Nu igangsættes analysen af perspektiverne ved et muligt Borgernes Hus: Byrådet vil høre borgernes idéer

18. februar 2021

Et flertal i byrådet har valgt at gå videre med undersøgelsen af et muligt Borgernes Hus som en del af udviklingen af Solrød Center og Solrød bymidte. Som en vigtig del af undersøgelsen vil byrådet have en bred og ambitiøs inddragelse af kommunens borgere, erhvervs- og foreningsliv.

Borgernes Hus tænkes som et fleksibelt samlingssted til at skabe nye og attraktive rammer for foreninger og det frivillige arbejde, samtidig med at det indeholder rådhusets funktioner. Det vil være en vigtig del af udviklingen af Solrød Center og Solrød bymidte, der i samspil med Solrød Bibliotek og Kulturhus skal skabe en mangfoldighed af nye aktivitetsmuligheder, øge bymidtens synlighed og bidrage til, at handels-, by- og kulturliv understøtter hinanden.

Det er tankerne bag et muligt kommende Borgernes Hus på Stationspladsen ved Solrød Center, som et flertal i byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen sidste år at gå videre med at undersøge perspektiverne og mulighederne for. I august 2015 vedtog et enigt byråd helhedsplaner for centrene i Havdrup og Solrød. Helhedsplanen for Havdrup Bymidte er nu gennemført, og derfor begynder arbejdet med helhedsplanen for Solrød Center og bymidte.


Som en vigtig del af analysen af et muligt Borgernes Hus, ønsker byrådet en ambitiøs og bred inddragelsesproces, som er grundlaget for, at det nye byråd i 2022 kan træffe beslutning, om projektet skal realiseres eller lægges i mølposen.

”Når vi siger Borgernes Hus, så mener vi rent faktisk også Borgernes Hus. Derfor er det også afgørende, at vi inddrager både borgere, foreninger, erhvervsliv og øvrige interesserede, så alle gode ideer og ønsker kan blive taget med i den kommende proces, hvor vi vil undersøge, hvad et moderne Borgernes Hus skal kunne indeholde,” siger borgmester Niels Hörup, som fortsætter:

”Den tætte borgerdialog giver os også mulighed for at aflive nogle af de myter, jeg har hørt, som fx, at Borgernes Hus skal være 15 etager højt, for det er langt fra det, tankerne om Borgernes Hus går på. Jeg har også hørt snak om, at omkostningerne til et muligt Borgernes Hus vil betyde, at vi skal skære i servicen. Lad mig slå fast med det samme, at hele byrådet er fuldstændig enige om, at der skal være en positiv businesscase, og samtidig må etableringen af Borgernes Hus ikke påvirke serviceniveauet negativt.”

Fleksible rammer for borgere og foreninger

Allerede nu har byrådet lagt op til, at et muligt Borgernes Hus skal indeholde en multifunktionssal, som fx kan anvendes til forskellige kulturelle arrangementer som koncerter, kunstudstillinger og andre større begivenheder, og samtidig kan salen afhjælpe en del af den pladsudfordring, der er i det nuværende Aktivitets- og Frivilligcenter, som mange borgere er glade for at benytte, og som endnu flere borgere kommer til at benytte i de kommende år. 

Som en del af undersøgelsen bliver der også set på muligheden for, at Borgernes Hus kan indeholde et nyt rådhus, som samler alle rådhusets nuværende funktioner samt Jobhuset, Børn og Ungerådgivningen og IT- afdelingen, så borgerne får én indgang til Solrød Kommune.

Pladsmangel og uhensigtsmæssige rammer i det nuværende rådhus

Det skal samtidig ses i lyset af, at en helt ny pladsanalyse fra januar 2021 foretaget af analysevirksomheden Brøndum & Fliess konkluderer, at det nuværende rådhus fra 1974 ikke lever op til nutidig standard. Utidssvarende fysiske rammer og pladsmangel giver medarbejderne uhensigtsmæssige arbejdsvilkår, og samtidig kan den forventede medarbejderstigning som følge af befolkningsvæksten derfor heller ikke rummes i det nuværende rådhus. I 1974 var der 11.000 borgere i Solrød Kommune, hvor der i dag er over 23.400 borgere.

