Borgmester Niels Hörups nytårshilsen: 2020 et år som ingen andre

31. december 2020

Her kan du læse borgmester Niels Hörups nytårshilsen 2020.

Kære borgere

Jeg har netop vasket mine hænder og sat mig ved det af-sprittede tastatur på mit kontor i det mennesketomme rådhus for at skrive min nytårshilsen. Udenfor kan jeg se julelysene i Solrød Center, og det slår mig, at der for altid vil være et ”før” og et ”efter” Corona-pandemien. Særligt to datoer har brændt sig fast i min hukommelse – den 27. februar, hvor det første tilfælde af COVID-19 blev registreret i Danmark, og den 11. marts, da vi lukkede Danmark ned. Men inden der går COVID-19 i hele min nytårshilsen, vil jeg gerne minde om, at året heldigvis også har budt på meget andet end kampen mod virus.


I starten af 2020 var meldingen: Her går det godt
Vi er en kommune i vækst, og vi har fortsat – trods coronavirus – en lav ledighed, der ligger et godt stykke under landsgennemsnittet. Der bygges og ombygges på livet løs, og nye borgere flytter til. Der bor nu 23.411 solrødder i vores kommune, og rejsen mod de 25.000 synes at være en realitet – særligt set i lyset af byggeriet af det nye, bæredygtige boligbyggeri, Green Hills, på den gamle Cordoza-grund.

Netop Green Hills er et af de store udviklingsprojekter, som jeg har været mest stolt af at kunne præsentere for jer. Projektet er et eksempel på fremtidens bæredygtige boligbyggeri, og det bliver et vartegn, som vi med rette kommer til at være stolte over at have liggende i vores kommune. Det bliver et unikt boligbyggeri til solrødder i alle aldre, og et byggeri, som inviterer til fællesskaber på tværs af generationer og med meget høje krav til bæredygtighed.

Et andet stort udviklingsprojekt, jeg også er stolt af, er Strandens Hus. Vi er snart klar til at sende den kommunale del af projektet i udbud, og mere end nogensinde før kan vi nu skimte en realisering af byrådets ønske om et fleksibelt, indbydende og imødekommende tilholdssted for vandsportsudøvere, vandhunde, vores dagtilbud og alle andre, der holder af vores dejlige strands mange unikke muligheder.

Det er næppe heller gået manges næser forbi, at vi også er godt i gang med forskønnelsen og udviklingen af Solrød Center, og i år har vi også taget hul på processen omkring Borgernes Hus på

Stationspladsen. Projektet skal være med til at udvikle bymidten i strandområdet og skabe nye og attraktive rammer for foreninger og det frivillige arbejde og samtidig gøre det muligt at bygge flere boliger nær Solrød Center og Solrød Strand Station. Byrådet har derfor sat gang i en forundersøgelse af Borgernes Hus, og en business case skal vise, om det langsigtet, samfundsøkonomisk er en god forretning også at inddrage et nyt rådhus i projektet. Naturligvis skal der også være en bred inddragelse af borgerne, inden byrådet tager stilling til projektet i 2022. Det bliver spændende, hvad undersøgelsen og inddragelsen viser.

Den grønne omstilling er vor tids største opgave
Som en vigtig del af udviklingen af vores kommune har byrådet naturligvis også fokus på klimaet. Den grønne omstilling er vor tids største opgave både på globalt og lokalt plan, og regeringen har et mål om, at vi i Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. I byrådet har vi netop godkendt Klimaplan 2020-2030, som har samme ambitiøse mål. Hvis det mål skal lykkes, skal vi hver især bidrage – både på privat og kommunalt plan. Vi kan ikke redde verden her fra vores lille kommune, men vi kan løfte vores del af ansvaret og håbe på, at andre gør det samme.

Allerede nu er vi i Solrød Kommune godt hjulpet på vej med vores ambitiøse mål af Solrød Biogas, som vi forventer i 2020 vil reducere udledningen af CO2 med hele 63.000 tons om året samlet set i og uden for Solrød Kommune. Hvis den samme reduktion skulle opnås gennem skovrejsning, skulle der plantes skov på 2,5 gange Solrød Kommunes areal. Klimarådet har også peget på, at netop biogas er en vigtig del af den grønne omstilling, og det kan da også meget vel tænkes, at biogas kan hjælpe os endnu mere på vej med vores klimamål. Som det er nu, har vi et uudnyttet område, der kan anvendes til biogasproduktion, men om det kommer til at ske, er endnu uafklaret – ét er dog helt sikkert: hvis ingen gør noget, sker der ingenting.

