Psykiatrien får et løft

7. september 2020

I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

I forsøg på at rette op på mange års nedprioritering af det psykiatriske område, har Regionsrådet de seneste år friholdt psykiatrien for besparelser. Det har betydet et lille skridt i den rigtige retning, men ikke nok.

Økonomien for 2021 er netop forhandlet på plads i Region Sjælland, og psykiatrien får i 2021 tilført 70 mio. kr. stigende til 92 mio. kr. i 2024.

Pengene skal blandt andet gå til flere medarbejdere, styrket retspsykiatri og et bedre samarbejde med kommunerne og almen praksis.

Økonomien i Region Sjælland er robust. På grund af en sikker politisk linje, er det muligt at skabe udvikling på forskellige områder. Psykiatrien er i denne forbindelse i fokus og indsatsen er tiltrængt.

Rekrutteringen af nyt personale har gennem længere tid været svært. Denne økonomiske indsprøjtning skulle gerne forbedre arbejdsmiljøet, så mulighederne for at fastholde og ansætte personale styrkes.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet
Flere artikler

Nåede du det, du ville?

19-10-2020
Efterårsferien er slut og vi skal alle tilbage i rillen

#Me too

12-10-2020
Vi skal opføre os ordentligt overfor hinanden

Tag Coronasnakken med dit barn

28-09-2020
Dansen med Corona er i fuld gang


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online