Analysen konkluderer også, at de nuværende rammer er uhensigtsmæssige i forhold til betjeningen af borgerne. 

Analysevirksomheden vurderer, at et skøn over en nødvendig renovering og udvidelse af det nuværende rådhus lyder på i omegnen af 49 mio. kr.

”Rådhuset er slidt, og pladsen er allerede nu alt for trang, og dets ringe klima- og energimæssige stand, skal vi naturligvis tænke med i hele processen. De nuværende rammer er uhensigtsmæssige for både borgere og medarbejdere, og derfor skal vi – uanset om rådhuset bliver en del af Borgernes Hus eller om det nuværende rådhus skal renoveres – på sigt sætte midler af til at forbedre forholdene,” siger Niels Hörup.

Hvis det nye byråd i 2022 beslutter, at rådhusets funktioner bliver en del af Borgernes Hus, er det planen, at den nuværende rådhusgrund skal sælges med henblik på etablering af stationsnære boliger i forskellige størrelser for alle aldre, som også er et centralt element og ønske i byrådets boligpolitik, og samtidig skal der etableres boliger ved stationspladsen.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Bekæmpelse af Rynket Rose ved Trylleskoven

08-03-2021
Rynket Rose (hybenrose) ødelægger levestederne for de unikke plante- og dyrearter, der lever ved Trylleskoven, blandt andet den sjældne Argusblåfugl. Derfor rydder Solrød Kommune igen i år Rynket Rose med en biorotor. Arbejdet udføres af HedeDanmark den 11. marts 2021. Rydningen er en opfølgning på sidste års rydning suppleret med de arealer, der ikke blev ryddet sidste år.

Nu kommer de korte næse-kviktests til både Solrød og Havdrup

08-03-2021
Fra mandag den 8. marts og tirsdag den 9. marts kan du blive walk in kviktestet i Solrød Idrætscenter og i den gamle Fakta-butik i Havdrup. Testen bliver foretaget med den korte vatpind, som kun skal få centimeter op i næsen.

Utæt springvand: Solrød Kommune venter fortsat på afgørelse

08-03-2021
I april 2020 så Solrød Kommune sig nødsaget til at sende sagen med et nyetableret, utæt springvand på Strandvejstorvet i Solrød Center til voldgiftsnævnet. "Vi havde håbet, at sagen var afklaret for længst," lyder det fra kommunens tekniske chef.

Etablering af fjernvarme fra Solrød Biogas til Havdrup

04-03-2021
I perioden fra 8. marts 2021 til og med den 7. maj 2021 udfører Solrød Fjernvarme anlægsarbejde i Havdrup.

Find et testcenter nær dig

04-03-2021
Få overblik over testcentre i hele Danmark med et nyt kort, der viser åbningstider, adresse og om det er PCR-test eller kviktest.

Tag godt imod de nye beboere i Trylleskoven

04-03-2021
Glæd jer til at se de to fine shetlandsponyer, der i går blev sat ud i en af foldene syd for Trylleskoven.

Udendørs fritidsaktiviteter kan åbne - de fleste græsbaner er fortsat lukkede

04-03-2021
Fra mandag den 1. marts har er det igen tilladt at mødes op til 25 personer i forenignsregi.

Færdsel på isen

04-03-2021
I perioder med meget frost bliver isen målt på udvalgte søer for at undersøge, om den kan bære.

Click & collect på Solrød Bibliotek

04-03-2021
Hent reserveringer 5 dage om ugen.

Ny forpagter til iskioskerne ved Solrøds smukke strand

04-03-2021
Går du med en lille drøm om at drive dit eget sted? Så er der en alletiders mulighed lige nu - og endda med den perfekte udsigt.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online