Deltag i livestreamet borgermøde om biogasanlæg ved Åmarken

16. november 2020

30. november 2020 kl. 17-18.30 afholder Solrød Kommune et digitalt og livestreamet borgermøde


Den 30. november 2020 kl. 17-18.30 afholder Solrød Kommune et digitalt og livestreamet borgermøde om forslag til lokalplanen for et muligt nyt biogasanlæg ved Åmarken.
 
Vil du gerne høre mere om lokalplanforslaget om et muligt nyt biogasanlæg på Åmarken i Solrød Kommune og måske bidrage med dine egne synspunkter på lokalplanforslaget, så sæt kryds i kalenderen mandag den 30. november kl. 17-18.30. Her afholder Solrød Kommune et livestreamet digitalt borgermøde om det lokalplanforslag og den tilhørende miljørapport, som et flertal i byrådet vedtog og sendte i høring den 5. oktober 2020.

Oplægsholdere på mødet er borgmester Niels Hörup og relevante medarbejdere fra Solrød Kommune. Ordstyrer er kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen.

Efter en gennemgang af dagsordenen og en introduktion til lokalplanforslaget er det muligt at stille spørgsmål til lokalplanforslaget og den tilhørende miljørapport i en chatfunktion.

Mødet afholdes i stedet for de to tidligere planlagte fysiske borgermøder, der blev aflyst som følge af covid-19 situationen.

Sådan deltager du
En time før mødestart offentliggør Solrød Kommune et link til borgermødet på www.solrod.dk/politik/borgermoeder

Når du klikker på linket, vil du blive bedt om at registrere dig for at kunne deltage i mødet. Det tager ca. 5 minutter at registrere sig, så det er en god idé at gøre det, inden mødet starter kl. 17.

Hvad giver lokalplanforslaget mulighed for?
Kommuneplanen har siden 2012 gjort det muligt at etablere tekniske anlæg såsom biogasanlæg på et område ved Åmarken, og i 2015 var der indvielse af Solrød Biogas. Nu har et flertal i byrådet vedtaget et nyt lokalplanforslag, som giver mulighed for at udvide produktionen af biogas inden for den samme kommuneplanramme.

Du kan læse lokalplanforslaget og miljørapporten her eller finde begge dele på Solrød Kommunes hjemmeside under fanen ’Høringer og afgørelser’.

Har du bemærkninger til lokalplanforslaget og miljørapporten?
Har du ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget, kan du sende dine kommentarer pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 8. december 2020, hvor høringsfristen udløber.

Alle høringssvar bliver fremlagt offentligt sammen med planen ved næste politiske behandling.

Solrød Kommune


Flere artikler

Byrådet baner vejen for nyt biogasanlæg

25-01-2021
Et flertal i Solrød Byråd har vedtaget en ny lokalplan og en miljøgodkendelse for et nyt biogasanlæg ved Åmarken

ForældreIntra erstattes af Aula

25-01-2021
Fra 25. januar tager Solrød Kommunes dagtilbud Aula i brug istedet for det hidtidige ForældreIntra.

Nye boliger kan være på vej til Havdrup

25-01-2021
På baggrund af et ønske fra ejeren af et område tæt ved Havdrup Skole sættes der nu skub i planerne om nye parcelhuse i området. Lokalplanen for området sendes i høring sammen med et kommuneplantillæg.

Solrød Rådhus er lukket

21-01-2021
Der er lukket for personlige henvendelser til og med 7. februar 2021.

Fransk tv-station besøger Solrød for at lære om COVID-19 vaccinationer

18-01-2021
Danmark er det land i Europa, som er længst fremme med udrulningen af vaccinationsprogrammet, og det fik mandag den franske tv-station TF1 til at besøge Plejecenter Christians Have i Solrød Kommune for at se, hvordan vaccinationen af beboerne finder sted.

Byrådsmødet den 25. januar afholdes digitalt

14-01-2021
Den 25. januar 2021 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

Se film om ny klimaplan 2020-2030

14-01-2021
Et enigt byråd i Solrød Kommune har i december 2020 godkendt Klimaplan 2020-2030.

Har du spørgsmål vedr. COVID-19 vaccination?

11-01-2021
Du kan finde hjælp til svar på dine spørgsmål på Region Sjællands hjemmeside, da det er regionen, som koordinere vaccinationsindsatsen.

Bliv hjemme og kontakt os inden aftale, hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19

07-01-2021
Hvis du har en aftale hos os, og du er syg eller har symptomer på COVID-19, så bliv hjemme og kontakt os telefonisk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online