SOCIALDEMOKRATIET SIGER NEJ TIL NYT STORT BIOGASANLÆG I SOLRØD KOMMUNE

18. januar 2021

I Socialdemokratiet er vi positive over for kloge og fornuftige klimatiltag, der kan være med til at sikre bedre vilkår for klimaet i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at klimaudfordringen er her, og at der er er behov for handling.

Vi har pligt til at understøtte den grønne omstilling lokalt, og det tager vi gerne ansvar for. Men vi gør det ikke med hovedet under armen. Derfor vil vi heller ikke være med til at omdanne Solrød Kommune til affaldsdepot for al madaffald fra hele Sjælland.

Derfor stemmer vi imod endnu et stort biogasanlæg i Solrød Kommune. Nok er nok – vi har ikke behov for to biogasanlæg klods op af hinanden i Solrød Kommune.

Samlet set bliver de to biogasanlæg til Sjællands største bioaffaldsdepot med håndtering af 480.000 tons affald om året, hvoraf de 130.000 tons er madaffald fra de andre sjællandske kommuner. At placere Sjællands største bioaffaldsdepot i en af Sjællands mindste kommuner er mildest talt en dårlig ide. I Solrød Byråd burde vi i stedet have fokus på at få løst de nuværende problemer på det eksisterende anlæg, hvor vi fra borgere hører, at lugtgenerne er blevet værre, der er mange generende fakkeltændinger, der mangler afskærmende beplantning osv.Når man ser isoleret på biogasproduktion, er det en samfundsmæssig dyr og kortsigtet løsning i den grønne omstilling. I nær fremtid kommer grøn strøm til at spille den afgørende rolle i vores energiforsyning, og Folketinget har også fornyligt lavet en bred aftale, efter anbefaling fra Klimarådet, hvor udfasning af gasfyr i de danske hjem, er en del af løsningen til at nå i mål med den grønne omstilling. Derfor er det visionsløst at fortsætte med at øge biogasproduktionen i Solrød Kommune.

Et eksempel på en anden og smartere løsning kan man finde i Vordingborg Kommune, hvor de netop har besluttet at lave en solcellepark, der skal forsyne 25.000 boliger med grøn strøm. En mark med solceller giver ingen lastbiler, ingen lugt og intet støj. Det er smart.
 
I Solrød Kommunes netop vedtagne klimaplan konkluderes det da også, at det største CO2-reduktionspotentiale i Solrød Kommune er udfasning af olie- og gasfyr og erstatte den individuelle energiforsyning med fjernvarme eller grøn strøm. På seneste byrådsmøde i december måtte Venstre da også erkende, at endnu et biogasanlæg ikke er en forudsætningen for, at Solrød Kommune kan nå de lokale målsætninger i klimaplanen. Tak til Venstre i Solrød for den erkendelse. Men hvorfor så holde fast i planerne om at bygge et nyt biogasanlæg ved siden af det eksisterende?
 
Det er til at forstå, at de øvrige sjællandske kommuner synes. det er en god ide, at Solrød skal håndtere deres madaffald. Men det er altså Solrød Kommune, der skal leve med 14.250 flere lastbiler om året, i et område hvor byrådet for kort tid siden besluttede at give grønt lys til etablering af et logistikcenter. Med tanke på den store bekymring for gener, øget lastbilskørsel, støj og møg, som blev italesat af mange borgere i Solrød Kommune i forbindelse med dette projekt, så mener vi ikke, at denne bekymring skal kvitteres med yderligere belastning af området. Det kan vi ikke være bekendt.
 
Havde vi i byrådet i stedet fundet en fælles løsning med en mindre udbygning der omhandlede kildesorteret organisk dagrenovation i lille målestok med fokus på Solrøds eget madaffald, ville projektet så småt begynde at give mening, og så havde Socialdemokratiet sandsynligvis haft en anden holdning til projektet.

