Pladsen ved Solrød Rådhus bliver forvandlet til indbydende grønt mødested

26. november 2020

En hyggelig og indbydende, grøn oase med plads til både bier, blomster og borgere, hvor man har lyst til at opholde sig. Det er fremtidsplanerne for pladsen med springvandet foran Solrød Rådhus.

Den slidte og lidt triste plads med det store springvand foran Solrød Rådhus står formentlig foran en forvandling, der skal omdanne området til en rekreativ, grøn oase med fokus på biodiversitet, hvor borgerne kan mødes til alt lige fra en spontan hyggesnak og madpakkespisning til genoptræning. Pladsen skal være et livligt sted, der indbyder til både korte og lange ophold.

Et flertal i byrådet har nemlig på byrådsmødet den 23. november 2020 godkendt planskitsen som oplæg til det videre arbejde med forvandlingen af pladsen, som har fået arbejdstitlen ’Solrød Plads’. Den endelige beslutning omkring projektet bliver taget i 2021 i forbindelse med, at byrådet bliver bedt om at sætte penge af til projektet, og Solrød Kommune vil nu undersøge, hvad det koster at etablere den moderne og frodige nye plads.


Forvandlingen af pladsen har været drøftet med en lang række af interessenter, som bl.a. tæller Solrød Centerforening, Ældrerådet, Ældresagen og Solrød Gymnasium, og også Solrød Kommunes afdelinger Genoptræningscenteret og Kultur og Fritid har været inddraget i processen.

Samtidig har nogle af de ældre elever fra Uglegårdskolen arbejdet med et stort skoleprojekt om forvandlingen af pladsen, som eleverne har præsenteret for borgmester Niels Hörup og dele af administrationen i Solrød Kommune.

”Det var en fornøjelse af få præsenteret de fantastisk flotte modeller af området, som de dygtige elever har lavet, og sammen med de mange input fra de andre interessenter har elevernes arbejde inspireret til den planskitse, som byrådet nu har vedtaget,” siger Niels Hörup.

Når ’Solrød Plads’ får sit nye udseende, går pladsen fra at være et område, som primært bruges som transportzone for gående og cyklende, til at være et sted, hvor man har lyst til at opholde sig med plads til bevægelse og oplevelser. Pladsen skal ifølge planskitsen have flere forskellige typer af beplantning med bl.a. fokus på biodiversitet og indeholde tre hævede elementer med både trapper, loungemøbler og terrassedæk, hvor man fx kan sidde ned eller ligge og slappe af eller være aktiv med fx trappetræning.

Forskønnelsen af pladsen er en del af Helhedsplanen for Solrød Center, og designet kommer derfor til at harmonere med den igangværende renovering af centeret, som også netop er blevet evalueret med et flot resultat.

”Solrød Center er omdrejningspunkt for mange aktiviteter og er et vigtigt område i Solrød Strand. Helhedsplanen, som byrådet vedtog i 2015, giver vores lokale center et velfortjent løft, som vi allerede er godt i gang med bl.a. med renoveringen foran Solrød Bibliotek og Kulturhus og starten af Centergaden, som giver området et helt nyt udtryk. Forvandlingen af den gamle springvandsplads bliver prikken over i’et i den vestlige del af Solrød Center,” siger Niels Hörup. 

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Byrådsmødet den 25. januar afholdes digitalt

14-01-2021
Den 25. januar 2021 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

Se film om ny klimaplan 2020-2030

14-01-2021
Et enigt byråd i Solrød Kommune har i december 2020 godkendt Klimaplan 2020-2030.

Har du spørgsmål vedr. COVID-19 vaccination?

11-01-2021
Du kan finde hjælp til svar på dine spørgsmål på Region Sjællands hjemmeside, da det er regionen, som koordinere vaccinationsindsatsen.

Bliv hjemme og kontakt os inden aftale, hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19

07-01-2021
Hvis du har en aftale hos os, og du er syg eller har symptomer på COVID-19, så bliv hjemme og kontakt os telefonisk.

+65-årige Solrødborgere er blandt de næste danskere, der bliver tilbudt vaccine mod COVID-19

07-01-2021
Ca. 200 Solrødborgere har fået tilsendt et brev fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, hvori der står, at de nu kan booke tid til at modtage vaccinen mod COVID-19.

Solrød Rådhus er lukket

04-01-2021
Der er lukket for personlige henvendelser til og med 17. januar 2021.

Forlængelse af skolenedlukning

31-12-2020
Nedlukning af skolerne i Solrød Kommune er nu blevet forlænget til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at alle børn møder i skole igen mandag den 18. januar 2021. Forlængelsen sker på baggrund af regeringens seneste udmelding den 29. december 2020, hvor en række landsdækkende coronarestriktioner er blevet forlænget. Nedlukningen af skoler forlænges for at mindske risikoen for eventuelle smittekæder, som kan være dannet i juleferien.

Borgmester Niels Hörups nytårshilsen: 2020 et år som ingen andre

31-12-2020
Her kan du læse borgmester Niels Hörups nytårshilsen 2020.

Million-projekt skal hjælpe sårbare børn og unge tilbage i skole

28-12-2020
Solrød Kommune har fået fondsmidler, der skal hjælpe med at udvikle en solrødsk model, der kan få børn og unge med psykisk mistrivsel og bekymrende skolefravær eller skolevægring, tilbage på rette vej og i skole igen.

Nu sætter byrådet skub i planerne om en ny idrætshal

28-12-2020
Solrød Byråd sætter nu penge af til den første fase i etableringen af en ny idrætshal, der skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed. Som en del af processen bliver foreninger og brugere endnu engang spurgt ind til deres ønsker til Solrød Idrætscenter.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online