Som en del af nyt samarbejde: Nu får Solrød Kommune en vandtankvogn

26. november 2020

I juni 2020 vedtog Solrød Byråd en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab, hvor det bl.a. blev besluttet, at Solrød Kommune skulle have en vandtankvogn. Nu har byrådet på grund af lang leveringstid besluttet midlertidigt at leje en vandtankvogn for at sikre, at den er klar til 1. januar 2021.

I juni måned vedtog Solrød Byråd en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab, som vurderer forskellige behov for fx mandskab og udstyr. I den forbindelse blev det besluttet at placere en vandtankvogn i Solrød Kommune, som skulle indgå i den samlede vandforsyningsstrategi for de tre samarbejdskommuner Solrød, Køge og Stevns.

Beslutningen blev truffet i kølvandet på, at det fælleskommunale redningsberedskab Østsjællands Beredskab (ØSB) i 2019 blev opløst, og at Solrød Kommune herefter indgik i et nyt beredskabssamarbejde med Køge og Stevns kommuner, hvor forudsætningerne var anderledes end i det tidligere beredskabssamarbejde.


Efter anbefaling fra det lokale Brand og Redning Solrød har byrådet derfor på byrådsmødet den 23. november 2020 valgt at godkende en model, hvor Solrød Kommune i første omgang lejer en vandtankvogn af Falck og senere hen erstatter den med en anden tankvogn, der overtages af beredskabssamarbejdspartneren ETK Brand og Redning i Køge Kommune, som står over for udskiftninger i deres vognpark.

Vandtankvognen skal placeres på Station Solrød fra den 1. januar 2021, hvor mandskabet også øges med to personer.

”Som det ser ud nu, er den bedste løsning midlertidigt at leje en vandtankvogn, da der er meget lang leveringstid på vandtankvogne,” forklarer borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”I vores gamle samarbejde i ØSB var der en tankvogn tæt på, som vi kunne trække på, men nu er det nedlagt, og derfor er det nødvendigt med en tankvogn på Station Solrød. Det er altafgørende for byrådet, at vi har en risikobaseret dimensionering, som sikrer et godt og robust beredskab i Solrød Kommune, så vores borgere og erhvervsdrivende kan føle sig fuldstændig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude. Det har vi nu, og vi har i det hele taget et rigtig godt samarbejde i det nye beredskab.”

Fakta
Byrådene i Solrød, Køge og Stevns kommuner besluttede i sommeren 2019 i kølvandet på opløsningen af Østsjællands Beredskab at indgå et samarbejde om beredskabet. Samarbejdet er gældende fra 1. januar 2020, og som en del af den nye aftale varetager Køge Kommune den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre nabokommuner.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Byrådsmødet den 25. januar afholdes digitalt

14-01-2021
Den 25. januar 2021 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

Se film om ny klimaplan 2020-2030

14-01-2021
Et enigt byråd i Solrød Kommune har i december 2020 godkendt Klimaplan 2020-2030.

Har du spørgsmål vedr. COVID-19 vaccination?

11-01-2021
Du kan finde hjælp til svar på dine spørgsmål på Region Sjællands hjemmeside, da det er regionen, som koordinere vaccinationsindsatsen.

Bliv hjemme og kontakt os inden aftale, hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19

07-01-2021
Hvis du har en aftale hos os, og du er syg eller har symptomer på COVID-19, så bliv hjemme og kontakt os telefonisk.

+65-årige Solrødborgere er blandt de næste danskere, der bliver tilbudt vaccine mod COVID-19

07-01-2021
Ca. 200 Solrødborgere har fået tilsendt et brev fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, hvori der står, at de nu kan booke tid til at modtage vaccinen mod COVID-19.

Solrød Rådhus er lukket

04-01-2021
Der er lukket for personlige henvendelser til og med 17. januar 2021.

Forlængelse af skolenedlukning

31-12-2020
Nedlukning af skolerne i Solrød Kommune er nu blevet forlænget til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at alle børn møder i skole igen mandag den 18. januar 2021. Forlængelsen sker på baggrund af regeringens seneste udmelding den 29. december 2020, hvor en række landsdækkende coronarestriktioner er blevet forlænget. Nedlukningen af skoler forlænges for at mindske risikoen for eventuelle smittekæder, som kan være dannet i juleferien.

Borgmester Niels Hörups nytårshilsen: 2020 et år som ingen andre

31-12-2020
Her kan du læse borgmester Niels Hörups nytårshilsen 2020.

Million-projekt skal hjælpe sårbare børn og unge tilbage i skole

28-12-2020
Solrød Kommune har fået fondsmidler, der skal hjælpe med at udvikle en solrødsk model, der kan få børn og unge med psykisk mistrivsel og bekymrende skolefravær eller skolevægring, tilbage på rette vej og i skole igen.

Nu sætter byrådet skub i planerne om en ny idrætshal

28-12-2020
Solrød Byråd sætter nu penge af til den første fase i etableringen af en ny idrætshal, der skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed. Som en del af processen bliver foreninger og brugere endnu engang spurgt ind til deres ønsker til Solrød Idrætscenter.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online