 

Derfor kigger vi ind i et projekt med betydeligt flere minusser end plusser, og vores konklusion er, at der ikke er nogen nytteværdi for Solrød Kommune - tværtimod. Nytteværdien for Danmark er samtidig minimal. Det kan derfor ikke forsvares at belaste Solrød Kommune og Solrød Kommunes borgere med flere lastbiler, mere støj og flere lugtgener. Jeg håber, at resten af Solrød Byråd kommer til samme konklusion.
 
Hvis store biogasanlæg var svaret på alle spørgsmål i klimaudfordringen, kan man jo undre sig over, at der ikke er flere kommuner, der går rundt med lignende byggeplaner. Det kan man jo tænke lidt over.
 
Jonas Ring Madsen
Borgmesterkandidat
Socialdemokratiet


Flere artikler

Konservative støtter ikke et nyt rådhus til over 200 millioner

01-03-2021
Det er totalt og aldeles forkert, når det påstås, at Det Konservative Folkeparti har besluttet at støtte opførslen af et stort nyt rådhus til over 200 millioner kroner. Det passer simpelthen ikke, og det bliver ikke sandt af at blive gentaget.

Genåbning - Solrød Center

01-03-2021
Fra 1. marts er det muligt for detailhandlen, som ligger på strøg under åben himmel, at åbne op igen.

Skal vi finde os i magtkulturen i kommunen?

01-03-2021
Det er ikke Færch! Der er noget rivende galt i kommunen, når man som borger bliver tvunget til at rive sit skur ned, fordi det står to cm for tæt på skellet.

BORGERNES HUS - HVAD ER OP OG NED?

01-03-2021
IDEEN – DER SKAL UNDERSØGES - HANDLER OM AT SKABE BEDRE FACILITETER FOR FORENINGS- OG KULTURLIVET, UDVIKLING AF BYMIDTEN I STRANDOMRÅDET, MERE PLADS TIL DET STIGENDE ANTAL ÆLDRE I AKTIVITETS- OG FRIVILLIGCENTRET, SAMLE OG FORBEDRE RÅDHUSFACILITETER OG SKABE BOLIGER TIL MENNESKER I ALLE ALDRE PÅ DEN NUVÆRENDE RÅDHUSGRUND.

NÆRVÆR OG TRIVSEL I HJEMMEPLEJEN

01-03-2021
Kommunen har i samarbejde med konsulentfirmaet Conopor, arbejdet målrettet gennem hele 2020 med projekt nærvær og trivsel i Den kommunale Hjemmepleje, finansieret af såvel puljemidler fra STAR som kommunalt afsatte puljemidler.

TILSKUD TIL NYT KLUBHUS TIL SOLRØD FC

01-03-2021
ET ENIGT BYRÅD HAR MED BEVILLING AF ET BETINGET ANLÆGSTILSKUD PÅ 850.000 KR. GJORT SIT TIL, AT SOLRØD FODBOLD CLUB KAN REALISERE DERES ØNSKE OM EGET PERMANENT KLUBHUS.

Click & collect: Udlevering af reserveringer

01-03-2021
5 gange ugentlig kan du hente opfyldte reserveringer i lukkeperioden.

Ny eventyrlig slægtsroman fra Charlotte Weitze

01-03-2021
Rosarium er en vildtvoksende slægtsroman om en ung pige, som slår rod i skoven, et kloster fuld af nonner, der lever af lysnæring, og en botaniker på jagt efter en rose med usædvanlige egenskaber. Charlotte Weitze er tilbage med en smuk slægtsfortælling, der trækker inspiration fra folkefortællinger, det eventyrlige og naturen.

Nu er de digitale magasiner på eReolen Global

01-03-2021
Fremover vil du skulle bruge hjemmesiden www.ereolenglobal.dk eller appen Libby, hvis du vil læse digitale magasiner som tidligere fandtes på RB Digital.

Brunch og foredrag med Per Pallesen

01-03-2021
er landskendt som den opblæste tjener Boldt fra Matador eller som Mathiesen med blotterkittel og hinkestensbriller og udødelige ydtryk som "osse li´ på en studs" og "what do you have in your tæjsk today".


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online