Pulje - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m."

12. oktober 2020

Nu åbnes der igen for ansøgninger om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Formål

Puljen - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune” har til formål at skabe forskønnelse af de grønne områder og gøre Solrød smukkere.

Beskrivelse

Solrød kommune er i hastig udvikling, og dermed er der også behov for at kunne bevæge sig i grønne områder og natur. Vi ved, at det øger livskvaliteten for både unge og gamle at færdes i skønne grønne områder. Vi ønsker derfor at værne og udvikle de grønne områder, som findes i kommunen gennem forskønnelse af disse sammen med borgerne. Fonden, som er vedtaget af Byrådet den 19. marts 2018, har 402.880 kr. pr. år i puljen.

Tildelingskriterier

Puljen kan søges til et projekt, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt hvorledes den fremtidige drift m.v. af projektet sikres.

Puljen yder maksimalt tilskud op til 80% af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft. I forbindelse med frivillig arbejdskraft kan der maksimalt regnes med 100 kr. i timen. Det er en god ide at gøre sig overvejelser om egenfinansieringen, inden I søger.

Hvis projekter, der er ydet tilskud til, ikke er udført inden for kalenderåret efter tildelingen, kan tilskuddet bortfalde.

Eksempler på projekter, der er givet støtte til:

Svenstrupvang i Havdrup

En gruppe borgere ved Svenstrupvang søgte i 2018 om penge til forskønnelse af midterrabatten ved Svenstrupvang. Ideen var, at gøre området smukkere og samtidig godt for både insekter, fugle, egern og mennesker. For at opnå dette har borgerne plantet en varierende beplantning af træer, buske og blomster med forskellige blomstringstidspunkter. Et andet sted har de skrællet græstørvene af et stykker af rabatten og tilføjet råjord. Heri har de sået hjemmehørende arter, der kræver et næringsfattigt miljø.


Forskønnelse af areal ved Jersie Station

Jersie Strands Grundejerforenings Fond ønskede at forskønne arealerne ved Jersie Station. Fonden søgte et mindre beløb ved forskønnelsespuljen og har ved hjælp af disse midler anlagt legeområde, petanquebane og vilde blomster ved stationen.


Ansøgningskredsen

·       Privatpersoner

·       Folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug

·       Almennyttige foreninger

·       Andre foreninger

·       Kommunale institutioner/afdelinger

·       Selvorganiserede grupper

Der skal være en navngiven kontaktperson, som påtager sig ansvaret for at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. december 2020.

Puljens størrelse er på 402.880 kr.

Du finder ansøgningsskema her.

Ansøgningsskema sendes med post til Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller på mail til teknisk@solrod.dk.

Har du spørgsmål til puljen er du velkommen til at ringe på 56182000.

Beslutningskompetence

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Retningslinjer for regnskab m.v. findes beskrevet her.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Udfordring med at signere opgaver i MitSygefravær

03-12-2020
Der er i øjeblikket en udfordring med at signere opgaver i selvbetjeningsløsningen MitSygefravær.

Digitalt borgermøde om biogas var et trækplaster

03-12-2020
Der var stor spørgelyst fra borgere i chatten, da Solrød Kommune afholdt kommunens første digitale borgermøde, som mange havde valgt at klikke ind på.

Dansk Industris erhvervs klimaundersøgelse: Erhvervsklimaet i Solrød Kommune er forbedret for 4 år i træk

03-12-2020
DI´s undersøgelse giver hvert år inspiration til at styrke vores indsatser over for det lokale erhvervsliv, men det, der virkelig tæller, er vores nære og konstruktive dialog med virksomhederne, lyder det fra borgmester Niels Hörup.

Velkommen til ny leder af UngSolrød

03-12-2020
Et enigt ansættelsesudvalg har valgt Rasmus Blichfeldt som den nye leder af UngSolrød. Rasmus var en del af et stærkt ansøgerfelt, hvor 33 ansøgere viste interesse for UngSolrød.

Her kan du se det digitale borgermøde

30-11-2020
Her kan du se et livestream fra borgermødet om biogasanlæg ved Åmarken mandag den 30. november 2020 kl. 17-18.30. Du kan tilmelde dig chat-funktionen på denne side, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Chatten åbner, når der er spørgetid kl. 17.30.

Tricktyve forsøger at narre ældre borgere

30-11-2020
I weekenden er flere ældre borgere blevet ringet op af tricktyve, som udgiver sig for at være fx Yousee eller et forsikringsselskab.

Spørgsmål og svar om lokalplanforslag til muligt nyt biogasanlæg

26-11-2020
I dette spørgsmål/svar-ark gennemgår vi de mest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalplanforslaget.

Her kan du se og høre byrådsmødet

26-11-2020
På grund af stigende corona-smittetal i Solrød Kommune blev byrådsmødet mandag den 23. november afholdt digitalt.

Tilfældigheder førte til etableringen af succesfuld Solrød-virksomhed

26-11-2020
Nordic2care, der sælger mobile luftrensere, bød borgmester Niels Hörup indenfor til en snak om virksomhedens tilblivelse og en rundtur i domicilet på Lerbækej i Solrød Strand.

Nu begynder anden del af sikringen af Solrød Kommunes kyststrækning

26-11-2020
Byrådet har godkendt næste del af den plan, der skal sikre borgerne langs med kysten mod oversvømmelser, og planen sendes nu i høring hos flere end 950 borgere.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online