Jo Henrik T. Larsen, vi oplever gener ved biogasanlægget

15. oktober 2020

Jeg havde fornøjelsen af at deltage som tilhører til et af de byrådsmøder, hvor den ønskede biogasudvidelse skulle til afstemning. Som bekendt er der et stort flertal i byrådet, der ønsker denne biogasudvidelse. Heriblandt SF og Henrik T. Larsen. Hvad færre måske ved er, at Henrik T. Larsens argument for at stemme for biogasudvidelsen var, at ”der mig bekendt ikke har været nogle gener forbundet ved det eksisterende biogasanlæg”. Til denne vildfarelse må jeg desværre skuffe både dig, Henrik T. Larsen, men også de øvrige personer i Solrød Kommune, der fejlagtigt har fået den opfattelse, at Solrød Biogas A/S kører problemfrit: Der har været rigeligt med problemer ved både opførslen af Solrød Biogas men også ved driften de sidste 5 år. For blot at nævne et par stykker, kan jeg nævne, at tankene er opført i et materiale, der giver genskin ind i folks huse. Dette problem er forsøgt løst ved, at lægge et fiskenet hen over tagene. Den høje nålebeplantning, der skulle have være plantet på volden for at skjule anlægget, må vi den dag i dag se langt efter. Faklen der brænder biogas af, skulle have været placeret bag anlægget mod syd, men endte af uransagelige årsager at stå til frit skue mod vest, hvorfra den oplyser nattehimlen så folk flere gange har troet, at der er ildebrand på Åmarken. Lastbilerne kører ikke alle den korrekte vej ad Roskildevej/Åmarken, tankvognene tømmes med åben port, kørsel foregår udenfor den tilladte tidsramme og sådan kunne jeg blive ved. Men mit vigtigste budskab til dig Henrik T. Larsen er dog, at det eksisterende biogasanlæg også lugter. Dette selvom vi som naboer var blevet lovet, at anlægget ikke ville lugte. Præcis som I nu fremturer med, at udvidelsen heller ikke vil lugte. Men biogasanlæg lugter altså. Det er mennesker der arbejder på dem og mennesker laver fejl. Sådan er det og det kunne man godt have regnet ud på forhånd. Gå nogle ture rundt om det eksisterende anlæg og du vil lægge mærke til, at anlægget ofte lugter. Forskellen for mig personligt er bare, at det nogle gange lugter mere end andre gange og at vinden kun bærer lugten hen til mig, når vinden er fra øst. For det meste er vinden dog fra vest og man kan jo overveje, hvad en fordobling af biogaskapaciteten vil medføre af lugtgener for kommunens nye prestigeprojekt Green Hills eller for beboerne i Strandgården og alle andre bosat i Jersie Strand ?

Faktisk har der været så mange problemer, at det ikke kun er os naboer der har klaget. Tilsynsmyndigheden har også givet Solrød Biogas flere påbud igennem tiden. Til eksempel gives der i 2017 en indskærpelse om at overholde de ifølge miljøgodkendelsens tilladte mængder biomasse på årligt 191.000 tons. Solrød Biogas havde derimod modtaget over 210.000 tons i 2016 uden at have tilladelse til det. Der er også givet flere indskærpelser for lugtudslip, bl.a. i marts 2020 hvor der gives påbud om, at overholde virksomhedens miljøgodkendelse.

Desuden overholdes miljøgodkendelsens vilkår 53 ikke. Heri står det, at virksomheden skal føre en driftsjournal. Når du beder om aktindsigt i denne driftsjournal, får du af administrationen at vide, at denne ikke foreligger. På samme måde står der i miljøgodkendelsens vilkår 19, at virksomheden skal underrette nærmeste omboende inden der udføres reparationer, der kan medføre lugtgener. Alligevel har jeg som nærmeste omboende de sidste 5 år ALDRIG modtaget nogen underretning INDEN. Kun hvis jeg har klaget over lugtgener, får jeg EFTERFØLGENDE besked om, at det er fordi der skulle skiftes filtre, eller det er fordi porten er gået i stykker, eller det er fordi tagvinduerne ikke kan lukkes, eller det er fordi, der igen er en tankvogn, der er bakket ind i taget og har lavet hul eller det er fordi………. Når man officielt taler om, at der kun har været 5 klager i 2019, viser en aktindsigt, at det er fordi en lang række klager ikke er blevet registreret i anlæggets logbog. Årsagen hertil kan man jo kun gisne om.

Og sådan kunne jeg blive ved. Men i stedet vil jeg opfordre alle, også dig Henrik T. Larsen, til at sætte sig grundigt ind i biogas-gate. Med bedre forståelse for problemernes omfang ville fremtidige beslutninger kunne træffes på et bedre grundlag.

Ina Lindemark
4623 Lille SkensvedFlere artikler

Nye tider

19-07-2021

# Me too

05-07-2021

Vi gør, hvad vi kan

21-06-2021
Sygeplejerskernes igangværende strejke vil betyde aflyste operationer...

EM i skyggen

14-06-2021
Hvilken forfærdelig start på vores EM-turnering

Modige beslutninger

07-06-2021
Solrød Kommune går i front og forsøger at ændre kulturen

Solrøds børn og forældre spørger stadig: #HvorErDerEnVoksenSolrød?

03-06-2021
Svar til Kim Sunesens udtalelser i artiklen "Minimumsnormering i lokale daginstitutioner" Lokalavisen d. 18/5 2021.

Sorteper

31-05-2021


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online