Pulje - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m."

12. oktober 2020

Nu åbnes der igen for ansøgninger om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Formål

Puljen - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune” har til formål at skabe forskønnelse af de grønne områder og gøre Solrød smukkere.

Beskrivelse

Solrød kommune er i hastig udvikling, og dermed er der også behov for at kunne bevæge sig i grønne områder og natur. Vi ved, at det øger livskvaliteten for både unge og gamle at færdes i skønne grønne områder. Vi ønsker derfor at værne og udvikle de grønne områder, som findes i kommunen gennem forskønnelse af disse sammen med borgerne. Fonden, som er vedtaget af Byrådet den 19. marts 2018, har 402.880 kr. pr. år i puljen.

Tildelingskriterier

Puljen kan søges til et projekt, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt hvorledes den fremtidige drift m.v. af projektet sikres.

Puljen yder maksimalt tilskud op til 80% af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft. I forbindelse med frivillig arbejdskraft kan der maksimalt regnes med 100 kr. i timen. Det er en god ide at gøre sig overvejelser om egenfinansieringen, inden I søger.

Hvis projekter, der er ydet tilskud til, ikke er udført inden for kalenderåret efter tildelingen, kan tilskuddet bortfalde.

Eksempler på projekter, der er givet støtte til:

Svenstrupvang i Havdrup

En gruppe borgere ved Svenstrupvang søgte i 2018 om penge til forskønnelse af midterrabatten ved Svenstrupvang. Ideen var, at gøre området smukkere og samtidig godt for både insekter, fugle, egern og mennesker. For at opnå dette har borgerne plantet en varierende beplantning af træer, buske og blomster med forskellige blomstringstidspunkter. Et andet sted har de skrællet græstørvene af et stykker af rabatten og tilføjet råjord. Heri har de sået hjemmehørende arter, der kræver et næringsfattigt miljø.


Forskønnelse af areal ved Jersie Station

Jersie Strands Grundejerforenings Fond ønskede at forskønne arealerne ved Jersie Station. Fonden søgte et mindre beløb ved forskønnelsespuljen og har ved hjælp af disse midler anlagt legeområde, petanquebane og vilde blomster ved stationen.


Ansøgningskredsen

·       Privatpersoner

·       Folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug

·       Almennyttige foreninger

·       Andre foreninger

·       Kommunale institutioner/afdelinger

·       Selvorganiserede grupper

Der skal være en navngiven kontaktperson, som påtager sig ansvaret for at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. december 2020.

Puljens størrelse er på 402.880 kr.

Du finder ansøgningsskema her.

Ansøgningsskema sendes med post til Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller på mail til teknisk@solrod.dk.

Har du spørgsmål til puljen er du velkommen til at ringe på 56182000.

Beslutningskompetence

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Retningslinjer for regnskab m.v. findes beskrevet her.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Fejl på gadelys

29-10-2020
Der er sket en fejl på tænd sluk tiderne efter vi er gået over til vintertid.

Økonomisk trængte studerende kan få udleveret mundbind

29-10-2020
Som studerende kan du få udleveret mundbind hos Solrød Kommunes Borgerservice, hvis du ikke selv har råd til at købe dem.

Her skal du bære mundbind

29-10-2020
Fra torsdag den 29. oktober er et krav, at du skal bære mundbind, når du færdes på bl.a. idræts- og foreningsfaciliteter, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og mange andre steder.

Nye retningslinjer i AFC

29-10-2020
Læs om de nye retningslinjer og hvad det betyder for alle brugere i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Digitalt borgermøde om lokalplanforslag for muligt nyt biogasanlæg bliver den 30. november

29-10-2020
På borgermødet kan du stille spørgsmål og blive klogere på lokalplanforslaget for muligt et nyt biogasanlæg i Solrød Kommune.

Covid-19 - til dig som bruger af Kultur- og Fritidsfaciliteterne

29-10-2020
Mandag den 26. oktober trådte nye restriktioner og retningslinjer i kraft for jer, der er brugere af Solrøds Kommunes kultur- og fritidsfaciliteter. Det drejer sig bl.a. om Bibliotek og kulturhuset, idrætsfaciliteterne og vores mødelokaler.

Borgermøder vedr. forslag til lokalplan om eventuelt nyt biogasanlæg er udskudt

26-10-2020
Ud fra et forsigtighedsprincip og for at sikre, at borgerne ikke føler sig utrygge, har Solrød Kommune valgt at udskyde de to borgermøder, som skulle have været afholdt mandag den 26. oktober 2020.

En stor, hjertevarm tak til alle de frivillige for deres sociale arbejde i Solrød Kommune

26-10-2020
De indstillede til Frivillighedsprisen 2020 og alle frivillige engageret i frivilligt socialt arbejde i Solrød Kommune har modtaget en hilsen fra borgmester Niels Hörup og formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget, Ivar Haugaard-Hansen, på vegne af Solrød Byråd.

Familiedrevet sundhedshus med fuld fart på udvikling inviterede borgmesteren indenfor

22-10-2020
Hos A-Fys i Solrød er digitalisering en vigtig del af virksomhedens udviklingsarbejde, og netop digitalisering var omdrejningspunktet, da borgmester Niels Hörup besøgte familievirksomheden.

Foredrag om Bent Fabricius-Bjerres tre liv

19-10-2020
Man kan sige at Bent Fabricius-Bjerre levede tre liv


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online