NÆRVÆR OG TRIVSEL I HJEMMEPLEJEN

1. marts 2021

Kommunen har i samarbejde med konsulentfirmaet Conopor, arbejdet målrettet gennem hele 2020 med projekt nærvær og trivsel i Den kommunale Hjemmepleje, finansieret af såvel puljemidler fra STAR som kommunalt afsatte puljemidler.

De igangsatte indsatser fortsætter i 2021, hvorefter projektet forventes at være implementeret og dermed en del af den fremtidige daglige drift i samarbejde med konsulentfirmaet Conopor, og der er arbejdet målrettet gennem hele 2020 med projektet.

Den kommunale Hjemmepleje har gennem de sidste år været præget at meget sygefravær og stor udskiftning blandt såvel ledere som medarbejdere. Tillad mig at liste et par tiltag, f.eks.

  • Opkvalificering af den nye ledergruppe, bestående af 3 gruppeledere
  • Udvikling af rammer for rekruttering og onboarding = grundig og fyldestgørende introduktion til nye medarbejdere
  • Funktionsbeskrivelser for alle medarbejderne
  • Gruppeforløb med henblik på tillid og trivsel
  • Faglig udvikling på tværs af ældreområdets enheder
  • Styrkelse af de faglige koordinatorer og planlæggerne mv.


Herudover er der lavet klare instrukser ved sygemeldinger, månedlige fraværssparring, samt det at være på forkant med udfordringer i arbejdsmiljø eller dårlig trivsel osv.

Det har nu vist sig, at der er gang i en positiv udvikling såvel på medarbejdertrivslen, som på nærledelse, som er af afgørende betydning for en bedre trivsel.

Alt i alt opleves mere stabile arbejdsdage, ledelse tæt på og en god stemning på arbejdspladsen
Har det så beviseligt givet pote? Jo såmænd..

Den gennemsnitlige fraværsprocent i 2020 er faldet til 9,91%, hvor den i 2019 var 12,7%. I det sidste halvår af 2020 var den gennemsnitlige fraværsprocent 8,39%. Det viser jo tydeligt, at vi er på rette vej.

Det videre arbejde kommer hovedsagligt til at handle om implementering og forankring, dels i forhold til adfærdsændrende indsatser i forhold til ledelse og grupper, samt rutiner og arbejdsgange i samarbejde med øvrige aktører, f.eks jobcentret og personaleafdelingen.

Derudover skal der arbejdes videre med rekruttering og onboarding, således at Ældreområdet samlet styrkes i disse discipliner. Dette arbejde vil der være særligt fokus på i foråret 2021, hvor der blandt andre skal rekrutteres en leder til Den kommunale Hjemmepleje.

Sagen har været i høring i Ældresagen og Venstre er helt enig i udtalelsen om, at der arbejdes intenst videre med rekruttering og onboarding for på den måde at styrke Ældreområdet – særligt med fokus på et fortsat fald i fraværet i Hjemmeplejen.

“Det går sq godt”, skriver Helle, der er tillidsrepræsentant i hjemmeplejen…. JA og ros skal lyde, når ros er berettiget. Således oplyst støtter Venstre selvfølgelig sagen.

Kilde: Venstre i Solrød


Flere artikler

Læsestof til en god Ramadan

15-04-2021
Ramadanen fejres i år mellem den 13. april og den 12. maj. Det marker vi med en liste over bøger for både børn og voksne. God Ramadan!

Aflever inden 6. maj og undgå gebyrer

15-04-2021
Vi begynder at tilskrive gebyrer igen den 6. maj. Det vil sige, at du skal aflevere inden 6. maj for at undgå gebyrer og bøder. Du kan allerede nu aflevere i vores click & collect-tider eller postkasserne.

Kommunens største handelsstandsforening inviterede på borgmester-kaffe

15-04-2021
Både coronakrisen, digitalisering og nethandel var blandt samtaleemnerne, da borgmester Niels Hörup besøgte Solrød Centerforening som en del af kommunens virksomhedsindsats.

Grøn melder klar til sommer med fællesskab og livemusik – og dobbelt så mange koncertdage

15-04-2021
Publikum kan godt begynde at glæde sig: Til sommer står den nemlig på fest, fællesskab og livemusik i absolut topklasse, når danskerne inviteres med til hele 16 gange Grøn Koncert rundt om i landet. Tuborg og Muskelsvindfonden er klar med en ambitiøs plan for en ansvarlig afvikling af sommerens koncerter. Dette vil bl.a. betyde, at publikum bliver inddelt i sektioner på koncertpladserne, der kan skaleres op og ned efter myndighedernes anbefalinger.

Feriehjælp: Dansk Folkehjælp forventer at sætte trist rekord

15-04-2021
I 2020 modtog Dansk Folkehjælp ansøgning om feriehjælp fra 5.765 børnefamilier, hvilket udgjorde en stigning på 50% i forhold til 2019. Frem til den 30. april kan fattige danskere igen søge om Feriehjælp hos organisationen, og generelsekretær Klaus Nørlem spår, at antallet af ansøgere igen i år vil sætte en trist rekord. Det skyldes primært Corona-krisen – der har ramt den fattigste del af befolkningen hårdt.

Bliver det nye biogasanlæg bygget på et naturbeskyttet § 3-område?

12-04-2021
I forbindelse med det kommende biogasbyggeri i Solrød har kommunen undladt at undersøge byggearealets naturstatus som helt særligt § 3 naturbeskyttet område. Foreningen Bevar Naturen i Solrød har derfor indklaget Solrød Kommunes miljøgodkendelse af Solrød Bioenergi ApS til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Filmaften i Karlslunde Sognegård

12-04-2021
Alle er velkommen til filmaften i Karlslunde Sognegård. Vi ser filmen "Gravity" tirsdag d. 27. april, Kl. 19:00 til kl. 21:45.

NY FORMAND TIL VENSTRE I SOLRØD

12-04-2021
BENJAMIN LINDBERG HAR NETOP FÅET NYE SPÆNDENDE UDFORDRINGER, SOM IKKE ER FORENELIGE MED HVERVET SOM LOKALFORMAND FOR ET POLITISK PARTI

Indstillinger til Dan-graduering i Sin-Sung

12-04-2021
Sin-Sung havde 8 håbefulde elever der gik denne vinter/forår i møde med et håb om at blive indstillet til sommerens Dan-graduering hos Keo San Do.

Online foredrag om psykisk sygdom

12-04-2021
Solrød Bibliotek og Kulturhus inviterer dig til online foredrag med overlæge og ph.d Bjørn H. Ebdrup fra Psykiatrisk Center Glostrup.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online