Byrådet baner vejen for nyt biogasanlæg

25. januar 2021

Et flertal i Solrød Byråd har vedtaget en ny lokalplan og en miljøgodkendelse for et nyt biogasanlæg ved Åmarken

Et flertal i Solrød Byråd har vedtaget en ny lokalplan og en miljøgodkendelse for et nyt biogasanlæg ved Åmarken, som kan hjælpe til med at reducere udledningen af drivhusgasser væsentligt.

Der er nu mulighed for, at der kan opføres endnu et grønt og bæredygtigt biogasanlæg i Solrød Kommune. Siden 2012 har et område ved Åmarken i kommuneplanen været udlagt med en mulighed for, at der kan opføres biogasanlæg, og nu har et flertal i byrådet på januar måneds byrådsmøde vedtaget en ny lokalplan og en miljøgodkendelse for virksomheden Solrød Bioenergi ApS.

Den nye lokalplan erstatter den tidligere lokalplan for området og fastlægger både rammerne for Solrød Biogas A/S, som allerede er beliggende i området og har været i fuld drift siden 2015, og giver mulighed for, at der kan etableres et nyt biogasanlæg.

”Et nyt biogasanlæg vil betyde en reduktion af drivhusgasser med ca. 31.708 tons om året. En væsentlig del af denne reduktion kan have en direkte effekt for Solrød Kommunes drivhusgasregnskab, og vi regner med, at et nyt anlæg kan bidrage med ca. 25 procent af Solrød Kommunes nye mål for 2030 om en reduktion af drivhusgasser på 70 procent. Hvis vi skulle opnå det samme resultat ved at plante træer, skulle vi plante skov på et areal, der svarer til hele kommunens størrelse, og sammen med det eksisterende biogasanlæg vil begge have en global drivhusgasreduktion, der svarer til et skovareal på 4 gange kommunens areal. Et nyt biogasanlæg vil derfor have stor betydning for vores grønne omstilling her i kommunen. Vi kan ikke redde hele verden, men vi kan gøre vores lokalt for at handle på vor tids største udfordring – den globale opvarmning,” siger borgmester Niels Hörup.

Forud for byrådets beslutning har både forslaget til lokalplanen og miljøgodkendelsen været i høring i otte uger, og der har været afholdt et digitalt borgermøde. Der er i høringsperioden i alt kommet 100 høringsvar fra 64 afsendere. Borgernes kommentarer har givet anledning til ændringer i lokalplanen, fx i forhold til bygningshøjde, krav om en ikke-lystæt beplantning, en afskærmning mod Jersie samt ændringer i miljøgodkendelsen om fx tidspunkter for levering af den kildesorterede, organiske dagrenovation (KOD) og behandlingen af den.

”Der har været en stor interesse for det mulige nye biogasanlæg, og der er kommet mange interessante høringssvar til lokalplanen og miljøgodkendelsen. Nogle synes godt om planerne om endnu et biogasanlæg, og nogle borgere er mere kritiske over for planerne, og det er helt naturligt, at der er forskellige holdninger til et stort projekt som dette. Samtlige høringssvar er naturligvis blevet læst og taget med i betragtning af det videre forløb,” siger borgmester Niels Hörup.

Blandt kritikerne af et nyt biogasanlæg har der bl.a. været fokus på lugtgener, og der er i miljøgodkendelsen gjort alt for at minimere muligheden for lugtgener.

”Solrød Kommune har stillet de skrappeste mulige krav fra Miljøstyrelsen vedrørende minimering af lugt til Solrød Biogas. Det samme gør sig gældende for et evt. nyt anlæg, og det er kommunens indtryk, at der kun meget sjældent vil risikere at være lugtgener,” siger borgmesteren.

For at sikre så få lugtgener som muligt bliver der i miljøgodkendelsen stillet krav om fx et præcist dimensioneret ventilationssystem og et dertilhørende biofilter, som skal rense ventilationsluften fra de haller, hvor biomassen modtages, og luften fra anlæggets tanke. Samtidig skal anlæggets tanke være tætte for at mindske behov for ventilation og forhindre lugtudslip, og anlægget dimensioneres til og drives efter, at der under alle driftssituationer vil være undertryk i såvel haller som tanke. Det sikrer, at ventilationsluft og lugtstoffer altid ledes gennem filteret til rensning.

Under behandlingen af sagen på byrådsmødet blev det oplyst, at byrådet på dagen for byrådsmødet har modtaget en indsigelse fra en borger, som mener, at det ikke kan udelukkes, at området kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 – altså et område med særlige bevaringsværdige natur. Det er dog Solrød Kommunes vurdering, at arealet ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 beskyttede naturtyper. Denne vurdering beror på talrige undersøgelser af beskyttede naturarealer i Jersie Mose udført af både statslige og kommunale myndigheder.

Du kan finde mere information om lokalplanen og miljøgodkendelsen på www.solrod.dk under ’Aktuelle projekter’ og ’ikke-kommunale projekter’, hvor du også kan finde et spørgsmål/svar-ark og link til byrådets behandling af sagen.


Kilde: Solrød KommuneFlere artikler

Nyt samarbejde skal øge trygheden i Solrød Kommune

01-03-2021
Solrød Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Bo Trygt har indgået et partnerskab, der skal være med til at reducere antallet af indbrud, styrke nabofællesskabet og øge trygheden.

Gør noget godt for nærmiljøet og tjen samtidig penge til din forening!

01-03-2021
Igen i år er Solrød Kommune med i kampagnen Ren Natur.

Coronaoverblik: Åbent og lukket i Solrød Kommune

25-02-2021
Her får du et overblik over, hvilke kommunale institutioner og afdelinger, der er lukket for personlig henvendelse pga. corona-restriktioner.

Solrød Rådhus er lukket

25-02-2021
Solrød Rådhus er lukket for personlige henvendelser til og med 5. april 2021 som følge af regeringens nye COVID-19-restriktioner.

Har du spørgsmål vedr. COVID-19 vaccination?

25-02-2021
Du kan finde hjælp til svar på dine spørgsmål på Region Sjællands hjemmeside eller ringe til corona-callcenter på 70204222.

SSP fortsætter det forebyggende arbejde virtuelt

25-02-2021
Selvom eleverne er sendt hjem til virtuel undervisning, fortsætter UngSolrøds SSP det vigtige arbejde med forebyggelse i virtuelle rammer.

Ny og erfaren chef til Børn og Unge Rådgivningen

25-02-2021
Cand. jur. Helle Østergaard Stisen er ny chef for Børn og Unge Rådgivningen i Solrød Kommune.

Solrød Kommune havde den laveste ledighed i regionen ved årsskiftet

22-02-2021
Erhvervslivet i Solrød Kommune har fremgang i etablering af nye virksomheder, samtidig med at ledigheden er den laveste i hele Region Sjælland. Det viser en ny rapport udarbejdet af Erhvervshus Sjælland.

Sådan besøger du en beboer på Christians Have

18-02-2021
De midlertidige besøgsrestriktioner på Plejecenter Christians Have er ophævet. På rehabiliteringsafsnittet er det fortsat kun den nærmeste pårørende, der kan besøge.

Delvist urenset spildevand i Køge Bugt

18-02-2021
KLAR Forsyning har pga. driftsforstyrrelse på Solrød Renseanlæg været nødt til at lukke delvist urenset spildevand ud i Køge Bugt.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online