Coronavirus forhindrede en jubilæumsfejring og har sat rammerne for vores liv i 2020
Den 1. april 2020 kunne ”storkommunen” Solrød fejre sit 50 års jubilæum. Det var en begivenhed, som mange havde glædet sig til, og der var lagt op til en festuge med mange hyggelige og spændende aktiviteter, som coronavirus desværre satte en stopper for. En ting blev dog gennemført som planlagt: udgivelsen af et digitalt jubilæumsskrift fyldt med interessante historier, heriblandt den sjove fortælling om, hvordan det var en lodtrækning i en klipsedåse, der afgjorde valget af Solrød Kommunes første borgmester, Arne Haugaard-Hansen. Hele jubilæumsskriftet kan læses her: www.solrod.dk/jubilæum 

Når jeg kigger tilbage på 2020 her, hvor året lakker mod enden, står det klart, at coronavirus har forhindret rigtig mange begivenheder og i det hele taget har sat rammerne for, hvordan vi har kunnet leve vores liv i 2020. Det har været nogle snævre rammer, og pandemien har haft store konsekvenser for os alle, det er der ingen tvivl om. Allermest tænker jeg dog på vores ældste borgere – dem, som risikerer at miste livet til virus, dem, som er afhængige af alle os andre, dem, som har måttet lide store afsavn måske endda uden helt at kunne forstå hvorfor. De har den største del af min sympati.

Samtidig kan jeg ikke nævne coronavirus uden også at sende en stor tak til de mange medarbejdere i Solrød Kommune, som gennem året har ydet en helt ekstraordinær og imponerende indsats til glæde for alle os borgere.

Det, vi må sætte vores håb til nu, er, at vaccinen, som vi efter planen kan begynde at give til vores ældre borgere på Christians Have i slutningen af december i år, vil være den udløsende faktor, der kan løsne de snævre rammer og lade vores drømme vinde indpas igen. Det vil være grundlaget for at kunne videreudvikle Solrød Kommune i retning af byrådets vision: Det bedste sted at leve og bo.

På byrådets vegne vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår.

Niels Hörup
Borgmester


Flere artikler

Byrådsmødet den 25. januar afholdes digitalt

14-01-2021
Den 25. januar 2021 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

Se film om ny klimaplan 2020-2030

14-01-2021
Et enigt byråd i Solrød Kommune har i december 2020 godkendt Klimaplan 2020-2030.

Har du spørgsmål vedr. COVID-19 vaccination?

11-01-2021
Du kan finde hjælp til svar på dine spørgsmål på Region Sjællands hjemmeside, da det er regionen, som koordinere vaccinationsindsatsen.

Bliv hjemme og kontakt os inden aftale, hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19

07-01-2021
Hvis du har en aftale hos os, og du er syg eller har symptomer på COVID-19, så bliv hjemme og kontakt os telefonisk.

+65-årige Solrødborgere er blandt de næste danskere, der bliver tilbudt vaccine mod COVID-19

07-01-2021
Ca. 200 Solrødborgere har fået tilsendt et brev fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, hvori der står, at de nu kan booke tid til at modtage vaccinen mod COVID-19.

Solrød Rådhus er lukket

04-01-2021
Der er lukket for personlige henvendelser til og med 17. januar 2021.

Forlængelse af skolenedlukning

31-12-2020
Nedlukning af skolerne i Solrød Kommune er nu blevet forlænget til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at alle børn møder i skole igen mandag den 18. januar 2021. Forlængelsen sker på baggrund af regeringens seneste udmelding den 29. december 2020, hvor en række landsdækkende coronarestriktioner er blevet forlænget. Nedlukningen af skoler forlænges for at mindske risikoen for eventuelle smittekæder, som kan være dannet i juleferien.

Million-projekt skal hjælpe sårbare børn og unge tilbage i skole

28-12-2020
Solrød Kommune har fået fondsmidler, der skal hjælpe med at udvikle en solrødsk model, der kan få børn og unge med psykisk mistrivsel og bekymrende skolefravær eller skolevægring, tilbage på rette vej og i skole igen.

Nu sætter byrådet skub i planerne om en ny idrætshal

28-12-2020
Solrød Byråd sætter nu penge af til den første fase i etableringen af en ny idrætshal, der skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed. Som en del af processen bliver foreninger og brugere endnu engang spurgt ind til deres ønsker til Solrød Idrætscenter.

Nu er de første Solrød-borgere vaccineret

28-12-2020
Fra morgenstunden søndag den 27. december er vaccinationen mod COVID-19 af beboere på Plejecenter Christians Have begyndt. Det er i sandhed et historiske øjeblik og en glædens dag, lyder det fra borgmester Niels Hörup.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online