe antallet af indbrud i og øge trygheden i Solrød Kommune.

Solrød Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Bo Trygt har indgået et partnerskab, hvor parterne arbejder hen i mod tre konkrete mål:  

 1. At reducere antallet af  indbrud med totredjedele. Målet er at komme under  74 indbrud om året i Solrød Kommune inden for en femårig periode.
 2. At styrke nabofællesskabet gennem 1.275 nye, aktive nabohjælpere  inden for en femårig periode.
 3. At øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet.

”Byrådets vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, og her spiller tryghed en stor rolle. Det er afgørende for vores velbefindende, at vi har det trygt, og derfor er jeg glad for, at et enigt byråd har valgt at indgå et partnerskab med politiet og Bo Trygt om at gøre Solrød Kommune til en endnu tryggere kommune at leve og bo i”, siger borgmester Niels Hörup.


Et flertal i byrådets vedtog med budgetaftalen for 2021, at samarbejdet mellem Lokalråd, grundejerforeninger og SSP, hvor bl.a. nabohjælp er et særligt emne, skal styrkes, og det kan Bo Trygt-partnerskabet være medvirkende til.

”Indbrudstallene i Danmark har været nedadgående de seneste ti år, og jeg er sikker på, at vi med dette tværgående partnerskab kan tage den lokale forebyggelsesindsatsen til et nyt niveau. I fælleskab skal vi skabe lokale indsatser, hvor især et styrket, aktivt nabofællesskab kan være med til at gøre en stor forskel”, siger Niels Hörup.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2010 anmeldt 471 indbrud i privat beboelser i Solrød Kommune, mens tallet i 2020 var faldet til 128 indbrud.

Politidirektør Lene Sørensen mener, at et indbrud er et for meget, og derfor er hun glad for, at der i samarbejdet med Solrød Kommune og Bo Trygt lægges op til ambitiøse mål.

”Vi er rigtig glade for, at både Solrød Kommune og Bo Trygt ønsker dette samarbejde, så vi i fællesskab kan nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden i kommunen. Det er ambitiøse mål, men vi mener helt bestemt, at det er realistisk at indfri dem med det partnerskab, vi nu starter her i Solrød Kommune,” siger Lene Sørensen.

Også Britt Wendelboe, programchef for Bo Trygt er tilfreds med aftalen, og hun siger:

”Med aftalen er Solrød Kommune med til at gå foran og sætte et helt nyt niveau for indbrudsforebyggelse. Det gælder ikke kun lokalt, men også på landsplan, hvor Danmark har en kedelig rekord med ca. tre gange så mange indbrud som i vores nabolande. Bo trygt i Solrød Kommune vil udover at skabe mere tryghed bidrage med vigtig viden og erfaring om, hvordan vi lokalt og på landsplan kan blive bedre til at forebygge indbrud. Her er lokale indsatser i et tæt samarbejde mellem kommune, politi og borgere nemlig et af vores stærkeste redskaber,” siger Britt Wendelboe, programchef for Bo trygt.

Det er TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, som står bag partnerskabet Bo Trygt.

Fakta om Bo Trygt:

Bo trygt bygger på fire principper:

 • Lokale partnerskaber mellem kommune og politi. Partnerskabet skal sikre en målrettet indsats for at reducere indbrud, øge tryghed og få flere nabohjælpere.
 • At sætte forebyggelse højt på borgernes dagsorden
 • At arbejde for en konstruktiv pressedækning af indbrud i lokale medier
 • At arbejde databaseret, sådan at indsatsen kan målrettes behovet

I Bo Trygt-programmet vil der blive arbejdet med:

 • Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at forebygge indbrud
 • Skalsikring, som handler om udvendig sikring af bygningen
 • Trygge boligområder
 • Hæleri, så færre køber stjålne varer
 • Tyvens opdagelsesrisiko, hvilket bl.a. dækker over indretningen af det fysisk rum
Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Snart kan du blive kviktestet fem dage om ugen i Havdrup

15-04-2021
Falcks walk in kviktestcenter i Havdrup, hvor der testet med den korte vatpind, holder fra mandag den 19. april 2021 åbent fem dage om ugen fra kl. 9-19.

Ny partnerskabsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium er nu underskrevet

15-04-2021
Parløbet mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium har altid været stærkt og tæt, og nu har parterne underskrevet en ny, dynamisk partnerskabsaftale, der har grobund i kommunens dannelsesstrategi.

Nu kan du blive vaccineret lokalt

08-04-2021
Du kan blive vaccineret i Region Sjællands vaccinationscenter i Aktivitets- og Frivilligcenteret, hvis du har modtaget en invitation og skal vaccineres med den vaccine, som regionen vaccinerer med.

Sådan finder du dit coronapas

08-04-2021
Du kan hente dit coronapas på www.sundhed.dk eller app''en MinSundhed.

Ny hjemmeside: Information om Borgernes Hus samlet et sted

08-04-2021
På baggrund af en grundig undersøgelse skal det nye byråd i 2022 tage stilling til, om der skal bygges et Borgernes Hus i Solrød Kommune. For at sikre byrådets ønske om en bred inddragelse af borgere i undersøgelsesperioden har Solrød Kommune oprettet en hjemmeside med fakta om det muligt kommende projekt.

Snart kan du blive kviktestet alle dage i Solrød

05-04-2021
Falcks walk in kviktestcenteret i Solrød Idrætscenter holder fra onsdag den 7. april åbent alle dage fra kl. 9-19. Samtidig kan børn helt ned til 6 år blive testet.

Ulven er kommet til Havdrup

01-04-2021
Der er set en stor ulv tæt ved Tykmosevej i Havdrup, og Solrød Kommune overvejer nu, om Havdrup skal skifte navn tilbage til sit oprindelig navn: Ulvemose Huse.

Fejl i antal smittede i Solrød Kommune

29-03-2021
Statens Serum Instituts dashboard mandag den. 29. marts 2021 viser et alt for højt antal smittede i Solrød Kommune.

Du kan også blive testet for covid-19 i påsken

29-03-2021
Både Region Sjællands testcenter i Aktivitets- og Frivilligcenteret og Falcks to walk in kviktestcentre har åbent som normalt henover påsken.

Her kan du se byrådsmødet fra den 22. marts

25-03-2021
På grund af situation med coronavirus blev marts måneds byrådsmøde afholdt digitalt.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online