Ny trafikplan skal gøre Solrød Kommune endnu mere sikker

15. februar 2021

Byrådet har nu vedtaget den plan, der er sætter rammerne for, hvordan Solrød Kommune skal arbejde med trafikområdet for at gøre kommunen endnu mere sikker frem mod 2025. 

Ethvert trafikuheld er et for meget. Derfor har Solrød Kommune en trafikplan, som udpeger de steder i kommunen, hvor en indsats kan gøre kommunens veje og stier endnu mere sikre, og byrådet har på byrådsmødet den 15. februar 2021 netop godkendt en ny og opdateret udgave af kommunens trafikplan – Trafikplan 2021-2025. Planen sætter både rammerne for, hvordan Solrød Kommune skal arbejde med de trafikale forhold som trafiksikkerhed, fremkommelighed, hastighed, cykelstier og parkeringsforhold.

”Vi kan alle sammen gå rundt med en fornemmelse af, hvor vi gerne vil have ændret noget for at gøre de trafikale forhold mere sikre, men det er vigtigt, at vi sætter ind præcis der, hvor der rent faktisk er et reelt behov. Derfor er vores trafikplan et meget vigtigt redskab til på baggrund af analyser og fakta at danne et overblik over, hvor det giver bedst mening, at vi ændrer på de trafikale forhold for vores allesammens sikkerheds skyld,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

Prioritering: færrest mulige trafikuheld
Trafikplanen indeholder en prioritering over, hvilke indsatser der skal prioriteres højest de kommende fem år for bedst muligt at undgå trafikuheld. Her er uheldsbelastede lokaliteter med fare for personuheld vægtet højest. Herefter prioriteres indsatser, hvor fokus er på at sænke hastigheder og/eller skabe større tryghed for bløde trafikanter, og sidst prioriteres indsatser, der gør det lettere for både fodgængere, cyklister og bilister at komme rundt i kommunen.

De tre vigtigste indsatser i Trafikplan 2021-2025 er ændringer i rundkørslen ved Parkvej og Jersie Strandvej, ændringer på strækningen Solrød Strandvej mellem Duevej og Parkvej samt ændringer i krydset Jersie Strandvej og Cordozavej. Disse steder topper listen, da der her har været flest uheld de seneste fem år.

Hvis der i løbet af de kommende fem år opstår et behov for andre indsatser end dem, der allerede står nævnt i Trafikplan 2021-2025, kan det også lade sig gøre at tilføje ekstra indsatser. Det er kun indsatserne, der er prioriteret aller højest, som skal være implementeret i løbet af de kommende fem år, resten af indsatserne kan skubbes til senere år. De konkrete indsatser forventes finansieret via byrådets årlige anlægspuljer til trafiksikkerhed og hastighedsdæmpende foranstaltninger, alternativt finansieres som konkrete budgetlagte anlægsprojekter eller anvist finansiering af overskydende anlægsmidler.

Trafikplan 2021-2025 kommer til at ligge på Solrød Kommunes hjemmeside under ’Planer og politikker’ hurtigst muligt efter byrådsmødet den 15. februar 2021. Samtidig bliver der i forlængelse af Trafikplan 2021-2025 også opdateret data på Solrød Kommunes hjemmeside, så borgerne kan følge med i alle de data, som kommunen indsamler. Det giver som noget nyt også mulighed for historiske data.

Solrød Kommune, www.solrod.dkFlere artikler

Bekæmpelse af Rynket Rose ved Trylleskoven

08-03-2021
Rynket Rose (hybenrose) ødelægger levestederne for de unikke plante- og dyrearter, der lever ved Trylleskoven, blandt andet den sjældne Argusblåfugl. Derfor rydder Solrød Kommune igen i år Rynket Rose med en biorotor. Arbejdet udføres af HedeDanmark den 11. marts 2021. Rydningen er en opfølgning på sidste års rydning suppleret med de arealer, der ikke blev ryddet sidste år.

Nu kommer de korte næse-kviktests til både Solrød og Havdrup

08-03-2021
Fra mandag den 8. marts og tirsdag den 9. marts kan du blive walk in kviktestet i Solrød Idrætscenter og i den gamle Fakta-butik i Havdrup. Testen bliver foretaget med den korte vatpind, som kun skal få centimeter op i næsen.

Utæt springvand: Solrød Kommune venter fortsat på afgørelse

08-03-2021
I april 2020 så Solrød Kommune sig nødsaget til at sende sagen med et nyetableret, utæt springvand på Strandvejstorvet i Solrød Center til voldgiftsnævnet. "Vi havde håbet, at sagen var afklaret for længst," lyder det fra kommunens tekniske chef.

Etablering af fjernvarme fra Solrød Biogas til Havdrup

04-03-2021
I perioden fra 8. marts 2021 til og med den 7. maj 2021 udfører Solrød Fjernvarme anlægsarbejde i Havdrup.

Find et testcenter nær dig

04-03-2021
Få overblik over testcentre i hele Danmark med et nyt kort, der viser åbningstider, adresse og om det er PCR-test eller kviktest.

Tag godt imod de nye beboere i Trylleskoven

04-03-2021
Glæd jer til at se de to fine shetlandsponyer, der i går blev sat ud i en af foldene syd for Trylleskoven.

Udendørs fritidsaktiviteter kan åbne - de fleste græsbaner er fortsat lukkede

04-03-2021
Fra mandag den 1. marts har er det igen tilladt at mødes op til 25 personer i forenignsregi.

Færdsel på isen

04-03-2021
I perioder med meget frost bliver isen målt på udvalgte søer for at undersøge, om den kan bære.

Click & collect på Solrød Bibliotek

04-03-2021
Hent reserveringer 5 dage om ugen.

Ny forpagter til iskioskerne ved Solrøds smukke strand

04-03-2021
Går du med en lille drøm om at drive dit eget sted? Så er der en alletiders mulighed lige nu - og endda med den perfekte udsigt.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online