Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42

5. november 2020

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny.

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i de satser, som ministeriet udsender til kommunerne til brug for beregning af den maksimale sats for tabt arbejdsfortjeneste (ydelsesloftet). Den maksimale sats har været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Det kan betyde, at du i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som du har krav på efter serviceloven.

Solrød Kommune genoptager af egen drift de sager, hvor der er eller har været en aktiv bevilling på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i 2020.

Derudover har kommunen desværre ikke mulighed for at finde frem til alle de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os, såfremt man ønsker at få genoptaget af sin sag.


Forældelse – hvad betyder det for min sag?

Selvom der har været fejl i satserne siden 1. juli 2012, er det dog forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder. Krav på efterbetaling af tabt arbejdsfortjeneste vil som udgangspunkt være forældet, hvis kravet vedrører en periode, som ligger mere end tre år før lovens ikrafttræden den 1. januar 2020. Det betyder, at krav på efterbetaling fra før den 1. januar 2017, som udgangspunkt er forældet. Det gælder også, selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Kommunerne skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af dækning af tabt arbejdsfortjeneste, er forældet. 

Læs mere om forældelse under punkt 5.3 i ministeriets orienteringsskrivelse til kommunerne på Retsinformation.

Hvordan kan jeg få min sag genoptaget?

Hvis du mener, at din sag skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte specialrådgiver Line McMonagle på telefon 5618 2878 eller via digital post på borger.dk.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Udfordring med at signere opgaver i MitSygefravær

03-12-2020
Der er i øjeblikket en udfordring med at signere opgaver i selvbetjeningsløsningen MitSygefravær.

Digitalt borgermøde om biogas var et trækplaster

03-12-2020
Der var stor spørgelyst fra borgere i chatten, da Solrød Kommune afholdt kommunens første digitale borgermøde, som mange havde valgt at klikke ind på.

Dansk Industris erhvervs klimaundersøgelse: Erhvervsklimaet i Solrød Kommune er forbedret for 4 år i træk

03-12-2020
DI´s undersøgelse giver hvert år inspiration til at styrke vores indsatser over for det lokale erhvervsliv, men det, der virkelig tæller, er vores nære og konstruktive dialog med virksomhederne, lyder det fra borgmester Niels Hörup.

Velkommen til ny leder af UngSolrød

03-12-2020
Et enigt ansættelsesudvalg har valgt Rasmus Blichfeldt som den nye leder af UngSolrød. Rasmus var en del af et stærkt ansøgerfelt, hvor 33 ansøgere viste interesse for UngSolrød.

Her kan du se det digitale borgermøde

30-11-2020
Her kan du se et livestream fra borgermødet om biogasanlæg ved Åmarken mandag den 30. november 2020 kl. 17-18.30. Du kan tilmelde dig chat-funktionen på denne side, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Chatten åbner, når der er spørgetid kl. 17.30.

Tricktyve forsøger at narre ældre borgere

30-11-2020
I weekenden er flere ældre borgere blevet ringet op af tricktyve, som udgiver sig for at være fx Yousee eller et forsikringsselskab.

Spørgsmål og svar om lokalplanforslag til muligt nyt biogasanlæg

26-11-2020
I dette spørgsmål/svar-ark gennemgår vi de mest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalplanforslaget.

Her kan du se og høre byrådsmødet

26-11-2020
På grund af stigende corona-smittetal i Solrød Kommune blev byrådsmødet mandag den 23. november afholdt digitalt.

Tilfældigheder førte til etableringen af succesfuld Solrød-virksomhed

26-11-2020
Nordic2care, der sælger mobile luftrensere, bød borgmester Niels Hörup indenfor til en snak om virksomhedens tilblivelse og en rundtur i domicilet på Lerbækej i Solrød Strand.

Nu begynder anden del af sikringen af Solrød Kommunes kyststrækning

26-11-2020
Byrådet har godkendt næste del af den plan, der skal sikre borgerne langs med kysten mod oversvømmelser, og planen sendes nu i høring hos flere end 950 borgere.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online