Klimavisioner i Solrød Kommune skaber flere spørgsmål end svar

15. oktober 2020

Når spørgsmålet om en eventuel udvidelse af det eksisterende biogasanlæg kommer på tale, kan man forstå, at vi skal udvise samfundssind. Borgmester Niels Hörup tager afsæt i, at baggrunden for udvidelsen af biogasanlægget er ønskerne hos Solrød Kommune og Solrød Biogas A/S om grøn omstilling – Solrød Kommune har nemlig ambitiøse klimamål lyder det. Solrød Biogas har det seneste år medvirket til at reducere CO²-udledningen med 40.100 tons ud af de 67.000 tons, som Niels Hörup henviser til.

Det er korrekt, at biogasproduktion kan være med til at reducere CO², men det afhænger altså af, hvad man kommer i biogasanlægget, hvor man henter det henne, og hvor man kører gødningen hen bagefter.
Man kan ikke tage en beregningsmodel og konkludere, at der er et fast forhold mellem input af biomasse i anlægget og reduktion i CO².

Man kan navnlig ikke konkludere dette for biogasanlægget i Solrød Kommune, fordi biomasseinputtet, som f.eks. pektinresterne, tidligere blev formuldet som gødning på landbrugsjord uden væsentlig CO² udledning, og fordi både input til og output efter biogasproduktionen køres rigtigt langt.
Bl.a. ejer Solrød Biogas A/S 9 store tanke, som står på Bregentved Gods ved Haslev, hvortil der køres til og fra.

Udvidelsen fra anlæg til storindustri sker, fordi Amager Ressourcecenter (ARC) vil køre affald fra hovedstaden til Ll. Skensved. De 5 ejerkommuner bag ARC mener, at de kan medtage CO² reduktionen hos dem selv. Hvis Solrød Kommune også medtager CO² reduktionen i deres regnskab, er det således den samme reduktion, der medtages 2 gange og er derfor mere en øvelse i talgymnastik end udtryk for et reelt klimatiltag.

Niels Hörup forsøger at drage den konklusion, at hvis man er modstander af en udvidelse af biogasanlægget er man samtidig modstander af grøn omstilling. Men det har Niels Hörup ikke ret i - man kan altså godt være modstander af udvidelsen af biogasanlægget uden at være modstander af grøn omstilling.
Biogasproduktion, hvor gassen erstatter fossile brændstoffer som naturgas er grøn omstilling pr. definition. Men om der reelt er tale om grøn omstilling afhænger jo i høj grad af, hvor meget fossilt brændstof som afbrændes for at få biogasproduktionen til at køre f.eks. i forbindelse med transporten af in- og output.

Af det tilgængelige materiale kan man læse, at der er beregnet, at den afgassede biomasse fra madaffaldet skal køres 15 km væk til økologiske jorde. Den afgassede biomasse svarer til gødning til ca. 7.000 ha landbrugsjord. Vel og mærke 7.000 ha ekstra landbrugsjord oveni i de ca. 6.000 ha landbrugsjord, som det nuværende anlæg producerer gødning til. En mængde, som det allerede i dag er svært for Solrød Biogas at få afsat, hvorfor det som tidligere nævnt bl.a. køres til Bregentved Gods i dag.

Til sammenligning kører Bigadan, som står bag biogasudvidelsen, i dag deres afgassede biomasse fra Kalundborg til Lolland. Det er altså ikke så nemt at komme af med og slet ikke i en radius af 15 km, som er den afstand der er lagt til grund for den CO² reduktion COWI har beregnet for ARC.

Så de estimerede ca. 55 ekstra daglige lastbiler, der vil køre til og fra biogasanlægget oveni de eksisterende transporter, er derfor en væsentlig kilde til udledning af CO², som skal modregnes i CO² reduktionen. Regnestykket er altså ikke så simpelt, som kommunen forsøger at gøre det til. Og for hvert svar der gives, kan der således rejses en lang række spørgsmål.

Så der kan stilles spørgsmål ved om Solrød Kommune får særlig stor glæde af den CO² beregning der foreligger, og hvorfor belemre Solrøds borgere med ulemper og gener på det grundlag.

Desuden findes der eksisterende biogasanlæg der kan/gerne vil håndterer den mængde affald der er tale om.
Vel at mærke uden at skulle bygge nye anlæg ( info dansk industri).

Venlig hilsen

Lis Brandtberg
4623 Ll. Skensved


Flere artikler

Konservativ glæde over ny konstituering: Solrød forbliver borgerlig

22-11-2021
Søndag indgik Det Konservative Folkeparti, Venstre, HavdrupListen og Liberal Alliance en ny konstitueringsaftale, der gør Emil Blücher (LA) til borgmester og Niels Hörup (V) til viceborgmester. Morten Scheelsbeck (K) bliver formand for et nyoprettet kultur-, idræt- og fritidsudvalg, og Mads Silberg (K) bliver næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget.

Skal vi ikke snart digitalisere folkeskolen?

15-11-2021
Jeg er 38 år, og jeg gik i skole i Taastrup i 90´erne. Dengang fungerede den typiske undervisning på den måde, at jeg og alle andre elever sad ved hvert vores lille bord og havde nøjagtigt de samme bøger i de samme fag, og vi arbejdede på samme tid med de samme ting.

Så er det nu!

15-11-2021
Du har nu chancen for at ændre på tingenes tilstand i Solrød Kommune.

VoresSolrød - Seniorpolitik

11-11-2021
Den biologiske alder bestemmer, hvornår vi kan gå på pension, men ikke, hvornår den enkelte får behov for hjælp. Når det sker, skal pleje og omsorg være tilgængelig og værdig - det skylder vi vore ældre medborgere.

1 + 1 = 2 biler = Mere støj

11-11-2021
Trafik og støj skal nedbringes i Solrød. Støj og trafik er ifølge WHO en “stille dræber". Støj angriber velvære og helbred med risiko for stress og hjertekar-sygdomme. 3000 borgere i Solrød er støjplaget. Og antallet vil stige viser målinger. VoresSolrød vil arbejde for ansvarlig forandring.

Ældrepleje i topform

08-11-2021
Omsorgen skal være drivende i vores ældrepleje. Antallet af ældre stiger i de kommende år og vi skal være forberedt på det større plejebehov i kommunen. Alle skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed. For Socialdemokratiet er ældrepleje en mærkesag. Ingen skal efterlades med en følelse af at være til besvær.

Solrød skal tage klimaansvar

25-10-2021
Stranden, kalkgraven, Natura 2000 områderne og de øvrige naturperler som findes i vores lille kommune skal bevares og udvikles.

Henrik Boye GENOPSTILLER

18-10-2021
Henrik Boye fra Liberal Alliance genopstiller
56-årige Henrik Boye har valgt at stille op igen efter


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online