Renovering af rundkørsel

17. september 2020

Stort og kompliceret renoverings arbejde på strandvejens rundkørsel ved Cementvej og Gammel Køgevej.

Vejarbejdet med at renovere rundkørslen på Solrød Strandvej er nu startet op, og omfatter også tilslutningen til de tilstødende veje, Cementvej og Gammel Køgevej.

Byrådet har besluttet, at rundkørslen renoveres, da en droneanalyse af trafikanternes trafikmønstre har vist, at der vil være god trafiksikkerhed i at ændre på tilkørselsvejene, så bl.a. hastigheden nedbringes i selve rundkørslen. Hertil skal cyklisterne adskilles tydeligere fra biltrafikken i rundkørslen og cykelstierne ved rundkørslen gøres mere synlige og sammenhængende i forløbet op til rundkørslen.


Udførelsen af disse arbejder forventes at medføre nogle trafikale gener for bilister, cyklister og fodgængere, som i perioden skal igennem lysregulering for en sikker færdsel. Strandvejen bliver ikke lukket permanet i byggeperioden, men der må forventes trængsel i perioder – og sidevejene, Cementvej og Gl. Køgevej vil være lukke på skift – skiltningen på stedet skal derfor iagttages.  

I den første fase af renoveringen, vil det ikke være muligt at tilkøre rundkørslen via Cementvej, da denne vil være spærret ved Fredensvej fra opstart af projekt. Stierne omkring rundkørslen vil også blive ledet ad alternative ruter, og det anbefales at der holdes øje med skiltningen på stedet.

I anden fase vil afspærringen blive rykket således, at der åbnes for tilkørsel til rundkørslen fra Cementvej, men lukkes for tilkørsel til rundkørsel via Gammel Køgevej. Stierne omlægges tilsvarende – skiltningen skal således iagttages.

Arbejdet vil foregå fra kl. 7-18 i hverdagene og fra kl. 8-15 om lørdagen. Da det er et trafikeret knudepunkt der arbejdes på, vil der blive gjort store anstrengelser for at få det samlede arbejde færdigt til juleferien 2020, da vejarbejder i rundkørsler er en trafikal udfordring og derfor oftest medfører store trafikale gener.

Det anbefales at finde alternative veje, hvis det er muligt. Spørgsmål til arbejdet skal rettes til Teknik & Miljø, team Vej og GIS. 

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Udfordring med at signere opgaver i MitSygefravær

03-12-2020
Der er i øjeblikket en udfordring med at signere opgaver i selvbetjeningsløsningen MitSygefravær.

Digitalt borgermøde om biogas var et trækplaster

03-12-2020
Der var stor spørgelyst fra borgere i chatten, da Solrød Kommune afholdt kommunens første digitale borgermøde, som mange havde valgt at klikke ind på.

Dansk Industris erhvervs klimaundersøgelse: Erhvervsklimaet i Solrød Kommune er forbedret for 4 år i træk

03-12-2020
DI´s undersøgelse giver hvert år inspiration til at styrke vores indsatser over for det lokale erhvervsliv, men det, der virkelig tæller, er vores nære og konstruktive dialog med virksomhederne, lyder det fra borgmester Niels Hörup.

Velkommen til ny leder af UngSolrød

03-12-2020
Et enigt ansættelsesudvalg har valgt Rasmus Blichfeldt som den nye leder af UngSolrød. Rasmus var en del af et stærkt ansøgerfelt, hvor 33 ansøgere viste interesse for UngSolrød.

Her kan du se det digitale borgermøde

30-11-2020
Her kan du se et livestream fra borgermødet om biogasanlæg ved Åmarken mandag den 30. november 2020 kl. 17-18.30. Du kan tilmelde dig chat-funktionen på denne side, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Chatten åbner, når der er spørgetid kl. 17.30.

Tricktyve forsøger at narre ældre borgere

30-11-2020
I weekenden er flere ældre borgere blevet ringet op af tricktyve, som udgiver sig for at være fx Yousee eller et forsikringsselskab.

Spørgsmål og svar om lokalplanforslag til muligt nyt biogasanlæg

26-11-2020
I dette spørgsmål/svar-ark gennemgår vi de mest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalplanforslaget.

Her kan du se og høre byrådsmødet

26-11-2020
På grund af stigende corona-smittetal i Solrød Kommune blev byrådsmødet mandag den 23. november afholdt digitalt.

Tilfældigheder førte til etableringen af succesfuld Solrød-virksomhed

26-11-2020
Nordic2care, der sælger mobile luftrensere, bød borgmester Niels Hörup indenfor til en snak om virksomhedens tilblivelse og en rundtur i domicilet på Lerbækej i Solrød Strand.

Nu begynder anden del af sikringen af Solrød Kommunes kyststrækning

26-11-2020
Byrådet har godkendt næste del af den plan, der skal sikre borgerne langs med kysten mod oversvømmelser, og planen sendes nu i høring hos flere end 950 borgere.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online