BORGERNES HUS - HVAD ER OP OG NED?

1. marts 2021

IDEEN – DER SKAL UNDERSØGES - HANDLER OM AT SKABE BEDRE FACILITETER FOR FORENINGS- OG KULTURLIVET, UDVIKLING AF BYMIDTEN I STRANDOMRÅDET, MERE PLADS TIL DET STIGENDE ANTAL ÆLDRE I AKTIVITETS- OG FRIVILLIGCENTRET, SAMLE OG FORBEDRE RÅDHUSFACILITETER OG SKABE BOLIGER TIL MENNESKER I ALLE ALDRE PÅ DEN NUVÆRENDE RÅDHUSGRUND.

Kort sagt skabe et Multifunktionshus til glæde for borgerne og Solrøds mange frivillige og foreninger og samtidig give mulighed for flere centernære boliger.

Foranalysen, som er en del af budgetaftalen for 2021, igangsættes nu, men det er det nye Byråd i 2022, som træffer den endelige beslutning efter en ambitiøs og omfattende inddragelse af borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv. Dvs. om Borgernes hus skal i mølposen eller skal gennemføres afgøres i næste byrådsperiode.

Ét er sikkert: I forbindelse med beslutning om igangsættelse af foranalysen blev det af 16 ud af 19 byrådsmedlemmer besluttet, at etablering af Borgernes Hus ikke må påvirke kommunens serviceniveau negativt, og at det økonomisk er en fornuftig plan.


Da rådhuset blev bygget, var der ca. 11.000 indbyggere, hvor der i dag er ca. 23.500 og vel snart 25.000 med den nuværende tilflytningsstigning.

Der er naturligt større behov for plads i dag end for 50 år siden og et andet krav til indretning – både til de ansatte, men også som Borgerhus for det store foreningsliv mv., som der er i Solrød.

Vi skal sikre, at medarbejderne har nogle fornuftige rammer, hvori de kan udføre deres job – for kun derved kan de give den optimale service til borgerne. I parentes skal bemærkes, at Solrød kommunes ansatte p.t. har under halvdelen af det gennemsnitlige m2 pr. person.

Hjemmearbejdspladser på ét eller andet niveau er formodentligt kommet for at blive, og vil indgå i vurderingerne i foranalysen sammen med en ambitiøs og omfattende inddragelse af borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv.

Nøglen til at skaffe en grundigt beslutningsgrundlag er netop inddragelse – for kun ved at involvere borgere, foreninger og erhvervsliv kan behovet, fordele/ulemper og økonomisk konsekvens afdækkes.

Den konkrete inddragelsesproces planlægges hen over foråret 2021 i dialog med Byrådet.

Der vil blive hentet inspiration og trukket på de mange gode erfaringer med borgerinddragelse fra projekterne om udvikling af Havdrup bymidte, kystsikring og udviklingen af Solrød bibliotek og kulturhus.

Kilde: Venstre i Solrød


Flere artikler

Læsestof til en god Ramadan

15-04-2021
Ramadanen fejres i år mellem den 13. april og den 12. maj. Det marker vi med en liste over bøger for både børn og voksne. God Ramadan!

Aflever inden 6. maj og undgå gebyrer

15-04-2021
Vi begynder at tilskrive gebyrer igen den 6. maj. Det vil sige, at du skal aflevere inden 6. maj for at undgå gebyrer og bøder. Du kan allerede nu aflevere i vores click & collect-tider eller postkasserne.

Kommunens største handelsstandsforening inviterede på borgmester-kaffe

15-04-2021
Både coronakrisen, digitalisering og nethandel var blandt samtaleemnerne, da borgmester Niels Hörup besøgte Solrød Centerforening som en del af kommunens virksomhedsindsats.

Grøn melder klar til sommer med fællesskab og livemusik – og dobbelt så mange koncertdage

15-04-2021
Publikum kan godt begynde at glæde sig: Til sommer står den nemlig på fest, fællesskab og livemusik i absolut topklasse, når danskerne inviteres med til hele 16 gange Grøn Koncert rundt om i landet. Tuborg og Muskelsvindfonden er klar med en ambitiøs plan for en ansvarlig afvikling af sommerens koncerter. Dette vil bl.a. betyde, at publikum bliver inddelt i sektioner på koncertpladserne, der kan skaleres op og ned efter myndighedernes anbefalinger.

Feriehjælp: Dansk Folkehjælp forventer at sætte trist rekord

15-04-2021
I 2020 modtog Dansk Folkehjælp ansøgning om feriehjælp fra 5.765 børnefamilier, hvilket udgjorde en stigning på 50% i forhold til 2019. Frem til den 30. april kan fattige danskere igen søge om Feriehjælp hos organisationen, og generelsekretær Klaus Nørlem spår, at antallet af ansøgere igen i år vil sætte en trist rekord. Det skyldes primært Corona-krisen – der har ramt den fattigste del af befolkningen hårdt.

Bliver det nye biogasanlæg bygget på et naturbeskyttet § 3-område?

12-04-2021
I forbindelse med det kommende biogasbyggeri i Solrød har kommunen undladt at undersøge byggearealets naturstatus som helt særligt § 3 naturbeskyttet område. Foreningen Bevar Naturen i Solrød har derfor indklaget Solrød Kommunes miljøgodkendelse af Solrød Bioenergi ApS til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Filmaften i Karlslunde Sognegård

12-04-2021
Alle er velkommen til filmaften i Karlslunde Sognegård. Vi ser filmen "Gravity" tirsdag d. 27. april, Kl. 19:00 til kl. 21:45.

NY FORMAND TIL VENSTRE I SOLRØD

12-04-2021
BENJAMIN LINDBERG HAR NETOP FÅET NYE SPÆNDENDE UDFORDRINGER, SOM IKKE ER FORENELIGE MED HVERVET SOM LOKALFORMAND FOR ET POLITISK PARTI

Indstillinger til Dan-graduering i Sin-Sung

12-04-2021
Sin-Sung havde 8 håbefulde elever der gik denne vinter/forår i møde med et håb om at blive indstillet til sommerens Dan-graduering hos Keo San Do.

Online foredrag om psykisk sygdom

12-04-2021
Solrød Bibliotek og Kulturhus inviterer dig til online foredrag med overlæge og ph.d Bjørn H. Ebdrup fra Psykiatrisk Center Glostrup.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrev



solrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online