Ny plan skal sikre Solrød Kommunes sjældne og særlige natur og hjælpe biodiversiteten på vej

26. november 2020

Byrådet har nu godkendt Naturkvalitetsplan 2020-2024, som sætter rammerne for de kommende års arbejde med naturen i Solrød Kommune, hvor der både skal passes godt på de sjældne og truede dyre- og plantearter og samtidig skal søsættes nye initiativer for at hjælpe biodiversiteten på vej.

Markfirben, spidssnuede frøer og vandflagermus – Solrød Kommunes smukke naturområder gemmer på flere sjældne og truede dyre- og plantearter. Det er bl.a. dem, som Solrød Kommune sikrer, at der passes godt på med Naturkvalitetsplan 2020-2024, som byrådet godkendte på byrådsmødet den 23. november 2020.

”I Solrød Kommune bor og lever vi tæt på naturen, som har stor betydning for vores livskvalitet og sundhed, og i byrådet er vi stolte af, at Solrød Kommune på trods af vores lille størrelse har store naturværdier – ikke kun for os lokalt, men også regionalt og på landsplan. Men det er ikke alle vores naturområder, som trives – nogle steder er naturen blevet erobret af invasive arter som fx hybenroser i strandområdet, og vi har også en motorvej og en jernbane, der har erobret en del af naturens plads. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler vores naturpleje og skaber nye muligheder for den natur, som vi alle er så glade for. Det har byrådet nu vedtaget en konkret plan for, hvordan vi gør,” siger borgmester Niels Hörup.


Cirka 50 procent af Solrød Kommune er dækket af landbrugsarealer og omkring 25 procent er byområder eller infrastruktur, som begge dele oftest har en lav naturværdi.  Alligevel er Solrød Kommune hjemsted for mange forskellige, sjældne dyre- og plantearter, som holder til i kommunens heder, overdrev, enge, moser og søer, og det er i særlig grad de områder og arter, som Solrød Kommune med den nye naturkvalitetsplan vil arbejde på at tage sig godt af. Kommunens hovedfokus både i den gamle og i den nye plan er således at beskytte de sårbare naturområder og de sjældne og truede arter. Det gælder særligt Natura 2000-områderne og arealer, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven som fx heder, overdrev og enge. Her findes den mest unikke natur og de bedste levevilkår for sjældne og truede arter.

Naturen skal udvikles i samarbejde med borgere og erhvervsliv
Som et nyt element i naturkvalitetsplanen sætter Solrød Kommune også fokus på at inddrage borgere og erhvervsliv i at skabe mere og bedre natur på private og offentlige arealer. Solrød Kommune har derfor udviklet en række ”værktøjskasser”, der giver gode råd til, hvad man som borger kan gøre for fx at få mere biodiversitet i sin have eller på fællesarealer. 

”Vi har i Solrød Kommune en stolt tradition for bæredygtig udvikling i tætte samarbejder med vores mange aktive borgere og vores lokale erhvervsliv, som er gode til at tage ansvar. Det samarbejde er der også brug for, når det gælder vores alle sammens natur, hvor vi med fælles indsatser skal hjælpes ad med at fremme biodiversiteten og vores unikke naturområder og sjældne, vilde arter,” siger Niels Hörup.

Grønt Råd har haft naturkvalitetsplanen i høring og bemærker, at den er både god og gennemarbejdet.  Planen har fem hovedfokusområder, som er:

  • At værne om kommunens mest sårbare og unikke natur og fx prioritere kommunale indsatser der, hvor der er mest naturrige og oprindelige landskaber for at sikre biodiversiteten på bedst mulig vis.
  • At følge udviklingen i biodiversiteten.
  • At give plads til øget biodiversitet på kommunale arealer fx ved at målrette driften af eksisterende naturområder med fokus på en større mangfoldighed af liv og ved at indtænke biodiversitet, mere vild og mindre styret natur, når nye områder udlægges til fx rekreative interesser og klimatilpasning.
  • At samarbejde med mange aktører om Solrød Kommunes natur og fx invitere borgere, erhvervsliv, institutioner og organisationer til fælles indsatser for en rigere natur i Solrød kommune.
  • At inkludere biodiversitet i kommunens planer, strategier og politikker.

Hele Naturkvalitetsplan 2020-2024 kan ses på www.solrod.dk under ’Planer og politikker’.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Byrådsmødet den 25. januar afholdes digitalt

14-01-2021
Den 25. januar 2021 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

Se film om ny klimaplan 2020-2030

14-01-2021
Et enigt byråd i Solrød Kommune har i december 2020 godkendt Klimaplan 2020-2030.

Har du spørgsmål vedr. COVID-19 vaccination?

11-01-2021
Du kan finde hjælp til svar på dine spørgsmål på Region Sjællands hjemmeside, da det er regionen, som koordinere vaccinationsindsatsen.

Bliv hjemme og kontakt os inden aftale, hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19

07-01-2021
Hvis du har en aftale hos os, og du er syg eller har symptomer på COVID-19, så bliv hjemme og kontakt os telefonisk.

+65-årige Solrødborgere er blandt de næste danskere, der bliver tilbudt vaccine mod COVID-19

07-01-2021
Ca. 200 Solrødborgere har fået tilsendt et brev fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, hvori der står, at de nu kan booke tid til at modtage vaccinen mod COVID-19.

Solrød Rådhus er lukket

04-01-2021
Der er lukket for personlige henvendelser til og med 17. januar 2021.

Forlængelse af skolenedlukning

31-12-2020
Nedlukning af skolerne i Solrød Kommune er nu blevet forlænget til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at alle børn møder i skole igen mandag den 18. januar 2021. Forlængelsen sker på baggrund af regeringens seneste udmelding den 29. december 2020, hvor en række landsdækkende coronarestriktioner er blevet forlænget. Nedlukningen af skoler forlænges for at mindske risikoen for eventuelle smittekæder, som kan være dannet i juleferien.

Borgmester Niels Hörups nytårshilsen: 2020 et år som ingen andre

31-12-2020
Her kan du læse borgmester Niels Hörups nytårshilsen 2020.

Million-projekt skal hjælpe sårbare børn og unge tilbage i skole

28-12-2020
Solrød Kommune har fået fondsmidler, der skal hjælpe med at udvikle en solrødsk model, der kan få børn og unge med psykisk mistrivsel og bekymrende skolefravær eller skolevægring, tilbage på rette vej og i skole igen.

Nu sætter byrådet skub i planerne om en ny idrætshal

28-12-2020
Solrød Byråd sætter nu penge af til den første fase i etableringen af en ny idrætshal, der skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed. Som en del af processen bliver foreninger og brugere endnu engang spurgt ind til deres ønsker til Solrød Idrætscenter.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online